Tag Archives: หนองบัวลำภู

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

สพป.นครพนม เขต ๑ โครงการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน/อำเภอธาตุพนม

903016.JPG

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมด้วย นางกนกพร ด้วงคำภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะ เป็นการอบรมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านสารสนเทศที่สามารถคัดกรองนักเรียนยากจน ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับเกณฑ์แนวทางการดำเนินงาน การลงข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ที่ถูกต้อง ในการนี้ ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนแกนนำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1792465…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

902982.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายประภาส พลไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.สังวาล พุทธสม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางยวนใจ พันตรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการนำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มงาน สพป.ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 ณ จุดการเรียนรู้ในหลายสถานที่พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟจ่านรินทร์ เขาค้อ ของ ด.ต.นรินทร์ ศรีมรกตมงคล ตำรวจ สภ.เขาค้อ ที่พลิกผันตนเองใช้เวลาว่างหลักเวลาราชการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า และพืชชนิดอื่นเสริม เช่น อโวคาโด ลิ้นจี่ มะคาเดเมีย พลับ เป็นต้น ซึ่งการประชุมสัมมนานอกสถานที่ครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

พิธีเปิดงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙

902939.JPG

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล เพชรเสมายะลา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลการประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลการประกวดสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานแข่งขันทักษะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะความสามารถศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม การงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

9 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาวัง ๓

902264.jpg

วันนี้ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานฝีมือของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาวัง 3 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายไพจิตร จันทะเมธิ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแก ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นาวัง 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสถานศึกษา 8 โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ได้ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมที่สถานศึกษาส่งเข้าร่วมการประกวดทักษะทางวิชาการจำนวนหลายแขนง อาทิ การปั้นขึ้นรูปด้วยดินน้ำมัน การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การประกวดคัดลายมือ การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น แหล่งข่าวโดย : นายบัญญัติ พันธ์พรหม นักประชาสัมพันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รายงานข่าว/ภาพกิจกรรม

05 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ ฉลองความสำเร็จกับรางวัลพระราชทาน ๓ รางวัลในปีเดียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

893657.JPG

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพ ม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยมีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธี

นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้ส่งสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน และปรากฏผลการคัดเลือกให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลพระราชทานทั้ง 3 รางวัล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือเด็กชายธัชพล วรุณศิริ และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือนางสาวฌัชชา ณ หนองคาย

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า การที่สถานศึกษาแห่งเดียวจะได้รับรางวัลพระราชทานมากถึง 3 รางวัล ในปีการศึกษาเดียวถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย แต่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างดี ประกอบกับทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนที่ได้ช่วยกันจนสามารถประสบความสำเร็จได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่ายิ่ง

……………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

05 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ รับนักเรียนใหม่ นำเสนอหลักสูตรทวิศึกษา เป็นทางเลือก

838993.jpg

สพม.19 รับนักเรียนใหม่ รุก ‘ทวิศึกษา’ เพิ่มทางเลือกให้เด็กและผู้ปกครอง

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ได้รุกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ‘ทวิศึกษา’ เพิ่มทางเลือกให้นักเรียนชั้น ม.4 มีโอกาสให้เรียนสายสามัญควบคู่กับการเรียนอาชีวศึกษา เมื่อจบการศึกษารับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย เปิดเผยว่า โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้เรียนควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 10 สาขาวิชา คือ วิชาช่างกลโรงงาน วิชาการโรงแรม วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการตลาด วิชาการบัญชี วิชาช่างเชื่อมโลหะ วิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิชาช่างยนต์ และวิชาอาหารและโภชนาการ โดยรุ่นแรกจะรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร ‘ทวิศึกษา’ จำนวน 25 คน หรือหากมีจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนก็จะรับเข้าเรียนทั้งหมด

นายอิฎฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง จ.เลย กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้เรียนควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จำนวน 10 สาขาวิชา เช่นเดียวกับโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โดยรุ่นแรกรับจำนวน 40 คน และคาดว่าน่าจะมีนักเรียนให้ความสนใจมากกว่า 40 คน แน่นอน ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมจะรับทั้งหมดเช่นเดียวกัน

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพม.19 ทั้งจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้ความสำคัญและเปิดหลักสูตรทวิศึกษามากกว่า 10 โรงเรียน โดยเลือกจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการเดินทาง

“นอกจากจากนี้ สพม.19 ยังให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรระยะสั้น เรียนอาชีพตามความสนใจของนักเรียนในทุกระดับชั้น จบหลักสูตรได้รับใบประกาศรับรอง ซึ่งทาง สพม.19 ได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือจัดหลักสูตรระยะสั้น กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย (กศน.จังหวัดเลย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ผอ.สพม.19 กล่าว

………………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

21 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน กพท.สพม.๑๙ มอบทุนสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนท่าลี่วิทยา

764086.JPG

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (ประธาน กพท.สพม.19) ในนามกลุ่มโคว้น่ำเซ้ง เลย เข้ามอบทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าลี่วิทยา จำนวน 100,000.-บาท โดยมีนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา ร่วมกันรับมอบ

ทั้งนี้ยังมี นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย และผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะครู นักเรียนโรงเรียนท่าลี่วิทยา

………………………..

นายสุทธิพงษ์ เรืองทวี /ภาพ

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1135193013174110.1073742541.27…

24 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. วันที่ ๒๒ พ.ค.นี้

742923.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หวังให้มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอนุกรรมการ ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 เขต และได้กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสมัครกันอย่างคึกคัก

โดยเฉพาะผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดังนี้ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้สมัคร 5 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายกมล เสนานุช ผอ.โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ หมายเลข 2 นายพงษ์ศักดิ์ นามกอง รอง ผอ.โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม หมายเลข 3 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หมายเลข 4 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผอ.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา และหมายเลข 5 นายสุเมธ ปานะถึก ผอ.โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ผู้แทนข้าราชการครู มีผู้สมัคร 4 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสถิต วิเศษสัตย์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม หมายเลข 2 นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร ครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา หมายเลข 3 นายสมัคร บัวทอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และหมายเลข 4 นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหมายเลข 2 นายสวัสดี สุธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายมงคลวิทย์ กล่าวต่อว่า วันเลือกตั้ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้กำหนดเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งตามสหวิทยาเขต โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เป็นเขตเลือกตั้ง และให้สหวิทยาเขต จำนวน 5 สหวิทยาเขต เป็นหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สหวิทยาเขตวังภูผา ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก ที่โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู หน่วยเลือกตั้งที่ 4 สหวิทยาเขตบัวบาน ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ ที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู

“สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะดำเนินการปิดประกาศที่เขตเลือกตั้งและทุกหน่วยเลือกตั้ง อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะจัดส่งไปให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อ และหากมีรายชื่อตกหล่น หรือต้องการแก้ไข ให้ทางโรงเรียนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเร็วก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) หวังว่าการเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.ครั้งนี้ จะมีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง” นายมงคลวิทย์ กล่าว

……………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

07 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร ค้นพบ ‘กีวี่มะพร้าว’ ขัดแล้วสุดมันวาว

740910.JPG

“จากการที่ได้สังเกตรองเท้าของเพื่อนๆ นักเรียนในห้อง พบว่ารองเท้าของเพื่อนๆ ไม่ค่อยจะมีความมันวาว พวกเราจึงได้สอบถามเพื่อนๆ แล้วพบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเพื่อนๆ แต่ละคนไม่อยากจะซื้อกีวี่หรือน้ำยาขัดรองเท้า เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นจุดกำเนิดให้พวกเราคิดเพื่อค้นหาวิธีที่จะผลิตน้ำยาขัดรองเท้าที่มีคุณภาพ ราคาต่ำและที่สำคัญที่สุดคือจะต้องผลิตจากวัสดุธรรมชาติ”

น.ส.ปิยะนุช อุทธอินทร์ น.ส.วิภา คุณโภทา น.ส.บุษยา วงษ์ตาแสง น.ส.อรรธยา นันตะวงษ์ และน.ส.ดวงดี แก้วฤาชัย ทีมนักเรียนชั้น ม.5/6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้บอกไว้ในวันประกวดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (INDEPENDENT STUDY FAIR) เรื่องการหาประสิทธิภาพของกีวี่มะพร้าวในการขัดรองเท้าหนัง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเร็วๆ นี้

นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่า ในการประกวดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้านักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ครั้งนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จัดเป็นกิจกรรมประเมินการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนมาตรฐานสากล ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประเมินว่านักเรียนจะมีศักยภาพและมีความสามารถเพียงใด โดยเน้นทักษะที่จำเป็นในอนาคตและต้องรู้จัก รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยผลงานโครงการที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะในการนำเสนออย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

“ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการการพัฒนานักเรียน และคัดเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประเทศอีกด้วย” นางวิลาวัณย์ กล่าว

น.ส.อรรธยา นันตะวงษ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตัวแทนทีมนักเรียนศึกษาค้นคว้ากวี่มะพร้าว บอกว่า ปัจจุบันน้ำยาขัดรองเท้ามีขายในท้องตลาดมากมาย หลายยี่ห้อ แต่ที่เลือกใช้คำว่ากีวี่เนื่องจากเป็นชื่อน้ำยาขัดรองเท้ายี่ห้อแรกๆ มีขายมายาวนาน จนเป็นชื่อที่พูดกันติดปากว่ากีวี่คือน้ำยาขัดรองเท้า

น.ส.อรรธยา เล่าต่อไปว่า น้ำยาขัดรองเท้าในปัจจุบัน จะมีส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งจะมีผลต่อการทำลาย DNA ทำให้เกิดเนื้องอกหากได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายทั้งการสูดดมหรือสัมผัส ทางกลุ่มจึงได้เห็นถึงประโยชน์ของการทำนวดมะพร้าวของคนในชุมชน และได้ทำการศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการทำนวดมะพร้าวและได้พัฒนามาเป็นกีวี่มะพร้าว เนื่องจากนวดที่ทำจากมะพร้าวจะมีความมันวาว และเป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

โดยมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก เริ่มต้นจาการหาลูกมะพร้าวแห้งมาผ่า เพื่อขูดเอาเนื้อมะพร้าวมาต้มผสมกับเทียนไข แล้วก็จะได้น้ำมันมะพร้าว เพื่อให้น้ำมันมะพร้าวมีกลิ่น มีสีสันชวนมองก็ควรใส่สีผสมอาหารและสารแต่งกลิ่นเข้าไปด้วย จากนั้นก็นำกะลามะพร้าวที่ถูกเผาจนเกรียม แล้วมาโขกให้ละเอียด แล้วนำมาตากแดดให้แห้งสนิท มาเทรวมกับน้ำมันมะพร้าวในหม้อต้ม ใส่วาสลินตามลงไปด้วยเนื่องจากวาสลินมีคุณสมบัติใช้เคลือบเครื่องหนัง รวมทั้งใช้ป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย สุดท้ายเติมเทียนหอมลงไปอีกแล้วคนให้เข้ากัน เมื่อผสมกันได้ที่แล้วให้ตั้งพักทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 20 – 30 นาที ก่อนบรรจุใส่ภาชนะแล้วปิดฝาให้สนิท

ด้านนางช่อเพชร เทียมดวงแข ครูที่ปรึกษา บอกว่า การค้นคว้าเรื่องกีวี่มะพร้าวเพื่อขัดรองเท้าหนัง ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียนหญิง และครูในโรงเรียนเป็นอย่างมาก จนทำให้กีวี่มะพร้าวที่เตรียมไว้ในภาชนะเพื่อเป็นตัวอย่างในช่วงที่กำลังศึกษา และในวันประกวดไม่พอขายเนื่องจากมีผู้ติดต่อขอซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้ นักเรียนกลุ่มนี้ ได้พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และตลาดทั้งในโรงเรียนและชุมชนต่อไปด้วย

หากสนใจเยี่ยมชมผลงานการศึกษาค้นคว้านักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เรื่องการหาประสิทธิภาพของกีวีมะพร้าวในการขัดรองเท้าหนัง ของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ติดต่อได้ที่ 273/1 บ้านศรีสง่า ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000 โทรศัพท์ 042312547-8 หรือที่นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โทรศัพท์ 08-7864-8594

…………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู)

28 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ เตรียมประกาศผลสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

717935.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งรอบแรกทั้งหมด 15 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มทั่วไป 7 อัตรา และกลุ่มประสบการณ์ 7 อัตรา สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 อัตรา ในกลุ่มประสบการณ์ และมีผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกทั้งสิ้น 134 ราย เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการทุจริต ของ สพม.19 จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควบคุมการสอบทุกฝ่าย รวมถึงผู้สมัครสอบทุกคนเป็นอย่างดี จึงทำให้บรรยากาศการสอบตลอด 2 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

นายมงคลวิทย์ ได้กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการสอบต่อว่า ในวันแรกของการสอบ (14 กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน ได้ใช้มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบไว้อย่างเข้มข้น สมบูรณ์แบบตามที่ได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นการปิดอาคารเรียน ให้มีการเข้า-ออกทางเดียว ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสแกนร่างกาย จัดเก็บโทรศัพท์มือถือ สร้อย แหวน นาฬิกา กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ รวมไปถึงปากกา ดินสอ ยางลบ ที่ทาง สพม.19 จัดเตรียมไว้ให้ผู้เข้าสอบทุกคนแล้ว และเมื่อทำการสอบข้อเขียนเสร็จสิ้น ได้นำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทุกคน ส่งให้เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เพื่อนำไปตรวจให้คะแนนทันที โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมสังเกตการณ์โดยตลอด

สำหรับวันที่สอง (15 กุมภาพันธ์ 2558) ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ สพม.19 จัดแบ่งห้องสอบออกเป็น 4 ห้อง และห้องเก็บตัวหรือห้องรับรองอีก 4 ห้อง โดยกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกจากบุคคลที่หลากหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ สพม.19 และการศึกษา เป็นที่ยอมรับของทุกคน และใช้มาตรการคุมเข้มเช่นเดียวกับการสอบในวันแรก โดยมีการรวบรวมคะแนนส่งให้กรรมการจัดเก็บคะแนน เก็บไว้ในตู้นิรภัย ห้องมั่นคงที่จัดเตรียมไว้

นายมงคลวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับผลคะแนนการสอบข้อเขียนที่ให้ส่วนกลางตรวจนั้น สพม.19 ได้เดินทางไปรับผลคะแนนจากส่วนกลาง เมื่อวานนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2558) เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการรับผลคะแนนนำมาส่งมอบให้กับกรรมการจัดเก็บคะแนน เก็บไว้ในตู้นิรภัย ห้องมั่นคง เพื่อจะได้ให้กรรมการรวมคะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ มาประมวลผลเสนอให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เห็นชอบ ประกาศผลการสอบอย่างเป็นทางการต่อไป ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

“จึงอยากจะให้ผู้ที่กำลังรอผลสอบ คัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 อดใจรอและขออภัยที่ไม่สามารถประกาศผลได้อย่างรวดเร็วกว่ากำหนด เนื่องจาก สพม.19 ได้กำหนดขั้นตอน เพื่อป้องกันการทุจริตไว้ล่วงหน้าแล้ว” ผอ.สพม.19 กล่าวในตอนท้าย

…………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

25 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู) ติวเข้มหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

663346.jpg

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ รังเย็นรีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ “การพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2557

ดร.วิมล ปานถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู กล่าวว่า ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสื่อเทคโนโลยี รวมถึงการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า นางวัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ สพม.19 และวิทยากรชาวต่างชาติ Mss. Ebamu Bridget Fonge จากโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร Mss. Angum Consilia โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

……………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู /ภาพ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.973178872708859.1073742355.279…

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คนใหม่

661979.JPG

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี

เป็นบุตรของนายนอม นางเพิ่ม พรหมประสิทธิ์

ภูมิลำเนา 7/1 หมู่ 4 ตำบลควนโนรี อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อาชีพทำสวน

E-mail nitnara001@gmail.com

สถานภาพ : สมรสกับนางนงเยาว์ พรหมประสิทธิ์ อาชีพรับราชการ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบุตรธิดาจานวน 2 คน

อายุเวลารับราชการ : 21 ปี (ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด)

ประวัติการศึกษา

2515-2519 ชั้นเตรียม – ป.4 โรงเรียนบ้านหนองครก ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (โรงเรียนยุบเลิก)

2519-2521 ชั้นป.5- ป.6 โรงเรียนบ้านตุปะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2521-2524 ม.1-ม.3 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษดิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2524-2527 ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิ์คีรีราษฎร์ศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2527-2529 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (เป็นนักกีฬามวยไทย,มวยสากลสมัครเล่นของวิทยาลัย)

2529-2531 ปริญญาตรี (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (เป็นนักกีฬายูโด, นักกีฬาปัญจักสีละของ

มหาวิทยาลัย)

2543-2545 ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

ประวัติรับราชการ

9 มี.ค.35-30 เม.ย.37 อาจารย์ 1 ระดับ 3 บ้านอีนอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

1 พ.ค.37-2 ก.ค.38 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ประชาวิทยรังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

3 ก.ค.38- 5 พ.ย.41 อาจารย์ 1 ระดับ 3 บ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

6 พ.ย.41–17 เม.ย.43 อาจารย์ 1 ระดับ 5 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

18 เม.ย.43-24 ธ.ค.43 ครูใหญ่ บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

25 ธ.ค.43-30 ก.ย.46 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

1 ต.ค.46-30 ก.ย.47 ผู้อำนวยการ ระดับ 8 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

24 ธ.ค.47-29 มี.ค.52 ผู้อำนวยการ คศ.3 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

30 มี.ค.52-30 ก.ย.57 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 จ.นราธิวาส

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

รางวัลดีเด่นที่สำคัญ

1.รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. พ.ศ.2556

2.ชนะเลิศประเภทยิงปืนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พ.ศ.2556

5.ครูผู้เสียสละและอุทิศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนื่องในงานวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พ.ศ.2551

6.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น(ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นสมาคมผู้บริหารการศึกษาประศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543

7.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสปจ.นราธิวาส พ.ศ.2544,2545

8.โล่เกียรติยศโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นศอ.บต. พ.ศ.2543

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

661803.jpg

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1443/2557 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557

ประวัติและผลงาน

1. ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2498

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 20/28 หมู่ 3 บ้านช้างแลนด์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

คู่สมรส นางพชรพร ทาปลัด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีบุตร 1 คน

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

2. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2540 ศึกษาศาสตรทมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2532 นิติศาสตรบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. 2526 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.) ศึกษาด้วยตนเอง

ปี พ.ศ. 2519 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป.ก.ศ. ชั้นสูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี

3. ประวัติการรับราชการ

ปี พ.ศ. 2521 ครู 2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ปี พ.ศ. 2530 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองแสดง/อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี , อำเภอธาตุพนม

จังหวัดนครพนม

ปี พ.ศ. 2534 ศึกษาธิการอำเภอหนองแว้ง จังหวัดนราธิวาส/ศึกษาธิการอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ปี พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร/ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ปี พ.ศ. 2546 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยอำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปี พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปี พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

4. ประวัติการอบรมศึกษาและดูงาน

ปี พ.ศ. 2534 หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) โดย สนง.ลูกเสือแห่งชาติ 8 วัน

ปี พ.ศ. 2535 หลักสูตรศึกษาธิการอำเภอ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 26 วัน

ปี พ.ศ. 2538 หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 26 วัน

ปี พ.ศ. 2547 หลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) โดย สนง. ลูกเสือแห่งชาติ 8 วัน

ปี พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตย โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 วัน

ปี พ.ศ. 2553 การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการรักษาวินัยและนิติการระดับภูมิภาค โดย สพฐ.

ปี พ.ศ. 2557 การสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. 3 วัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2535 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย ด้านการบริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 วัน

ปี พ.ศ. 2538 ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 วัน

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รับมอบนโยบาย

661968.jpg

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วไปประเทศ

นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วไปประเทศ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อรับมอบนโยบาย โดยมี ท่าน รมต.ศธ. (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน และ ได้กรุณามอบนโยบายให้ที่ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั่วประเทศ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรน์ คอนเวนชั่น จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

(1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะผลประเมินเทียบกับหลายประเทศในโลกเราอยู่ลำดับท้ายๆ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้มากและปีนี้ได้จัด งบประมาณให้ ศึกษาธิการมากลำดับที่หนึ่ง ของประเทศ และเป็นลำดับที่สอง ของโลก คือ ได้ถึง ห้าแสนก่วาล้าน ดังนั้น ขอให้บุคลากรที่ สพฐ .และ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ทุกท่าน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติจะต้องหาวิธีการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพเป็นอนาคตที่ดีของชาติให้ได้ด่วน

(2) ขอเน้นให้…เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ของชนในชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศโดยอาจเริ่มในที่ทำงานของตนเองก่อนและขยายวงไปสู่ โรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศให้ได้และขอให้จัดทำแบบศูนย์ดำรงธรรมก็ได้โดยมีวิธีการที่ชี้แจงเสนอแนะแก่ประชาชนได้เข้าใจดีได้

(3) ขอให้เขตพื้นที่ทำงานอย่างมืออาชีพทุ่มเทประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษา

(4) ให้เขตพื้นที่การศึกษา ทำงานเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับทุกองค์กรในพื้นที่ เช่นอปท. โรงเรียน และกระจายสู่ชุมชนโดยแปลงนโยบายจากส่วนบนปฏิบัติลงสู่พื้นที่ให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์คาดหวังว่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทุกคน ทำหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละและจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ทันโลกและทำหน้าที่ปรึกษาให้ โรงเรียน ครู นักเรียน อย่างดียิ่ง

(5) ขอให้ทำงานอย่างสุจริตโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนขณะนี้สื่อต่างๆ สังคมมองเราในแง่การใช้งบประมาณอย่างไม่โปร่งใสมีมากจึงต้องตระหนักรู้ เพราะมีคนกำลัง เฝ้ามองอยู่เสมอสิ่งที่ท่านทำไม่ดีนั้นไม่สามารถปกปิดได้การใช้งบประมาณต้องถูกต้องตามระเบียบตรวจสอบได้ และรมต. กับรมช. จะทำงานโดยไม่มีเรื่องเช่นนี้โดยเด็ดขาดยึดหลักธรรมาภิบาลและไม่อยากให้พวกเราตกเป็นเครื่องมือของอิทธิพลไม่ว่ากรณีใดก็ตามสังคมภายนอกดูแคลนศึกษาธิการว่าระบบการศึกษาของไทยล้มเหลวพวกเรารวมทั้งผมด้วย จึงตกเป็นจำเลยสังคมจึงขอให้พวกเราทุกคนนำพลังบีบคั้นจากภายนอกมาหาวิธีการที่จะทำให้ผลผลิตคือนักเรียนลูกหลานของเราเป็นคนที่มีความคิดมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์เป็นตามวัยของเขาเติบโตขึ้นมาด้วยคุณธรรมจริยธรรมความมีจิตอาสาติดอยู่ภายในตัวเขาถ้าลูกหลานไทยทุกคนเป็นเช่นนี้ได้อนาคตประเทศไทยเจริญแน่นอน จึงขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ นำเรื่องนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้รับทราบว่า รัฐบาลอยากให้สังคมภายนอกมองเข้ามาในศึกษาธิการอย่างชื่นชมสามารถยกมือไหว้เราได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ

(6) การปฏิรูปการศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรจะเกิดขึ้นภายในปีนี้โดยในส่วนกลางกำลังทำอยู่ทั้งสภาการศึกษาและสภาปฏิรูปการศึกษาต่างเร่งที่จะช่วยทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรระบบการผลิตครูเป็นต้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นแน่นอน

(7) การปฏิรูปการศึกษาเป็นความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศซึ่งเห็นได้จากมีผู้ทรงคุณวุฒิสูงมาสมัครจำนวนมากในสภาปฏิรูปการศึกษามากที่สุดเพื่อจะช่วยการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นให้ได้ ดังนั้นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ จะต้องขับเคลื่อนวิธีการทำงานสร้างการยอมรับของสังคมจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาขอให้เริ่มจากตัวเราเองทุกคนทั้งวิชาการจรรยาบรรณวิชาชีพและสิ่งที่จะยอมรับไม่ได้คือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบพวกเราเดินทางมาสัมมนาในที่นี้ผ่านเส้นทางหน้าโรงแรมจะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยมีเสาหลักตอม่อใหญ่โตแข็งแรงเพื่อรองรับรางรถไฟฟ้าให้ปลอดภัยดังนั้นสพฐ.คือผอ.เขตทุกคนเปรียบดั่งเสาหลักตอม่อนี้ที่ต้องแข็งแรงและสร้างเด็กไทยให้เป็นเสาหลักตอม่อแข็งแรงเช่นเดียวกันขอให้ผอ.เขตทำงานให้สมกับความคาดหวังของรัฐบาลและประชาชน

(เครือข่าย ปชส.สพฐ. ภาพ/เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต 2 ข่าว)

16 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ