Tag Archives: อุตรดิตถ์

สอศ.ติวเข้มผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือต่างประเทศ

page2.jpg

ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดประชุมสร้างความเข้าใจการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษและความร่วมมือกับต่างประเทศภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติพร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่องอาชีวศึกษากับการพัฒนากำลังคนในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Thailand4.0)โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานความร่วมมือต่างประเทศ หัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษและครูชาวต่างชาติ รวมกว่า500คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนแนวทางการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันหรือที่เรียกว่า Thailand 4.0 ซึ่งกำหนดให้มีการพัฒนาประเทศไทยโดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลลัพธ์ของประชุมในวันนี้มีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษในแต่ละสาขา รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษจากครูต่างชาติที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับครูวิชาชีพและผู้บริหารสถานศึกษา โดยภายในงานมีสถานศึกษาที่มาร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO Secretariat) มาแนะแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก SEAMEO และกิจกรรมที่สถานศึกษาสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน และนางสาววสุมดี อิ่มแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มานำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 8 พฤษภาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Advertisements

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH

885408.JPG

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง : นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH โดยมี ดร ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กล่าวรายงาน นายภควัต ขันธหิรัญ ปลัดอำเภอศรีราชา นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH วิทยาลัยฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระดับอาชีวศึกษา ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านอาชีพให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

อุตรดิตถ์จัดการแข่งขันมินิวอลเล่ย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

885365.jpg

8 สิงหาคม 2559 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงยิมส์ 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขัน “วิทยุ การบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา อายุ ไม่เกิน 12 ปี เพื่อหาทีมชนะเลิศเลิศทีมชาย 1 ทีม และชนะเลิศทีมหญิง 1 ทีม รวมจังหวัดละ 2 ทีม ไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงยิมส์ 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2559 โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันทีมชาย 8 ทีม ทีมหญิง 17 ทีม และจะมีการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศพร้อมมีพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559

สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

9 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อุตรดิตถ์ จัดอบรมทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ

884451.JPG

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดย นายเฉลิม ปาลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยสู่องค์กรที่แข็งแกร่งในการดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทบทวนการสอนวิชาลูกเสือ เนื่องจากครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี จำเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมอย่างถูกต้อง เม่นยำ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวิชาอื่นๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จึงได้จัดอบรมเพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ ครู ผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสอนกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสามารถบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรทางการลูกเสือจากสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรม จำนวน 107 คน กรรณิกา : ภาพ/ข่าว/รายงาน

06 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการคูปองพัฒนาครูมุ่งสู่คุณภาพของผู้เรียน

883627.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการคูปองพัฒนาครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช คณบดี คณะครุศาสตร์ ดร.วิเชียร ทรงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะอาจารย์พี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติ มีครูผู้สอนผ่านการพัฒนาครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 73 คน ในจำนวน 5 กลุ่มสาระ โดยแต่ละกลุ่มสาระมีครูผู้สอนที่ชนะเลิศผลงานการจัดการเรียนรู้ แต่ละกลุ่มสาระ ดังนี้ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางสาวธัญญา สุดสังข์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางวิลาลี เมืองศรี โรงเรียนหนองกลายฯ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ได้แก่ นางเชษฐสุดา เพ็งยา โรงเรียนชุมชนไกรลาศวิทยาคม กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ นางชนทิชา แพงไข่ โรงเรียนบ้านปากปาด และ นางเพ็ญวิภา ชุ่มจันทร์จิรา โรงเรียนวัดวังกะพี้ฯ กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ นางสาวฤดี ชะนิดไทย โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา ข่าว:รายงาน

04 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ สืบสานกิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว”

876547.jpg

8 กรกฎาคม 2559 นายสุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอพิชัย นายเฉลิม ปาลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายศิวกรณ์ สัทธิ์ธรรมนุวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวแพร่กล่าวรายงาน นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค กล่าวว่า กิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ เมล็ดพันธ์ข้าวแพร่ และสืบสานกิจกรรมดังกล่าว มากว่า 10 ปี โดยมี กิจกรรม “ข้าวนาโยน” เป็นส่วนหนึ่งของ “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทย รักข้าว” “ข้าวนาโยน” เป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนาดำ กับ นาหว่านน้ำตม เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลงซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนกล้าปักดำด้วยแรงงานคน กิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการทำนา เสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนและนักเรียน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับข้าวให้ดำรงอยู่ โดยมีโรงเรียนบ้านกองโคเป็นศูนย์ในการเรียนรู้เรื่องข้าวและชาวนา มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการปลูกข้าว ทำนา การจัดกิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวจนถึงเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า,การปลูกข้าวด้วยเครื่องหย่อนกล้า รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องข้าวและชาวนา ให้นักเรียนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง และการดูแลรักษาแปลงนาข้าวโดยมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น บรรยายให้ความรู้ และมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ โดยเตรียมแปลงให้พร้อมที่จะเป็นจุดถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียง รวมทั้งเยาวชนในท้องถิ่น ตามขั้นตอนของการทำนา ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษาแปลงนา การกำจัดศัตรูข้าว การรวมกลุ่มจัดทำสารกำจัดศัตรูข้าว และสาธิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จนถึงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยในภาคทฤษฎี ได้มีการการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการทำนากับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองโค ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 การแข่งขันปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้าของนักเรียนและเยาวชน รวมถึงการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่าย ปชส. : ภาพ/กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ในการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัด

873686.JPG

4 กรกฎาคม 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เพื่อการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว และบ้านพักของทีมงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องจักร โดยขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการใช้พื้นที่ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามร่วมกับ นายมานพ อินทร์ทอง ผู้แทนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกระทรวงคมนาคม ได้อนุมัติงบประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสี่แยกวังสีสูบ ต.งิ้วงาม

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และบรรจุแผนงบประมาณผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากสี่แยกดังกล่าว มีการจราจรคับคั่ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เพราะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้นสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมอบให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ดำเนินงานสร้าง

กรรณิกา : ข่าว/สายันต์ : ภาพ /ธราเทพ : รายงาน

04 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

859705.jpg

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

e-mail praprut_s@yahoo.com ประวัติการศึกษา

– ม.ศ.3 (สอบเทียบ กรมวิชาการ) /ม.ศ.5 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

– ปกศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก/ กศ.บ. มศว.พิษณุโลก

– กศ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)

– กำลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– รับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จ.พิษณุโลก

– ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองพระ อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก (14 ธันวาคม 2525)

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สปอ.วังทอง จ.พิษณุโลก (30 กันยายน 2530)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 สปจ.ระนอง (30 กันยายน 2531)

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ (1 มิถุนายน 2533)/คีรีมาศ จ.สุโขทัย

– หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (30 มีนาคม 2535) /ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (30 กันยายน 2535) สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 พฤษภาคม 2536)

– หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสบเมย สปจ.แม่ฮ่องสอน (4 มิถุนายน 2536)/ภูหลวง สปจ.เลย (1 กุมภาพันธ์ 2537) น้ำหนาว สปจ.เพชรบูรณ์ (7 กุมภาพันธ์ 2539) เขาค้อ สปจ.เพชรบูรณ์ (26 มีนาคม 2541) บึงสามพัน สปจ.เพชรบูรณ์ (14 พฤษภาคม 2541) และสปอ.เมืองเพชรบูรณ์ สปจ.เพชรบูรณ์ (1 ตุลาคม 2542)

– ผช.ผอ.ปจ.เพชรบุรี (28 มกราคม 2543) ผช.ผอ.สปจ.เพชรบูรณ์ (4 ธันวาคม 2543)

– ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 (18 กรกฎาคม 2546)

– รอง ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 (18 มิถุนายน 2547)

– ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (1 พฤศจิกายน 2553)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 (11 พฤศจิกายน 2558)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 (18 มีนาคม 2559) การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

– อบรมหลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผอ.ปจ.) รุ่น 1/2543

– อบรมหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.)1/2551

– อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่ 48 (LEADER TRAINERS-COURSE:L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

จ.ชลบุรี

– ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 2542, 2544/สิงคโปร์ 2544,2547,2548,2549,/จีน 2545/ญี่ปุ่น (31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2551) เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

(22-29 สิงหาคม 2554) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (8-12 กันยายน 2555) แคนาดา (16-26 กันยายน 2555)

– การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศฯ (บริษัทแพคลิมลีดเดอร์ซิบเซ็นเตอร์) สพฐ. (22-23 เมษายน 2554)

– การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน (60 ชม.) (1-8 สิงหาคม 2554)

– อบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพภาษาอังกฤษ (บ.นานมีบุ๊ค) สพฐ. (30-31 มกราคม 2555)

– การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ สวนป่าพนาวัฒน์ อำเภอฮอด

– การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (14-16 พฤษภาคม 2556) การอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3 (18 สิงหาคม 2556 – 8 มีนาคม 2557) ผลงานที่สำคัญ

– สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี 2538 / รองชนะเลิศดันดับ 1 เขตการศึกษา 9

– ผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี 2538 (สำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดเลย)

– ครูดีศรีเพชรบูรณ์ ปี 2541 (สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์)

– คณะทำงานจัดทำสาระบัญญัติ กฎหมายประกอบร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ของ สปช. และ ศธ. (2541-2542)

– คณะทำงานผู้ประสานงานประจำ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542-2543)

– คณะทำงาน/คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา สปช. (2543-2544)

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2544 อันดับที่ 1 (กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8)

สพป.เพชรบูรณ์

– โล่และเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น วันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2545 ของ สปช. ศธ.

– โล่และเกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ

– ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ปี 2547

– โล่และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2547 ประเภทผู้บริหารการศึกษา (วันครู 2548)

รับจากนายกรัฐมนตรี และโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย คุรุสภา

– เกียรติบัตร ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2549 จากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประหยัดพลังงานดีเด่น ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับจังหวัด ปี 2553 จากระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี พ.ศ.2553 ของ สพฐ. (สพท.ตาก เขต 1)

– โล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจำปี 2554 จากมูลนิธิวัดพระธรรมกาย

– โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการจัดการบริหารแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555

– โล่รางวัลชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่ยกย่องเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ดีเด่น

จากจังหวัดอุตรดิตถ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 28 มกราคม 2556)

– เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 จากสำนักนายกรัฐมนตรี (รับรางวัล 1 เมษายน 2556)

– โล่ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2555 ระดับเหรียญทอง ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) ด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ (รับรางวัล 15 กุมภาพันธ์ 2556)

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 14 พฤษภาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ปี 2556 (รับรางวัล 12 ตุลาคม 2558)

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แข่งขันกีฬา โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑

845261.jpg

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬา โครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓” ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี โดยมีกำหนดการจัดงานดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๕๙….. ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธินักฟุตบอลทีมชาติไทยจัดให้มีกิจกรรมภาคฤดูร้อน โครงการ “สานฝันปั้นนักเรียนไทยมุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๓” โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ ได้เรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ที่มีคุณสมบัติ มีความสามารถ และความรู้ทางด้านฟุตบอลได้ทำการฝึกนักเรียนให้มีทักษะที่สูงขึ้นสามารถนำทักษะที่ฝึกอย่างถูกวิธี ไปฝึกตนเองจนเกิดความชำนาญ จนสามารถพัฒนาไปสู่ระดับทีมชาติไทยในอนาคต โดยจัดทำกิจกรรมทั้งหมด ๑๐ จุด ประกอบด้วยจังหวัด ตรัง พังงา ปราจีนบุรี กาญจนบุรี กำแพงเพชร ตาก อุตรดิตถ์ ชัยภูมิ เลย และมุกดาหาร โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพ…..อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=279

07 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ เตรียมความพร้อม เพื่อการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

816007.JPG

18 มกราคม 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒินอกราชการที่มีประสบการณ์ในการประเมินฯ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ ศึกษานิเทศก์

ในสังกัดทุกท่าน ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมี นายกฤตย์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นการเสริมความรู้ควบคู่กับการทบทวนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา กรรณิกา : ข่าว/สายันต์ : ภาพ/ธราเทพ : รายงาน

19 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แห่สมัครครูผู้ช่วย เขตมัธยม ๓๙ รับแค่ ๑๑ อัตรา

797849.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) เปิดรับครูผู้ช่วย 11 ตำแหน่ง 11 วิชาเอก เป็นวันแรก คนแห่สมัครล้น

วันนี้ (14 ก.ย.58 ) ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นวันแรกของการสมัครสอบครูผู้ช่วยพร้อมกันทั่วประเทศในจำนวน 112 เขตพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีผู้ที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ เดินทางมาสมัครกันเป็นจำนวนมาก ในขณะที่จะสามารถรับได้เพียง 11 อัตราเท่านั้น สำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า วิชาสังคมศึกษา และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีมติเห็นชอบให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 ดําเนินการรับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2558 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครในวุฒิปริญญาตรี จํานวน 11 อัตรา ดังนี้ 1). กลุ่มวิชาภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา 2). กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา 3). กลุ่มวชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา 4). กลุ่มวชาฟิสิกส์ จํานวน 1 อัตรา 5). กลุ่มวชาเคมี จํานวน 1 อัตรา 6). กลุ่มวชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา 7). กลุ่มวชาพลศึกษา จํานวน 1 อัตรา 8). กลุ่มวิชาดนตรีสากล จํานวน 1 อัตรา 9). กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา 10). กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จํานวน 1 อัตรา และ 11). กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จํานวน 1 อัตรา

ด้าน ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดเผยว่า “การเปิดรับสมัครครูผู้ช่วยของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต39 ในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดการสอบแข่งขัน มีมาตรการคุมเข้มและป้องกันการทุจริต โดยผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนต้องพิมพ์ลายมือชื่อ พร้อมถ่ายภาพเก็บเป็นหลักฐาน ตรวจสอบในวันสอบจริงอีกครั้ง และฝากถึงผู้สมัครทุกคนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าจะสามารถ ช่วยเหลือให้ได้รับการสอบเป็นครูผู้ช่วยได้”

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (บริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม) ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ในเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน และสถานที่สอบ ภายในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 และทางเว็บไซต์http://www.secondary39.go.th/ และดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก. ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558 สอบภาค ข. ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2558 ภาค ค. ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558.

……………………………………………

วรางคณา อนันตะ /ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

14 กันยายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ