Tag Archives: ไทย

เด็กไทยเจ๋ง!คว้าแชมป์สร้างหุ่นโลก

เด็กไทยเจ๋ง! คว้าแชมป์สร้างหุ่นโลกที่โมร็อกโก ในเวทีการแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์นานาชาติ “IDC ROBOCON 2014”

Continue reading →

ร้านอาหารไทยในอียิปต์ร่วมศรัทธา”รอมาฎอนการีม”

ร้านอาหารไทยในอียิปต์ ร่วมศรัทธา”รอมาฎอนการีม” : เปิดโลกการศึกษามุสลิม

Continue reading →

หัวใจไทย:เรียนศิลปะเพื่อเข้าใจผู้ป่วย

h56aafahcdkfkikb6cabi.jpg

ภายในปี 2558 ประเทศไทยเราก็จะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน หนึ่งในโครงการที่เป็นภาพสะท้อนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างศิลปินไทยและหลากหลายประเทศในอาเซียน ได้เกิดขึ้นจากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงร่วมสมัยไทยและอาเซียน ณ ค่ายศิลปะร่วมสมัย หรือ อาร์ตแคมป์ ณ สวนศิลป์ บ้านดิน จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยการสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีเหล่าศิลปินรางวัล ศิลปาธรของประเทศไทยเป็นผู้ฝึกสอน มีผู้สนใจจำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม และจัดการนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละกลุ่ม บริเวณ ลานศิลปวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำตลาดเจ็ดเสมียน จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บอกว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศิลปินไทยและอีก 3 ประเทศคือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดดเด่นในเรื่องของไอเดียและรูปแบบในการถ่ายทอดทักษะ ความรู้ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนที่เข้าอบรมได้ใช้ความคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเป็นที่ประทับใจของผู้มาชมการแสดงในครั้งนี้ เป็นอย่างมาก

“น้องมิ้นท์” น.ส.ภาวิดา วชิรปัญญาพร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หนึ่งใน 30 ผู้เข้าร่วมโครงการบอกว่า ได้เรียนกับอาจารย์พิเชษฐ์ กลั่นชื่น และศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ปี 2549 ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน ได้เห็นการทำงานแบบมืออาชีพและได้เรียนรู้กระบวนการเชื่อมโยงความคิดออกมาเป็นการแสดง

“กุ๊กกุ๋ย” น.ส.เกศสุดา สวนแก้ว พยาบาลวิชาชีพแผนกฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแสวงหา จังหวัดอ่างทอง บอกสาเหตุที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพราะสนใจในเนื้อหาของการฝึกอบรม ซึ่งพูดถึงการเคลื่อนไหวร่างกายที่เชื่อมโยงกับสภาวะในจิตใจ สามารถนำไปต่อยอดกับการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและคนรอบข้างผ่านสื่ออื่นๆ โดยการเล่าเรื่องแบบการละคร วิธีการของ Dramaturged ช่วยให้เราเข้าใจถึงผู้ออกแบบท่าเต้นหรือผู้สร้างงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงาน เพื่อเข้าถึงและเข้าใจผู้ป่วยในมุมของผู้ป่วย ไม่ใช่ในมุมของผู้ให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ยุวศิลปินสืบสานศิลป์พื้นบ้านไทย

ยุวศิลปินสืบสานศิลป์พื้นบ้านไทย : หัวใจไทย โดยนางสาวกรกมล ทิมแถวสุต และ นางสาวปานิสรา นาดี กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

Continue reading →