Tag Archives: หนองบัวลำภู

สถานศึกษาสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต ๒ ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดการอบรมโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก

1053316.jpg

วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก และบรรยายพิเศษ โดยมีนายจารุพัฒน์ อ้วนมะโฮง ผอ.โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงและนายธวัชชัย สุขอ้วน ผอ.โรงเรียนบ้านภูเขาวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงและโรงเรียนบ้านภูเขาวง พร้อมด้วย อบจ.หนองบัวลำภู สมาคมอาสาสมัครชาวพุทธจังหวัดหนองบัวลำภู และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้ร่วมกันจัดอบรมโครงการดังกล่าว ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะการคิดเชิงบวก รวมถึงสามารนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข สู่สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ตลอดทั้งได้ฝึกการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับชุมชนและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โดยการอบรมตามโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

23 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สพป.น่าน เขต 2 ร่วมเวทีเสวนา “หุ้นส่วนที่มีพลัง … กับการศึกษาของคนน่าน”

1022221.jpg

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ร่วมเวทีเสวนา “หุ้นส่วนที่มีพลัง … กับการศึกษาของคนน่าน” ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมกระทำ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีเป้าหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การศึกษาในระบบการศึกษาทางเลือก หรืออื่น ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน และยกระดับสู่เครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบของสมัชชาการศึกษาจังหวัด มี 3 ประเด็นหลักๆ คือ

1. สถานการณ์การศึกษาไทย และจังหวัดน่าน

2. ศูนย์การเรียน : การศึกษาทางเลือก กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน

3. การจัดตั้งสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน

หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

1022149.jpg

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 มอบหมายให้นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ของจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดขึ้น ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายโชติ เชื้อโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานเปิดงาน และมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำในพื้นที่ร่วมกันทุกภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI)

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุม รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม และประธานเครือข่ายโรงเรียน ในสังกัด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่นโยบาย ของ สพฐ

1022249.jpg

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประธานการประชุม รอง ผู้อำนวยการ สพป.,ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และประธานเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 20 เครือข่าย ในสังกัด ซึ่งเป็นการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 1)การดำเนินการทดสอบ Pre O-net , Nt การประเมินความสามารถด้านการอ่านออก ของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 2) การบริจาคปัจจัยและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ในโครงการหนูน้อยคอยอยู่สู่ภัยหนาว ช่วยเหลือนักเรียน สพป.ชัยภุมิ เขต 3 3) การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและนักเรียนในสังกัด 4) การจัดงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 5) การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

11 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “ทำความเข้าใจ…เกณฑ์รับนักเรียนปี 2561”

1017982.JPG

+ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง และนายเทียน กล่ำบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นร่วมรายการ ออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ “ทำความเข้าใจ…เกณฑ์รับนักเรียนปี 2561” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และให้ผู้ปกครองทุกท่านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4 ทั้งในโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่ออังคารวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

ดูภาพทั้งหมด https://www.facebook.com/baanjong/media_set?set=a.1752667421441065.10737…

เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุม สพฐ.4 กระทรวงศึกษาธิการ

1017966.JPG

***เลขาธิการ กพฐ. รับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

29 พฤศจิกายน 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถบัสทัศนศึกษาคว่ำที่จังหวัดนครราชราชสีมา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (สพม.1) จำนวน 60,000 บาท พร้อมทั้งรับมอบเงินตามโครงการต้านภัยหนาวจาก สพม.1 จำนวน 150,000 บาท สพม.2 จำนวน 150,000 บาท สพป.กทม. จำนวน 20,000 บาท พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคอีก มูลค่า 50,000 บาท สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 100,000 บาท และสมาคมนักธุรกิจเอสเอ็มอีรุ่นใหม่มอบอุปกรณ์กีฬายี่ห้อ แกรมม่า มูลค่า 100,000 บาท และปุ๋ยอินทรีย์ ฮาลาล ตรานกอินทรีย์คู่ มูลค่า 100,000 บาท ให้โรงเรียนในโครงการ Active Learning จังหวัดชายแดนภาคใต้ นางอุษณีย์ ธโนสวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10,000 บาท นางนิรมล ตู้จินดา ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. จำนวน 10,000 บาท นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สพฐ. จำนวน 10,000 บาท

ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว จากนี้ สพฐ. จะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนและเพื่อนครูที่ จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือต่อไป

เปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017

1017894.JPG

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สพฐ. – โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017 บาสเกตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศระดับภูมิภาพและระดับประเทศ ณ โรงเรียนสิรินธร สพม.33 จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้จัดโดย บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริม กีฬาบาสเกตบอล และเปิดโอกาสให้นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประสบการณ์แข่งขัน เพื่อพัฒนา และ ต่อยอด สู่กีฬาอาชีพ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในการแข่งขันบาสเกตบอล “สพฐ.-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017” รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาคครั้งนี้ มีการชิงชัยจำนวน 6 รุ่น ทั้งชายและหญิง ได้แก่ / รุ่นอายุ 14 ปี/ อายุ 16 ปี /และอายุ 18 ปี จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัดได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ กาฬสินธุ์ สกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ นครพนม ชัยภูมิ และมุกดาหาร

กำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่ง โรงเรียนได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

เงินรางวัลได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทโมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภ้าค ทุกรุ่นจะได้รับทุนการศึกษา ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร รองชนะเลิศ จะได้รับ 10,000 บาท ทีมครองร่วมอันดับ 3 (รุ่นละ 2 ทีม) ได้รับจำนวน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นอกจากนี้ ยังมีค่าบำรุงทีม ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภททีมชายและทีมหญิง รวม 12 ทีม ๆ ละ 10,000 บาท

และในวันนี้ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร นำทีมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.33 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ครั้งนี้ด้วย พิชญ์สิณี เจริญรัตน์ ปชส.สพม.33 ภาพ/ข่าว

ติดตามภาพกิจกรรม ได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1364190163704459.1073743791.10…

28 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

สพป.นครพนม เขต ๑ โครงการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน/อำเภอธาตุพนม

903016.JPG

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมด้วย นางกนกพร ด้วงคำภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะ เป็นการอบรมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านสารสนเทศที่สามารถคัดกรองนักเรียนยากจน ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับเกณฑ์แนวทางการดำเนินงาน การลงข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ที่ถูกต้อง ในการนี้ ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนแกนนำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1792465…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

902982.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายประภาส พลไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.สังวาล พุทธสม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางยวนใจ พันตรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการนำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มงาน สพป.ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 ณ จุดการเรียนรู้ในหลายสถานที่พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟจ่านรินทร์ เขาค้อ ของ ด.ต.นรินทร์ ศรีมรกตมงคล ตำรวจ สภ.เขาค้อ ที่พลิกผันตนเองใช้เวลาว่างหลักเวลาราชการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า และพืชชนิดอื่นเสริม เช่น อโวคาโด ลิ้นจี่ มะคาเดเมีย พลับ เป็นต้น ซึ่งการประชุมสัมมนานอกสถานที่ครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

พิธีเปิดงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙

902939.JPG

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล เพชรเสมายะลา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลการประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลการประกวดสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานแข่งขันทักษะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะความสามารถศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม การงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

9 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาวัง ๓

902264.jpg

วันนี้ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานฝีมือของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาวัง 3 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายไพจิตร จันทะเมธิ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแก ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นาวัง 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสถานศึกษา 8 โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ได้ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมที่สถานศึกษาส่งเข้าร่วมการประกวดทักษะทางวิชาการจำนวนหลายแขนง อาทิ การปั้นขึ้นรูปด้วยดินน้ำมัน การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การประกวดคัดลายมือ การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น แหล่งข่าวโดย : นายบัญญัติ พันธ์พรหม นักประชาสัมพันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รายงานข่าว/ภาพกิจกรรม

05 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ ฉลองความสำเร็จกับรางวัลพระราชทาน ๓ รางวัลในปีเดียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

893657.JPG

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพ ม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยมีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธี

นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้ส่งสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน และปรากฏผลการคัดเลือกให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลพระราชทานทั้ง 3 รางวัล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือเด็กชายธัชพล วรุณศิริ และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือนางสาวฌัชชา ณ หนองคาย

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า การที่สถานศึกษาแห่งเดียวจะได้รับรางวัลพระราชทานมากถึง 3 รางวัล ในปีการศึกษาเดียวถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย แต่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างดี ประกอบกับทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนที่ได้ช่วยกันจนสามารถประสบความสำเร็จได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่ายิ่ง

……………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

05 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ รับนักเรียนใหม่ นำเสนอหลักสูตรทวิศึกษา เป็นทางเลือก

838993.jpg

สพม.19 รับนักเรียนใหม่ รุก ‘ทวิศึกษา’ เพิ่มทางเลือกให้เด็กและผู้ปกครอง

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 พร้อมกับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 ได้รุกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ‘ทวิศึกษา’ เพิ่มทางเลือกให้นักเรียนชั้น ม.4 มีโอกาสให้เรียนสายสามัญควบคู่กับการเรียนอาชีวศึกษา เมื่อจบการศึกษารับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา อ.เอราวัณ จ.เลย เปิดเผยว่า โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้เรียนควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย จำนวน 10 สาขาวิชา คือ วิชาช่างกลโรงงาน วิชาการโรงแรม วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาการตลาด วิชาการบัญชี วิชาช่างเชื่อมโลหะ วิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ วิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิชาช่างยนต์ และวิชาอาหารและโภชนาการ โดยรุ่นแรกจะรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนหลักสูตร ‘ทวิศึกษา’ จำนวน 25 คน หรือหากมีจำนวนมากกว่าที่กำหนดไว้ ทางโรงเรียนก็จะรับเข้าเรียนทั้งหมด

นายอิฎฐารมย์ ประชุมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม อ.ภูกระดึง จ.เลย กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรทวิศึกษาขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียนชั้น ม.ปลาย ได้เรียนควบคู่กับการเรียนสายอาชีพ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง จำนวน 10 สาขาวิชา เช่นเดียวกับโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา โดยรุ่นแรกรับจำนวน 40 คน และคาดว่าน่าจะมีนักเรียนให้ความสนใจมากกว่า 40 คน แน่นอน ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมจะรับทั้งหมดเช่นเดียวกัน

ด้าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า โรงเรียนในสังกัด สพม.19 ทั้งจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ให้ความสำคัญและเปิดหลักสูตรทวิศึกษามากกว่า 10 โรงเรียน โดยเลือกจับคู่กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน เพื่อความสะดวกในการประสานงานและการเดินทาง

“นอกจากจากนี้ สพม.19 ยังให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรระยะสั้น เรียนอาชีพตามความสนใจของนักเรียนในทุกระดับชั้น จบหลักสูตรได้รับใบประกาศรับรอง ซึ่งทาง สพม.19 ได้ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือจัดหลักสูตรระยะสั้น กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเลย (กศน.จังหวัดเลย) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ผอ.สพม.19 กล่าว

………………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

21 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประธาน กพท.สพม.๑๙ มอบทุนสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนท่าลี่วิทยา

764086.JPG

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าลี่วิทยา อ.ท่าลี่ จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (ประธาน กพท.สพม.19) ในนามกลุ่มโคว้น่ำเซ้ง เลย เข้ามอบทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าลี่วิทยา จำนวน 100,000.-บาท โดยมีนายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และนายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา ร่วมกันรับมอบ

ทั้งนี้ยังมี นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย และผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เข้าร่วมเป็นเกียรติและพบปะครู นักเรียนโรงเรียนท่าลี่วิทยา

………………………..

นายสุทธิพงษ์ เรืองทวี /ภาพ

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1135193013174110.1073742541.27…

24 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ. วันที่ ๒๒ พ.ค.นี้

742923.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครูและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ในคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หวังให้มีผู้มาใช้สิทธิสูงสุด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอนุกรรมการ ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 เขต และได้กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา นั้น ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความสนใจจากข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าสมัครกันอย่างคึกคัก

โดยเฉพาะผู้สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ดังนี้ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้สมัคร 5 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายกมล เสนานุช ผอ.โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ หมายเลข 2 นายพงษ์ศักดิ์ นามกอง รอง ผอ.โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม หมายเลข 3 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร หมายเลข 4 นายสำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผอ.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา และหมายเลข 5 นายสุเมธ ปานะถึก ผอ.โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ผู้แทนข้าราชการครู มีผู้สมัคร 4 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสถิต วิเศษสัตย์ ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม หมายเลข 2 นายเศรษฐ์ คุณทาบุตร ครูโรงเรียนเชียงกลมวิทยา หมายเลข 3 นายสมัคร บัวทอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และหมายเลข 4 นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหมายเลข 2 นายสวัสดี สุธรรมมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายมงคลวิทย์ กล่าวต่อว่า วันเลือกตั้ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นวันเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) ได้กำหนดเขตเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งตามสหวิทยาเขต โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) เป็นเขตเลือกตั้ง และให้สหวิทยาเขต จำนวน 5 สหวิทยาเขต เป็นหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สหวิทยาเขตวังภูผา ที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู หน่วยเลือกตั้งที่ 3 สหวิทยาเขตศรีสองรัก ที่โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู หน่วยเลือกตั้งที่ 4 สหวิทยาเขตบัวบาน ที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 สหวิทยาเขตวังแสน-สุวรรณ ที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จัดการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนข้าราชการครู

“สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะดำเนินการปิดประกาศที่เขตเลือกตั้งและทุกหน่วยเลือกตั้ง อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะจัดส่งไปให้ทุกโรงเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อ และหากมีรายชื่อตกหล่น หรือต้องการแก้ไข ให้ทางโรงเรียนได้แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยเร็วก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) หวังว่าการเลือกตั้งผู้แทน ใน อ.ก.ค.ศ.ครั้งนี้ จะมีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด และเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง” นายมงคลวิทย์ กล่าว

……………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

07 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียน ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร ค้นพบ ‘กีวี่มะพร้าว’ ขัดแล้วสุดมันวาว

740910.JPG

“จากการที่ได้สังเกตรองเท้าของเพื่อนๆ นักเรียนในห้อง พบว่ารองเท้าของเพื่อนๆ ไม่ค่อยจะมีความมันวาว พวกเราจึงได้สอบถามเพื่อนๆ แล้วพบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเพื่อนๆ แต่ละคนไม่อยากจะซื้อกีวี่หรือน้ำยาขัดรองเท้า เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูง ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นจุดกำเนิดให้พวกเราคิดเพื่อค้นหาวิธีที่จะผลิตน้ำยาขัดรองเท้าที่มีคุณภาพ ราคาต่ำและที่สำคัญที่สุดคือจะต้องผลิตจากวัสดุธรรมชาติ”

น.ส.ปิยะนุช อุทธอินทร์ น.ส.วิภา คุณโภทา น.ส.บุษยา วงษ์ตาแสง น.ส.อรรธยา นันตะวงษ์ และน.ส.ดวงดี แก้วฤาชัย ทีมนักเรียนชั้น ม.5/6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้บอกไว้ในวันประกวดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (INDEPENDENT STUDY FAIR) เรื่องการหาประสิทธิภาพของกีวี่มะพร้าวในการขัดรองเท้าหนัง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อเร็วๆ นี้

นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่า ในการประกวดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้านักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ครั้งนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จัดเป็นกิจกรรมประเมินการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนมาตรฐานสากล ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประเมินว่านักเรียนจะมีศักยภาพและมีความสามารถเพียงใด โดยเน้นทักษะที่จำเป็นในอนาคตและต้องรู้จัก รับผิดชอบต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์ ด้วยผลงานโครงการที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะในการนำเสนออย่างเป็นระบบ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

“ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้ว ยังเป็นการการพัฒนานักเรียน และคัดเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประเทศอีกด้วย” นางวิลาวัณย์ กล่าว

น.ส.อรรธยา นันตะวงษ์ นักเรียนชั้น ม.5/6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ตัวแทนทีมนักเรียนศึกษาค้นคว้ากวี่มะพร้าว บอกว่า ปัจจุบันน้ำยาขัดรองเท้ามีขายในท้องตลาดมากมาย หลายยี่ห้อ แต่ที่เลือกใช้คำว่ากีวี่เนื่องจากเป็นชื่อน้ำยาขัดรองเท้ายี่ห้อแรกๆ มีขายมายาวนาน จนเป็นชื่อที่พูดกันติดปากว่ากีวี่คือน้ำยาขัดรองเท้า

น.ส.อรรธยา เล่าต่อไปว่า น้ำยาขัดรองเท้าในปัจจุบัน จะมีส่วนผสมของสารเคมี ซึ่งจะมีผลต่อการทำลาย DNA ทำให้เกิดเนื้องอกหากได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายทั้งการสูดดมหรือสัมผัส ทางกลุ่มจึงได้เห็นถึงประโยชน์ของการทำนวดมะพร้าวของคนในชุมชน และได้ทำการศึกษาค้นคว้าขั้นตอนการทำนวดมะพร้าวและได้พัฒนามาเป็นกีวี่มะพร้าว เนื่องจากนวดที่ทำจากมะพร้าวจะมีความมันวาว และเป็นวัสดุที่ทำจากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

โดยมีขั้นตอนการทำที่ไม่ยุ่งยาก เริ่มต้นจาการหาลูกมะพร้าวแห้งมาผ่า เพื่อขูดเอาเนื้อมะพร้าวมาต้มผสมกับเทียนไข แล้วก็จะได้น้ำมันมะพร้าว เพื่อให้น้ำมันมะพร้าวมีกลิ่น มีสีสันชวนมองก็ควรใส่สีผสมอาหารและสารแต่งกลิ่นเข้าไปด้วย จากนั้นก็นำกะลามะพร้าวที่ถูกเผาจนเกรียม แล้วมาโขกให้ละเอียด แล้วนำมาตากแดดให้แห้งสนิท มาเทรวมกับน้ำมันมะพร้าวในหม้อต้ม ใส่วาสลินตามลงไปด้วยเนื่องจากวาสลินมีคุณสมบัติใช้เคลือบเครื่องหนัง รวมทั้งใช้ป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย สุดท้ายเติมเทียนหอมลงไปอีกแล้วคนให้เข้ากัน เมื่อผสมกันได้ที่แล้วให้ตั้งพักทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 20 – 30 นาที ก่อนบรรจุใส่ภาชนะแล้วปิดฝาให้สนิท

ด้านนางช่อเพชร เทียมดวงแข ครูที่ปรึกษา บอกว่า การค้นคว้าเรื่องกีวี่มะพร้าวเพื่อขัดรองเท้าหนัง ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเรียนหญิง และครูในโรงเรียนเป็นอย่างมาก จนทำให้กีวี่มะพร้าวที่เตรียมไว้ในภาชนะเพื่อเป็นตัวอย่างในช่วงที่กำลังศึกษา และในวันประกวดไม่พอขายเนื่องจากมีผู้ติดต่อขอซื้อเพื่อนำไปใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้ นักเรียนกลุ่มนี้ ได้พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และตลาดทั้งในโรงเรียนและชุมชนต่อไปด้วย

หากสนใจเยี่ยมชมผลงานการศึกษาค้นคว้านักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล เรื่องการหาประสิทธิภาพของกีวีมะพร้าวในการขัดรองเท้าหนัง ของนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ติดต่อได้ที่ 273/1 บ้านศรีสง่า ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000 โทรศัพท์ 042312547-8 หรือที่นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รอง ผอ. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โทรศัพท์ 08-7864-8594

…………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู)

28 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ