Tag Archives: สุรินทร์

สุรินทร์ เขต ๒ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

1013641.JPG

>วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สพป.สุรินทร์ เขต 2 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ว่าที่ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและรับการประเมินตาม EBIT 1 – 11 คณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย นายธัญญา เรืองแก้ว ประธานกรรมการ, นายอดุลย์ วันดี รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ กรรมการ นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.ร.ร.บ้านแบง สพป.หนองคาย เขต 2 กรรมการ และ น.ส.ณัฐณิน เจริญเกียรติบวร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ช่วยราชการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ โดย นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ ว่าที่ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการประเมินฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการทำแบบประเมินฯ ให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมในวันนี้ได้รับทราบแนวทางการประเมินและตอบแบบสำรวจ โดยให้ทุกคนได้รับรหัสผ่าน เพื่อ login เข้าทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จะได้รับรหัสผ่านเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นแบบใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น ณ โรงเรียนไตรคามวิทยา อ.รัตนบุรี

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 และทีมงานประชาสัมพันธ์ ข่าว /ถ่ายภาพ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

14 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

อาชีวะอาสานำทีม Fix It Center เปิด ๒๐๐ ศูนย์ ร่วมคาราวานรัฐบาลโดย ศธ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

page3.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ระดมจัดเตรียมอาชีวะอาสาทีมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมคาราวาน ไปกับ “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาช่วยเหลือประชาชน : อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยกำหนดจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 200 ศูนย์ เริ่มให้บริการ 14-20 มกราคม 2560 โดยมีนักเรียน นักศึกษาและคณะครู ศูนย์ละ 30 คน รวมจำนวน 6,000 คน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้บริการ การช่วยเหลือเรื่องของการอพยพขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้กลับเข้าบ้านเรือน พื้นที่หลังระดับน้ำลดลง ซ่อมแซมเครื่องใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ต่าง ๆ โดยจัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ และ การซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบที่ตั้งศูนย์อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th หรือสอบถามได้ ที่ 08 4974 4464 หรือ 08 6969 5352 หรือสายด่วนอาชีวศึกษา 1156

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า คาราวาน “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาช่วยเหลือประชาชน : อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดคาราวานขน-ส่งสิ่งของเพื่อไปช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 340 คัน เพื่อออกเดินทางไปในพื้นที่ โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้นำข้าวสาร 4,000 กิโลกรัม ตามโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ได้นำมาร่วมสมทบกับสิ่งของที่เตรียมไว้แล้วเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัย มูลนิธิเอสซีจี จัดอุปกรณ์และถุงยังชีพ ประกอบด้วย สุขากระดาษ ห่วงยาง เสื้อชูชีพ อย่างละ 500 ชิ้น และข้าวสารจำนวน 660 กิโลกรัม น้ำดื่ม 800 แพ็ค และ(เสื้อยืดจำนวน 200 ตัว เพื่อให้นักศึกษาอาชีวะได้ใช้ระหว่างทำปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค สนับสนุนคาราวานในครั้งนี้

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีสถานศึกษา 34 แห่ง 5 ศูนย์ฝึกอาชีพ ได้รับความเสียหายและผลกระทบเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ที่ 44,057,200 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีวิทยาลัยที่ได้รับผลทบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จำนวน 14 แห่ง 5 ศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มอันดามัน จำนวน 7 แห่ง และ กลุ่มอ่าวไทย 13 แห่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เชิญน้อง ม.ปลาย ภาคอีสาน เข้าร่วมงานเปิดบ้าน PI สู่หัวใจแพทย์ชนบท ครั้งที่ ๓!

เชิญชวนน้องๆ ม.4 และ ม.5 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้ามาเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่จะปลุกความเป็นแพทย์ในงาน “เปิดบ้าน PI สู่หัวใจแพทย์ชนบท ครั้งที่ 3” ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : วันนี้ – 5 พฤศจิกายน ประกาศผลการรับสมัคร : วันที่ 15 พฤศจิกายน วันที่จัดกิจกรรม : วันที่ 24 -25 ธันวาคม ค่าใช้จ่าย : ไม่มีค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ : คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิมเติม : คลิกที่นี่

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

899863.jpg

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนา ประเทศไทย ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2559 ให้กับบุคลากรภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคการศึกษา และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกภาคส่วนในจังหวัดสุรินทร์เกิดความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาและวางแผนกำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

๒. เพื่อกำหนดทิศทาง และเตรียมการวางแผนกำลังคนของจังหวัดสุรินทร์ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

๓. เพื่อเตรียมการจัดการศึกษา ให้สอดรับกับการวางแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดสุรินทร์

อันเนื่องมาจากในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน รวมทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ที่กำลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเศรษฐกิจในโมเดลใหม่ ที่เรียกว่าประเทศไทย ๔.๐ คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความ มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกลไกประชารัฐ ประเทศไทย ๔.๐ จึงเป็น การพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่” ด้วยการแปลง “ ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศไทยที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงนวัตกรรมให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่องกล กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง โดยทั้ง ๕ กลุ่มเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย ๔.๐ จะเป็นส่วนที่ประเทศไทยต้องพัฒนาด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศสอดรับกับบันได ๓ ขั้นของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง

จังหวัดสุรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องพัฒนากำลังคนทุกภาคส่วนในจังหวัดให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศ โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเป็นตัวการขับเคลื่อน มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดจากการจัดการศึกษา ลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการลงทุนทางการศึกษาไปพร้อมๆ

กับการวางรากฐานการพัฒนา เศรษฐกิจภายในจังหวัดในระยะยาวเช่นเดียวกับประเทศ จึงจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากำลังคนจังหวัดสุรินทร์ ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ขึ้น

โดยในการนี้ จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับเกียรติเป็นอย่า

สูงยิ่งจากนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและบรรยายพิเศษ และตลอดถึง ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐศาสตร์การศึกษา จากสำนักงานส่งเริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ผศ.ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ ผศ.ดร.ประวัติ สมเป็น นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ปฏิบัติหน้านที่ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมบรรยายพิเศษและอภิปรายในสาระสำคัญต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 การจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ให้สอดคล้องกับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0

26 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ร่วมกับ สพท.จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

895469.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 1,526 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ที่เข้าประชุมสัมมนาฯ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร แก่ ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ภายใต้โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่่่ชุมขนและสังคมที่มีควาแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 4 ภูมิภาค 4 คน ได้แก่ 1.ภาคใต้ นายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปัตตานี 2.ภาคกลาง นายชัยศักดิ์ ภูมูล ครูชำนาญการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 3.ภาคเหนือ ดาบตำรวจดนัย ภูเขาใหญ่ ครูใหญ่ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี 4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชตวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเงินสด จำนวนคนละ 30000 บาทพร้อมเสมาทองคำ ต่อจากนั้นได้มอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราช จำนวน 172 คน

นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดการประชุม 3 วัน ในวันแรก จะเป็นการมอบนโยบายและประชุมหารือข้อราชการ โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่สอง จะเป็นการมอบนโยบาย โดยพันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่สาม จะเป็นการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในคืนนี้จะมีงานเลี้ยงมุทิตาจิต “หกสิบปี ความดี…ความภูมิใจ” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกษียณอายุราชการด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายเรื่อง ทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ผมขอ ชื่นชมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลและ คำชมจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผมขอให้ทุกหน่วยงานช่วยผลักดันนโยบายเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคัดเลือกโรงเรียนที่จะเป็นแม่เหล็กดูดนักเรียนให้มาเรียนรวมได้ เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.140990353…

11 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งข้อราชการและแนวปฎิบัติ

892447.JPG

31 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการประชุม ผอ.สพป.ได้มอบเกียรติบัตรต่างๆ ให้กับโรงเรียน จากนั้นเริ่มการประชุมตามหัวข้อ อาทิเช่น ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559) ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแขม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านโอกาสทางการศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และอื่นๆ

สพป.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

892497.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อม

ในส่วนที่สามารถดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวนโยบายตามที่ สพฐ. กำหนด ของมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิผล “โปร่งใส เปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย และนำไปสู่ภาคปฎิบัติได้อย่างเคร่งครัด

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

892423.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เชิงเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะความรู้นำไปวางแผนการเงินส่วนบุคคลสามารถต่อยอดองค์ความรู้เป็นนักวางแผนที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณะบดีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังคมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

สุดยอดเด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award จากเวที World Robot Game 2016

890852.jpg

***สุดยอดเด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award และคะแนนรวมสูงสุด จากเวที World Robot Game 2016 วันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย �จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่ง ประเทศไทย (TRS) โดยการสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) นำคณะนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในเวที World Robot Game 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 6 ทีม ทีมละ 2 คน นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award และคะแนนรวมสูงสุด โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันกว่า 350 คน ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านระบบพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้นำคณะข้าราชการและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้ส่งผลงานหุ่นยนต์นานาชาติของนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการแข่งขันในเวที World Robot Game 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 ทีม 8 ประเภท ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง โดยโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป.สกลนคร เขต 3 คว้าได้ 2 เหรียญทอง ในประเภทหุ่นยนต์ค้นหาและกู้ภัย (Search &Rescue Robot) รุ่นจูเนียร์ และประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ขา (Sumo Robot) รุ่นจูเนียร์ โดยเด็กชายสิริชัย กลมเกลี้ยง และ เด็กชายตะวัน ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และอีกหนึ่งเหรียญทองคือประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น(Line Tracing Robot-iBEAM) รุ่นซีเนียร์ โดยนายนทีเทพ ชัยศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับรางวัลเหรียญเงิน 4 เหรียญ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม.เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา คว้ามาได้ 2 เหรียญเงินในประเภทประเภทหุ่นยนต์ค้นหาและกู้ภัย (Search &Rescue Robot) รุ่นซีเนียร์ และประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ขา (Sumo Robot) รุ่นซีเนียร์ โดยเด็กชายบัญชา พวงพิกุล และ เด็กชายโสภณ บัวตัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมีประเภทหุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot) รุ่นซีเนียร์ โดยนายกฤตเมธ ถาวงค์ และ นายนิรันดร์ วงศ์พรมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม.เขต 37 จังหวัดน่าน และประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น(Line Tracing Robot-iBEAM) รุ่นซีเนียร์ โดยนายสหรัฐ ปฏิสนธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ประเภทหุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot) รุ่นซีเนียร์ โดยนายอภิสิทธิ์ บุญทูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นายธนากร หอมนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สพม.เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ และประเภทหุ่นยนต์ดำน้ำ(Underwater Robot) โดยนายนทีเทพ ชัยศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกันนี้ นายหัสวรรษ อัคติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายปุณยวัฒน์ เจริญท้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคว้ารางวัล Performant Award มาครองได้อีกด้วย ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยและครูที่ปรึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ ซึ่งนอกเหนือจากที่ได้รับรางวัลแล้วยังเป็นการสะท้อนได้ถึงความสำเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านสื่อหุ่นยนต์อีกด้วย และถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถ รวมทั้งเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต่อไป

ทิพวรรณภาพ ข่าว

สุดยอดเด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award ณ ประเทศอินโดนีเซีย

890880.jpg

***สุดยอดเด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award และคะแนนรวมสูงสุด จากเวที World Robot Game 2016 วันที่ 24-28 สิงหาคม 2559 ณ ประเทศอินโดนีเซีย �จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่ง ประเทศไทย (TRS) โดยการสนับสนุนของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.) นำคณะนักเรียนไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ในเวที World Robot Game 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 6 ทีม ทีมละ 2 คน นักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award และคะแนนรวมสูงสุด โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม สิงคโปร์ และประเทศไทย มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันกว่า 350 คน ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านระบบพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ผู้นำคณะข้าราชการและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กล่าวว่า ตามที่ สพฐ. ได้ส่งผลงานหุ่นยนต์นานาชาติของนักเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมการแข่งขันในเวที World Robot Game 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 ทีม 8 ประเภท ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง โดยโรงเรียนบ้านอินทร์แปลง สพป.สกลนคร เขต 3 คว้าได้ 2 เหรียญทอง ในประเภทหุ่นยนต์ค้นหาและกู้ภัย (Search &Rescue Robot) รุ่นจูเนียร์ และประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ขา (Sumo Robot) รุ่นจูเนียร์ โดยเด็กชายสิริชัย กลมเกลี้ยง และ เด็กชายตะวัน ทองสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และอีกหนึ่งเหรียญทองคือประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น(Line Tracing Robot-iBEAM) รุ่นซีเนียร์ โดยนายนทีเทพ ชัยศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับรางวัลเหรียญเงิน 4 เหรียญ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม.เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา คว้ามาได้ 2 เหรียญเงินในประเภทประเภทหุ่นยนต์ค้นหาและกู้ภัย (Search &Rescue Robot) รุ่นซีเนียร์ และประเภทหุ่นยนต์ซูโม่ขา (Sumo Robot) รุ่นซีเนียร์ โดยเด็กชายบัญชา พวงพิกุล และ เด็กชายโสภณ บัวตัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมีประเภทหุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot) รุ่นซีเนียร์ โดยนายกฤตเมธ ถาวงค์ และ นายนิรันดร์ วงศ์พรมมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร สพม.เขต 37 จังหวัดน่าน และประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น(Line Tracing Robot-iBEAM) รุ่นซีเนียร์ โดยนายสหรัฐ ปฏิสนธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนรางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ประเภทหุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot) รุ่นซีเนียร์ โดยนายอภิสิทธิ์ บุญทูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ นายธนากร หอมนวล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์ สพม.เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ และประเภทหุ่นยนต์ดำน้ำ(Underwater Robot) โดยนายนทีเทพ ชัยศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัว สพม.เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกันนี้ นายหัสวรรษ อัคติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เด็กชายปุณยวัฒน์ เจริญท้าว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังคว้ารางวัล Performant Award มาครองได้อีกด้วย ที่ปรึกษา สพฐ. กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนไทยและครูที่ปรึกษาทุกคน ที่ได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติในครั้งนี้ ซึ่งนอกเหนือจากที่ได้รับรางวัลแล้วยังเป็นการสะท้อนได้ถึงความสำเร็จของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผ่านสื่อหุ่นยนต์อีกด้วย และถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถ รวมทั้งเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต่อไป

ทิพวรรณภาพ/ข่าว

26 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พัฒนาครูจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย

879258.JPG

ดร.สุรินทร์ แก้วมณี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานมัลติมีเดีย เพื่อเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้แบบโครงงานมัลติมีเดียได้ และเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดยมี ศน.ภิเศก ขุ้นคีรี ศน.วินัย ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายสำเนา ยาสุด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) และนางสาวต้องฤทัย นิ่มกลัด ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโบสถ์ เป็นวิทยากร

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

สพป.นครพนม เขต ๑ การประชุมโครงการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870376.JPG

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ประชุมโครงการระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ และ ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้การศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสม รับทราบปัญหาอุปสรรค การดำเนินการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายของสพฐ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา/อนุบาลนครพนม และ โรงเรียนทั่วไป/สุนทรวิจิตร,บ้านดอนแดงเจริญทอง,บ้านดอนยานาง โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา,คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน,ผู้ปกครองนักเรียน

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1748703…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

สพป.ปข. 2 ประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ

870293.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จากการที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้ส่งรายชื่อโรงเรียนให้ สพฐ. ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ และได้แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนให้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ทราบแล้ว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จึงจัดประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนนำร่องต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกุยบุรี บ้านหนองเตาปูน บ้านเขาแดง วัดดอนยายหนู บ้านหนองหอย อานันท์ บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) และบ้านสามร้อยยอด(บุณยรักษ์อุทิศ) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของการนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ และสรุปวิธีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนนำร่องเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนประชารัฐ เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ปข. 2

สพม.14 ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870447.JPG

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบเกี่ยวกับการรับนักเรียนจาก 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา จาก โรงเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สตรีพังงาและทับปุดวิทยา โดยมีประเด็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ประเด็นที่ 2 การเปิดรับนักเรียนและการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ ประเด็นที่ 3 การนำผล O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 20 ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้วร้อยละ 30 ประเด็นที่ 4 การลงโทษโรงเรียนที่รับนักเรียนไม่เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ตลอดจนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปี 2559 และข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เรวดี..ภาพ/ข่าว

27 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สมุทรสาคร : โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

867159.JPG

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติกา

โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผู้เข้าสัมมนา ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานงบประมาณของโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์

และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสาคร รวม 300 คน วิทยากร

ผู้ให้ความรู้ ได้แก่ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการงบประมาณ 3 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. นายวันชัย ธงชัย

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. และนายคำภา หานะกูล นายช่างอาวุโส หัวหน้างานช่าง สอก.สพฐ.

20 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ