Tag Archives: อักษรศาสตร์

ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กับ ๕ มหาลัย( Arts of letters ๑๖)

ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์กับพี่ๆจาก 5 มหาลัย

-อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

-ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

-อักษรศาสตร์ ศิลปากร

-มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์

-มนุษยศาสตร์ มศว

พบกันวันที่ 18-21มีนาคมนี้

เวลา 9:00-12:30

เป็นค่ายไป-กลับ

รับน้องๆ ม.3ขึ้น ม.4 จนถึง ม.6 (เด็กซิ่วก็มาได้ค่ะ)

สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line : Rhythmofarts

0989296199

หมายเหตุ น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร 🙂

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต