Tag Archives: สุพรรณบุรี

รวมข่าว สพฐ. เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 แจ้งข้อราชการและแนวปฎิบัติ

892447.JPG

31 ส.ค.59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2559 ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการประชุม ผอ.สพป.ได้มอบเกียรติบัตรต่างๆ ให้กับโรงเรียน จากนั้นเริ่มการประชุมตามหัวข้อ อาทิเช่น ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โครงการประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559) ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2559 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแขม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ด้านโอกาสทางการศึกษา การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และอื่นๆ

สพป.ภูเก็ต ประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

892497.jpg

นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมเตรียมการจัดการก่อสร้าง งบลงทุน รายการค่าก่อสร้างอาคาร อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อม

ในส่วนที่สามารถดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ฯ จำนวน ๑๒ โรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวนโยบายตามที่ สพฐ. กำหนด ของมติคณะรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิผล “โปร่งใส เปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต” ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย และนำไปสู่ภาคปฎิบัติได้อย่างเคร่งครัด

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ภูเก็ต รายงาน

สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

892423.JPG

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการครุผู้สอนสังคมศึกษาให้มีความรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ การสร้างวินัยทางการเงิน (Financial Literacy ) ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ เชิงเศรษฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะความรู้นำไปวางแผนการเงินส่วนบุคคลสามารถต่อยอดองค์ความรู้เป็นนักวางแผนที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณะบดีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนสังคมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข.2

31 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 TIMC 2016

885173.JPGคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2559 TIMC 2016″>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 : Thailand international Mathematics Competiton (TIMC 201) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 ให้กับนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 625 คน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และในวันนี้ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 : Thailand international Mathematics Competiton (TIMC 201) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4

สพป.ยโสธร เขต 1 ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี แห่งที่ 111 ของประเทศ ยอดบริจาค กว่า 4.4 ล้านบาท

885115.JPG

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.ยโสธร นำผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล สมทบสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งที่ 111 ของประเทศ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผวจ.ยโสธร เป็นประธานพิธีทอดถวายผ้าป่ามหากุศล สมทบทุนสร้างอาคารห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี” ณ ศูนย์วิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี พระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจังหวัดยโสธร เป็นแห่งที่ 111 ของประเทศ และเป็น 1 ใน 8 จังหวัดที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง) การทอดถวายฯ ผ้าป่ามหากุศลฯ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของจังหวัดยโสธร ได้มีศรัทธาประชาชนร่วมบริจาคได้รับยอดบริจาค กว่า 4.4 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างฯ ต้องใช้งบทั้งหมด 11 ล้านบาท ในส่วน สพป.ยโสธร เขต 1 ยอดรวมบริจาคล่าสุด 383,438.50 บาท

อย่างไรก็ตาม จังหวัดยโสธร ยังคงเปิดรับบริจาคผู้มีจิตศรัทธาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ สนใจแจ้งความจำนงบริจาคได้ที่ กศน.จังหวัดยโสธร และ กศน.อำเภอใกล้บ้าน

..Green For Mam..สุพรรณบุรี เขต 3

885128.JPG

..Green For Mam.. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน Green For Mam ร่วมใจไทย ร่วมปลูกต้นไม้ คืนพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันแม่ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงเรียน พ่อค้า ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ท่านผวจ.สุพรรณบุรีกล่าวบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า..บึงฉวากเป็นสถานที่การท่องเที่ยว และเป็นสถานที่การศึกษาหาความรู้ทั้งจากพืช สัตว์ ซึ่งล้วนแล้วคือการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ เพื่อให้เป็นสมบัติของคนรุ่นต่อไป หลังจากกล่าวเปิดงานท่านผู้ว่าฯได้มอบต้นไม้ และพันธ์ปลา ให้กับตัวแทนประชาชน และยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน รร.บ้านแหลมสะแก และ รร.วัดฉวาก จำนวนหนึ่งอีกด้วย

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ผู้รับผิดชอบการจัดงาน ได้กล่าวเชิญชวนผู้มาร่วมงานทุกๆท่านร่วมกันทำบุญ เนื่องในโอกาสวันแม่ปล่อยปลา 1 ล้าน 8 แสนตัว และคืนสิ่งแวดล้อมสู่ธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ 3,000 ต้นบริเวณรอบบึงฉวาก เพื่อให้บึงฉวากเป็นสถานที่ของทุกๆ คน ภายในงานตั้งแต่วันที่ 9-17 สิงหาคม ยังจัดงานนิทรรศการพระเครื่องเมืองสุพรรณ ชิมช๊อปสินค้าโอทอปผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าราคาถูก อาหารอร่อย และชมฝีมือของนักเรียน ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ

ในส่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีทั้ง 3 เขต ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี และตัวแทนทั้ง 3 เขต มาร่วมงาน โดยเฉพาะสุพรรณบุรี เขต 3 มีบุคลากร ผอ.รร. คุณครู และนักเรียนมาร่วมงานจำนวนมาก

9 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม

880873.JPG

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มภาคสงฆ์ที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

สพฐ.ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีมหามงคลที่ทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจัดโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 – 2559 รวม 10 ปี ธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณ 80 ล้านบาท และในปี 2559 เป็นปีที่ 10 สพฐ.มอบให้ สพป.สมุทรสาครเป็นเจ้าภาพหลักดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับกลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มที่ 14 ปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จัดการธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสาคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ จ.สมุทรสาคร สพป.นครปฐม เขต 1 และ 2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1,2,3 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ,2,3, 4 และ สพป.สมุทรสาคร รวม 4 จังหวัด 10 เขตพื้นที่การศึกษา

ลำปาง เขต 1 เปิดงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66

880836.JPG

28 กรกฎาคม 2559 นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 ณ หอประชุมนรนันทชัยชวลิต โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ครั้งนี้ นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทาง และมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผุสดี เครือสาร ภาพ/ข่าว

บุคลากรในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) และข้าราชการทุกหมู่เหล่าจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

880797.JPG

วันนี้ (28 ก.ค.59) นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณถนนหน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยมีพระพระราชปริยัติกวี เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ในเวลา 08.30 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน พิธีนำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ข้าราชการที่ดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อขจัดทุกข์ บำรุงสุขของพสกนิกรชาวไทย (คลิกชมภาพเพิ่มเติม) https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838140982953223.1073742653.100…

28 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.จันทบุรีเขต 1 รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

879049.JPG

23 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน นำโดยนางสาววีณา อัครธรรม ประธานคณะกรรมการ นางวิลาวัลย์ พัวศิริ นางสาวสุคนธ์ แพ่งศรีสาร นายอดิศักดิ์ คงทัด น.ส.แสงระวี วาจาวุทธ และนายวีระ แข็งกสิการ ออกติดตามประเมินผลการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 โดยมีกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับ นายมนตรี ทัดเทียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1 พร้อมด้วยบุคลากร คระครู นักเรียน ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประะชุม 1 lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1

ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะของโรงเรียน บ้านและชุมชนแบบครบวงจร

879183.jpg

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการขยะของโรงเรียน บ้านและชุมชนแบบครบวงจร โดยการนำกระบวนการกำจัดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การลดปริมาณขยะมูลฝอยจากต้นทาง การนำขยะมากำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล การนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในชุมชนและใกล้ชิดกับชุมชนมีบทบาทมากที่สุดในการเข้าไปช่วยเหลือชุมชนให้มีความรู้เรื่องการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง การเลือกอุปโภค บริโภควัตถุที่เป็นต้นเหตุของขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ การปลุกจิตสำนึกกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักและรู้คุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนรู้จักการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในชุมชนของตน เป็นแบบอย่างที่ดีให้ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเป้าหมายในโครงการนี้ คือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ ไม่มีขยะที่เกิดขึ้นจากครู นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน และโรงเรียนสามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะสู่ครอบครัวและชุมชนได้ https://goo.gl/photos/6xzoJfW1GNECkCsr6

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ(คนทุกกลุ่มงาน)

879066.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ(คนทุกกลุ่มงาน) เข่นผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย ครูเอกชน ลูกจ้าง และบุคลากรบนสำนักงานเขต…

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ค.59 นี้ บุคลากรบนสำนักงานเขตทุกท่าน รวมทั้งท่านรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นำเสนอผลการปฏิบัติงานของตนเอง ในการประชุมพัฒนางาน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพครั้งที่ 3 รอบที่ 2 ที่ศูนย์พัฒนาฯ ซึ่งดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุม โดยบรรยายพิเศษ พอสรุป

ความภาคภูมิใจ ของทุกคนในสังกัดสำนักงานเขต…

ท่านผอ.เขตแจ้งผลสอบ NT นักเรียนชั้นป.3 ในสังกัดสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ได้อันดับที่ 12 ของประเทศ ท่านผอ.เขตพูดจบเสียงปรบมือดังลั่นห้องประชุม..ท่านผอ.เขตบอกว่า..นี่คือความสำเร็จ..ของผู้บริหารสถานศึกษา ของคุณครู ที่ตั้งใจ ทุ่มเท..ชัยชนะ ระยะใกล้..สอบ NT ประสบความสำเร็จแล้ว ท่านผอ.เขตแนะนำให้อ่านหนังสือ..การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง..และหนังสือ..ระเบียบโลกใหม่..ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกทัศน์แห่งดิจิตอล สุดท้ายท่านผอ.เขตฝากให้..ทุกคนพัฒนาปฏิรูปตนเอง..

ในโอกาสนี้ ท่านผอ.เขต ได้แจ้งนโยบาย รมว.ศธ เช่นเรื่อง แนวทางการเรียนการสอนของครู การคิดวิเคราะห์ การสอบ O -NET และเตรียมสร้างเกณฑ์ประเมินคงสภาพวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากร

25 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

872209.jpg

1 ก.ค. 59 ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2559 ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โดยมีนายณรงค์ พึงงาม รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นำทีม ครูและลูกเสือโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม เป็นตัวแทนโรงเรียน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

สำหรับในประเทศไทยเอง กิจการลูกเสือเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทรงเห็นว่า ลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู

กระทั่งอีก 2 เดือนถัดมา เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่จัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกเสือไทยคนแรก คือ “นายชัพพ์ บุนนาค”

จากนั้นนานาชาติในยุโรปจึงจัดตั้งกองลูกเสือของตนขึ้นบ้าง ทำให้ลูกเสือกลายเป็นองค์การสากล และมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก โดยถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันหมด

01 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

869438.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนว ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา สพป.สพ.๒ โดยมีนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญการแนะแนวให้ศิษย์รัก” ในครั้งนี้มีการพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๔๖ คน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดกิจกรรมแนะแนว และเพื่อจัดบริการออนไลน์ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาวิชาการงานแนะแนวให้โรงเรียนในสังกัด ทางเว็บไซต์ http://www.sp2.go.th และในภาคเช้า มีการจัดกิจกรรม บรรยายหัวข้อ “ครูเป็นดั่งแสงตะวันของศิษย์” โดย นางลำดวน ไกรคุณาศัย ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นวิทยากร ,การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ไปกับครูแนะแนว ,ครูแนะแนวจะต้องจัดโครงสร้างกิจกรรมแนะแนว ๔๐ ชั่วโมง/ปี ให้ครอบคลุม ๓ ประเภท ได้แก่ ๑.แนะแนวด้านการศึกษา ๒.แนะแนวด้านอาชีพ ๓.แนะแนวด้านชีวิตและสังคม โดย นางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ เป็นวิทยากร ในภาคบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มแนะแนวภาคปฏิบัติ การวางแผน และฝึกการทำเครื่องมือ แบบวัดความสนใจในอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ด้านต่าง ๆ ๘ ด้าน คือ ๑.ด้านความสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.ด้านความสนใจเกี่ยวกับเหตุผลและคณิตศาสตร์ ๓.ด้านความสนใจเกี่ยวกับดนตรี ๔.ด้านความสนใจเกี่ยวกับตนเองและบุคคลอื่น ๕.ด้านความสนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน ๖.ด้านความในใจเกี่ยวกับกล้าคิด กล้าทำ ๗.ด้านความสนใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์ ๘.ด้านความสนใจเกี่ยวกับภาษา โดยมี นายชัยรัตน์ พลเลิศ รอง ผอ.โรงเรียนวัดทุ่งคอก (สุวรรณสาธุกิจ) เป็นวิทยากร มีนางสาวปวีณา ธิติวรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ…

24 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

868764.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (Moderate Class More Knowledge) ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙คณะกรรมการประกอบด้วย นายประเสริฐ ศิลปะ ข้าราชการบำนาญ (ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ) ดร.สามารถ รัตนสาคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และนางสดใส นิยมจันทร์ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มี นายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ คณะผู้บริหารระดับเขตพื้นที่และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๒ โรงเรียนให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดโครงการได้รายงานการดำเนินงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ดังนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เข้าร่วมโครงการ ๑๐๐ % การดำเนินการมีดังนี้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ ๑ ,จัดทำหนังสือแนวทางบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ,โรงเรียนร่วมโครงการระยะที่ ๑ เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือโรงเรียนร่วมโครงการระยะที่ ๒, มอบหมายศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบตาม Area แต่ละกลุ่มโรงเรียนออกนิเทศก์ แนะนำ ให้ความปรึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ ในช่วงบ่ายคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ ดูการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบ้านเขากำแพง ซึ่งประธานคณะกรรมการแนะนำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมและให้นักเรียนได้มีความคิดวิเคราะห์และต่อยอดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ทำ…

22 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙

836243.JPG

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดวรจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ มีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย จาก สพฐ. Cluster ๔ นายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ ดร.ชาญชัย ทิพเนตร นายยงยุทธ์ ยืนยงค์ นายสรวิชญ์ วงษ์บุญเพ็ง จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี นางสุนันทา การะเวก รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี และ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ โดยมีนายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ รายงานผลการดำเนินการปรากฏว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน ๕๗ ราย ไม่มาเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย

สพป.น่าน เขต 1 จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

836198.JPG

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 81 คน มีผู้เข้าสอบ 80 คน ขาดสอบ 1 คน เปิดสอบจำนวน 6 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย พลศึกษา การศึกษาปฐมวัย โดยจัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนนันทบุรีวิทยา (วัดพระธาตุช้างค้ำ) อำเภอเมือง จังหวัดน่านโดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานการจัดสอบ และ นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผอ.กศน.น่าน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการมาตรวจติดตามการสอบ และตัวแทนคณะกรรมการติดตามสถานการณ์คัดเลือกฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต2 นายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต2

สุโขทัย เขต 2 จัดการสอบข้อเขียนครูผู้ช่วย กรณีมีเหตุพิเศษครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2559

836144.JPG

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้ครูช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งมีผู้เข้าสอบแบ่งเป็นสาขาวิชาเอก ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 คน และคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน มาสอบในครั้งนี้ครบ 100% สนามสอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2

โดยนายเปรม คำวัฒนา และนายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดสุโขทัย คือ นายสวัสดิ์ ใจหาญ รอง ผอ.สพม.38, น.ส.พะยง ทองสมนึก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพฐ. และน.ส.อาจารี สวนปลิก นิติกรชำนาญการ สพป.สท.2 ซึ่งการดำเนินการสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีการเก็บรักษากระดาษคำตอบ กระดาษข้อสอบ และคะแนนผลงานไว้ในตู้เซฟ ภายในห้องมั่นคง มีผู้รับผิดชอบเฝ้ารักษาตลอดทั้งคืน

ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจกระดาษคำตอบ คาดว่าจะประกาศผลภายในวันพรุ่งนี้…(อัญชลี…ภาพ/ข่าว)

12 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

821121.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ซึ่งมี นายดำรง ชื่นจิต เป็นประธาน ในครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบคือ การป้องกันการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดย สพฐ.ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ.กำหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขตอบสนองป้องกันการทุจริต” และมีเรื่องที่เสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคือ การดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มานางสาวอรวรรณ คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

พิธีเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง คืนที่ ๒

820882.JPG

ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระพุทธมิ่งเมือง ณ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยงานจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มณฑปองค์พระมิ่งเมือง โดยวันแรกมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน วันที่สองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน และในวันสุดท้ายมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเป็นประธาน

งานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง เป็นงานประจำปีที่ชาวอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกับเทศบาล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่เริ่ม

ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมา โดยมีองค์พระมิ่งเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางที่เคารพสักการะและที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอโกสุมพิสัย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การละเล่น ดนตรี ของเยาวชน นักเรียน และประชาชน มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า และรำวงย้อนยุค เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง การละเล่น และกิจกรรมอย่างแน่นแฟ้น

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

820762.jpg

..**เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านควนประ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรมการอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปี 2557

..**เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ในการพระราชทานรางวัลดังกล่าว โดยนายอำเภอบางขันอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทานจากห้องทำงานนายอำเภอ สู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน เพื่อประดิษฐานบนรถบุปผาชาติ สู่โรงเรียนบ้านควนประ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**โดยมีนายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นางพรรณี สกุณา ,นายเสรี สุวรรณประเสริฐ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ให้การต้อนรับและอัญเชิญรางวัลประดิษฐาน ณ แท่นวางเกียรติบัตร ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หอประชุมโรงเรียนบ้านควนประ นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมการแสดงของนักเรียน

..**นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีและมีคุณภาพ

.***จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

***โทร.0843971454

3 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านคุยมะตูม

817339.JPG

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 นำคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศของการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น). / รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านคุยมะตูม อำเภอบางระกำ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจกู้บริหาร คณะครู นักเรียน โดยได้เยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ และชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับทราบ ปัญหา ความต้องการ เพื่อหาแนวทางพัฒนา ช่วยเหลือ พร้อมทั้งฝากให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ในนักเรียน ชั้น ป.๑ การเรียนการที่ส่งเสริมการเรียนทางไกล โดยมีนายชนพัฒน์ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยมะตูม คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ.

วิภา อุทะพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ:ภาพ/ข่าว

ครอบครัว สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกันไถ่ชีวิตกระบือ

817399.jpg

>>เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยการนำของ นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และนายกิตติภัทท์ ไกรเพชร รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อไถ่ชีวิตกระบือท้องอ่อน และมอบถวายให้กับ ดร.พระมหาประจักร จักะธรรมโม เจ้าอาวาส วัดโพธิพฤษาราม อำเภอท่าตูม ซึ่งท่านเจ้าอาวาสฯ เคยปรารภไว้เมื่อคราวงานวันครูที่ผ่านมา ว่าประสงค์จะทำโครงการแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเขตบริการ โดยท่านเจ้าอาวาส จะมอบหมายให้โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เป็นผู้ดูแล และสานต่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป โดยกระบือตัวที่ได้มอบถวายเป็นกระบือท้องอ่อนได้ประมาณ 3 เดือน ในการนี้ ท่าน ผอ.ภานิชา อินทร์ช้าง ได้ตั้งชื่อให้กับกระบือตัวแม่ว่า “บุญมี” และหากคลอดลูกออกมา ขอให้ชื่อว่า “มีบุญ”

// นาถญาณี คำสัตย์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาพ/ข่าว

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : เฟสบุ๊ค Surintwo Prarea

สุพรรณบุรี เขต 3 เตรียมการจัดสอบ O-Net และ NT

817213.jpg

22 ม.ค. 59 ดร.ไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมศึกษานิเทศก์..สรุปวาระการประชุมดังนี้..1.หารือการจ้างบุคลากรช่วยงานสำนักงานเขต กลุ่มบุคคล 1 ราย กลุ่มส่งเสริมฯ 1 ราย พนักงานขับรถ 1 ราย กลุ่มนิเทศ 3 ราย และงาน ict 1 ราย…2.มีข้าราชการครูในสังกัดโดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ประมาณ 40 % ยังไม่เข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จะต้องรีบดำเนินการสร้างความเข้าใจ…3..วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6 และวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ สอบO-NET ชั้น ม.3..โดยสอบ 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก วันที่ 9 มีนาคม 2559 สอบNT นักเรียนชั้น ป.3 และสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 กลุ่มสาระวิชา การงานฯ ศิลป์ พลศึกษา ซึ่งทางสำนักงานเขตจัดสอบเอง..5.ให้ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ที่ยังเหลือ 19 แห่งอย่างเข้ม เพื่อให้ทุก รร.ในสำนักงานเขตเป็นสถานศึกษาพอเพียงทั้งหมด…6.ให้จัดทำคู่มือ หนังสือเล่มเล็กในการออกนิเทศ แบบบูรณาการให้ครบทุกเรื่องไม่ใช่ไปนิเทศเรื่องที่รับผิดชอบเรื่องเช่นเดียว ต้องติดตามดูแล เรื่องอื่นๆบริบทของ รร.ด้วย เช่นเรื่องภูมิทัศน์ เรื่องความสะอาด…6.เรื่องอ่านออก เขียนได้ เป็นเรื่องใหญ่ ต้องศึกษาเด็กเป็นรายกรณี เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้ (พฤทธิ์ ภาพ/ข่าว)

22 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ