Tag Archives: ห้องเรียน

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ข้าราชการครู สพป.พังงา รับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

892064.jpg

30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ มอบเกียรติบัตรโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ เกียรติบัตรโครงการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพืั้นเมือง จังหวัดพังงา ประจำปี 2559 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลพังงา,วิทยาลัยเทคนิคพังงา,โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน,โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว,โรงเรียนบ้านกระโสมและโรงเรียนเกาะปันหยี ตลอดจนเกียรติบัตร”สุดยอดส้วม” จังหวัดพังงา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า ได้รับรางวัลประเภทสถานศึกษาระดับสุดยอดส้วมแห่งปี,โรงเรียนบ้านบางครั่ง,โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร,โรงเรียนวัดบางเสียด ได้รับรางวัลระดับชมเชย, โรงเรียนวัดเหมืองประชารามและโรงเรียนคุระบุรี ได้รับระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมกรมอนามัย และนางอุบล กลิ่นเกษร รับรางวัลประเภทผู้มีบทบาทดีเด่นในการพัฒนาส้วมสาธารณะ ระดับสุดยอดส้วมแห่งปี

สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21

891552.JPG

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและพบปะผู้ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบครู TEPE Online ซึ่งวิธีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 นำเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ โดยครูสามารถพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา พร้อมๆ กับทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียนควบคู่กันไป และภายในงานนี้ยังมีนิทรรศการเผยแพร่สื่อนวัตกรรม กิจกรรม และโครงการตามนโยบายของ สพฐ. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางบริหารและจัดการเรียนการสอน+++++

:: ติดตามข่าวและภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kkn5.org และ http://www.facebook.com/prkkn5

กีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปี 2559

892162.JPG

+ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตป้อมปราการ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นการฝึกทักษะในการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และเป็นการบูรณาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา ด้านความมีคุณธรรม จริยธรรม ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักอภัยเสริมสร้างความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เคารพกฎกติกา และรู้จักวางแผนในการทำงาน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 549 คน จากโรงเรียน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม,โรงเรียนวัดทรงธรรม,โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี,โรงเรียนสาขลาสุธีราอุปถัมภ์,โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ประเภทกีฬาที่แข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนิส แข่งขันตั้งแต่วันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายเพื่อนกาวน์คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12 คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 ปี มี 1 ครั้ง ค่ายที่จะพาน้องๆมาค้นหาคำตอบ ทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับคณะสหเวชศาสตร์ และสาขาวิชาทั้งสี่ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด โภชนาการและการกำหนดอาหาร และ รังสีเทคนิค และตอบคำถามแก่น้องๆเหล่านี้ – สหเวชคืออะไร? – สหเวชอยู่ตรงไหน? – สหเวชเรียนอะไรบ้าง? – แต่ละสาขาต่างกันอย่างไร? – สอบเข้าแต่ละสาขาใช้วิธีใดบ้าง? – แต่ละสาขาจบไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง? นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังได้ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียน มิตรภาพ ความสนุกสนาน ความรัก ความอบอุ่นที่หาจากที่ไหนไม่ได้ วันที่จัดค่าย 21-24 ตุลาคม 2559 รับสมัคร 12 สิงหาคม – 12 กันยายน 2559 คุณสมบัติ น้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์- “”ค””ณิต สถานที่จัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รูปแบบค่าย แบบค้างคืน 4 วัน 3 คืน ค่าใช้จ่าย 400 บาท / คน ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.dropbox.com/s/8le16q57axnw6jb/AHSCAMP_12th.pdf?dl=0 อย่าลืมมาปริ้นท์ใบสมัครและติดตามข่าวสารได้ที่เพจhttps://www.facebook.com/AHSCUCamp/

มาตามหาประสบการณ์นอกห้องเรียนที่จะอยู่ในความทรงจำน้องๆ ตลอดไป

พี่ทุกคนรอน้องๆ อยู่น้าาา

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.สิงห์บุรี จัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑

878593.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ถูกต้อง 3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตสาดให้มีความชำนาญมากขึ้น 4. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการสอนคณิตสาดนำไปใช้ในห้องเรียนได้จริง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 113 คน และได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สามารถ พยอมหอม อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและให้ความรู้ในการอบรม โดยมี นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมในวันนี้ (วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี และ นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ

23 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“สพป.ชัยภูมิ เขต ๑ เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก”

878018.JPG

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีนายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 1/อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน/ศึกษานิเทศก์ และประธานศูนย์เครือข่ายฯ 20 ศูนย์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสนองตอบนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 มีเป้าหมายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ คือ (1) ร.ร. ที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 20 คน ลงมา เป้าหมายเลิก ร.ร. ร้อยละ 100 (2) ร.ร. ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนลงมา เป้าหมาย เลิก ร.ร. ร้อยละ 50 และ (3) ร.ร.ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 60 คนขึ้นไป ถึง 120 คน เป้าหมาย รวม ร.ร.ร้อยละ 100 โดยให้กลุ่มนโยบายและแผน จัดทำ Road Map ในการดำเนินการเลิกและรวม ร.ร. ส่งให้ประธานศูนย์ฯ เสนอรายละเอียดข้อมูลโรงเรียนเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ผอ.ร.ร.ที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียง ไปรักษาการในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มี ผอ.ร.ร. ด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ครุผู้สอนออกจากห้องเรียน ซึ่งจะส่งผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพมากขึ้น

21 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.นศ.๑ ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870847.JPG

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนของโรงเรียนเข้าประชุมวางแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นดังนี้ เช่นท่านมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบในประเด็นเหล่านี้อย่างไร

๑.นโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑.๑การรับนักเรียนห้องพิเศษ และการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ

๑.๒.การนำผลคะแนน O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ

๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้ว ร้อยละ ๓๐

๒. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผลสรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ//จรวยพร อัตปัญญา /ภาพ ข่าว

28 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.นครพนม เขต ๑ การประชุมโครงการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870376.JPG

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประชุมโครงการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และ ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสม รับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของสพฐ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา/อนุบาลนครพนม และ โรงเรียนทั่วไป/สุนทรวิจิตร,บ้านดอนแดงเจริญทอง,บ้านดอนยานาง โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา,คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1748703…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

สพป.ปข. 2 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

870293.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จากการที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ส่งรายชื่อโรงเรียนให้ สพฐ. ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ และได้แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนให้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทราบแล้ว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงจัดประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกุยบุรี บ้านหนองเตาปูน บ้านเขาแดง วัดดอนยายหนู บ้านหนองหอย อานันท์ บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) และบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของการนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ และสรุปวิธีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

สพม.14 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870447.JPG

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบเกี่ยวกับการรับนักเรียนจาก 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา จาก โรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สตรีพังงาและทับปุดวิทยา โดยมีประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ประเด็นที่ 2 การเปิดรับนักเรียนและการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ประเด็นที่ 3 การนำผล O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 20 ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้วร้อยละ 30 ประเด็นที่ 4 การลงโทษโรงเรียนที่รับนักเรียนไม่เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปี 2559 และข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เรวดี..ภาพ/ข่าว

27 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ