Tag Archives: สงขลา

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล ครูดีในดวงใจ และเป็นตัวแทนรับมอบเงินจากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ

789749.jpg

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 จากนั้นเป็นตัวแทนรับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งดสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนต่อไป สำหรับการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

ภาพจาก ปชส. เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี

สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีดและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

789497.JPG

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ รร.ในสังกัด รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ นำพวงหรีดไปวางหน้าศพและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บนถนนสายนราธิวาส – ตากใบ ท้องที่ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 10 ราย และมีนักเรียนที่บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว และกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ .นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย ด.ญ.นภัสสร นิลน้อย และ ด.ญ.จรรยา รามแก้ว สำหรับนักเรียนที่เสียชีวิต และตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่ฌาปนสถานวัดทรายขาว อ.ตากใบ มีจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย น.ส.ปพิชญา บุญหวังช่วย ด.ช.ภานุพัฒน์ บุญหวังช่วย ด.ญ.บุญธิดา ฉาฉ่ำ ด.ญ.สุนิษา สุวรรณพงษ์ ด.ญ.ศิรดา หิรัญวงศ์ ด.ญ.บริมาศ แดงเงิน และนายเมธิชัย มณีโรจน์ ส่วนที่ฌาปนสถานวัดเกาะสวาด อ.ตากใบ มีจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ด.ญ. สิตาพร สวนพิบูลย์ และ ด.ญ.เบญจมาศ คำจุล ทั้งนี้ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ในนาม สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้มอบเงินซึ่งเป็นเงินที่คณะครูของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมใจกันทำบุญมาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง แด่ครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นดวงใจที่รักยิ่ง ที่จากไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีวันที่จะย้อนกลับคืนมาได้อีก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยน้ำตาของผู้ที่มีร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก………

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ จังหวัดนครปฐม

789627.jpg

14 สิงหาคม 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยก่อนจะเข้าวาระการประชุม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียน และมอบ ประกาศเกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และโล่รางวัล สำหรับครูในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14–//ขอบคุณภาพรับรางวัลครูดีในดวงใจจาก คุณทินกร ปชส.เพชรบุรีเขต1–//

15 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.สข.๑ จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

783994.JPG

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ.สิงหนคร จ. สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1(ผอ.สพป.สงขลา เขต 1) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการโดยมี นางฐาณิชญาณ์ คุณวัลลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดคัดเลือกสถานศึกษา ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ และร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในการประชุมครั้งนี้มี ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 129 คน โดยวิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจาก นางสาวจตุพร จันทร์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สงขลา 1

05 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพฐ.

773790.jpg

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 นำโดยนายวันสาร แสงมณี รองผู้อำนวยการฯ นางปรวีณ เลิศสุข ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการพร้อมด้วยทีมวิทยากรแกนนำ จัดประชุมเตรียมการดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนแกนนำบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 144 คน และเชิญผู้บริหารโรงเรียนแกนนำดังกล่าว จำนวน 72 โรงเรียน เพื่อเข้ารับฟังและให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียนในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการของครูปฐมวัยอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยกระบวนการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ การดำเนินการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสมุดเพชรรัตน หน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

773774.jpg

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ โดยนายวีระ ทวีสุข ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมครูตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการจัดการดำเนินการอบรมทุกปี การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๕ คน มีพระอาจารย์อุทัย อุทโย ให้ใช้สถานที่จัดอบรม ณ ธรรมสถานบ้านโพธิ์ทอง การจัดการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนี้ ศาสนากับวิถีชีวิตครู การทำวัตรเช้า-เย็น การปฏิบัติตนให้เป็นคนดีและการบริหารจิต ความคิดรากฐานแห่งการสอนคนให้เป็นคนดี คุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่ายครูดี และการบันทึกสรุปผลการอบรมภาพรวม โดยมี นาวาอากาศโทวิเชียร ปราบพล เป็นวิทยากร…

สพป.สตูล อบรมขยายผลการพัฒนาครูด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมประเมินPISA

773755.JPG

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาครูด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) ประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งจัดให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ครูวิชาการชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 126 คน เพื่อใช้ในการตรียมความพร้อมนักเรียนในการประเมินผลนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) ด้านการรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โดยมีศึกษานิเทศก์ จาก สพป.สงขลา 3 เป็นวิทยากรร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล

สำหรับการประเมินนักเรียน ระดับนานาชาติ (PISA) จะดำเนินการประเมินเยาวชนของประเทศสมาชิก ที่มีอายุ 15 ปี ซึ่งในปี 2558 จะนำผลจากการประเมินเพื่อแก้ปัญหาแบบร่วมมือขึ้นจากเดิม และปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ภาพ : จิต์ดาภา ปาทาน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพป.สตูล

13 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

โครงการพัฒนาการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

767815.jpg

วันที่ 29 มิ.ย. 58 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) การคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ และมีกิจกรรมเปิดชั้นเรียนสาธิตการสอน ชั้น ป. 1 รูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 6 ในเรื่อง หาคู่ให้หนูหน่อย และชั้น ป.4 ใช้รูปแบบกิจกรรมแบบกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมที่ 4 เรื่องมาสร้างวงกลมกันเถอะ ซึ่งในแต่ละชั้นจะมีครูผู้สอน 1 คน และครูผู้สังเกตุการสอนอีก 1 คน โดยใช้กระดานแม่เหล็กเป็นสื่อการสอน เนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่ต้องการจะเน้นในสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดของแต่หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งทำให้นักเรียนชั้น ป. 1 สามารถจับคู่สิ่งของที่มีจำนวนเท่ากันได้อย่างถูกต้อง และนักเรียนชั้น ป. 4 สามารถเรียนรู้วิธีการสร้างวงกลมตามขนาดที่กำหนดได้หลากหลายรูปแบบได้ตามเป้าหมายของบทเรียน รวมทั้งให้นักเรียนนำเสนอแนวคิดต่อชั้นเรียนและสรุปบทเรียนตลอดจนมีการสะท้อนผลหลังจากหมดหน่วยการเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา นำโดยนายสมรักษ์ พรมมาสุข ผอ.โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ หนองศาลา ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำมาเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง นายสุพรรณ ห่อทรัพย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูที่เข้าร่วมโครงการ 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 90 คน เข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตุการสอนในครั้งนี้

สพม.เขต 23 พัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)

767549.JPG

* สพม.เขต 23 พัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) สืบเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ(OECD) และเข้าร่วมกิจกรรมองค์การคือโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) ตั้งแต่ ปี ค.ศ.2000 ซึ่งในปี 2558 สพฐ.โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำชุดฝึกอบรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ มีศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมิน(PISA) 2015

สพม.เขต 23 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องหนองหารหลวง โรงแรมอิมพิเรียลสกลนคร ผู้เข้าการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการรู้เรื่องการอ่าน(Reading Litercy) ครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Litercy) ครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Litercy) ครูแกนนำ(ครูหัวหน้าวิชาการหรือครูวิชาการ)ด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ( Collaborative Problem Soliving) วิทยากรในการอบรมได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา นางวัชราภรณ์ อินธิปีก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 23

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000738916366&sk=photos&collec…

จังหวัดสตูล สวนสนามและปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี เสียสละเพื่อประเทศชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558

767528.JPG

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสนามโรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนในจังหวัดสตูล และลูกเสืออาสา กกต. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1000 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า “ เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งปีนี้ได้จัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2557 กิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยม พื้นฐานสำหรับเด็ก และเยาวชน ในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การเสียสละ รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะ และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ”

หลังเสร็จสิ้นการเดินสวนสนามฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบเครื่องหมายวูดแบจด์ 2 ท่อน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ผ่านการอบรม จำนวน 37 คน และเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะการเดินสวนสนาม ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

สำหรับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

30 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สพม.25 (ขอนแก่น) จัดอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

730280.jpg

สพม.25 จัดอบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ก.ป.ส.) โดยมีลูกเสือแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 84 โรงเรียนๆ ละ 1 กอง จำนวน 672 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า โครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีความรู้. ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงโทษภัย ความเสี่ยงและผลกระทบอันเนื่องมาจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยจากยาเสพติด มีอุดมการณ์และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสอดคล้องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในสถานศึกษา พร้อมเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องความเสี่ยงด้านยาเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมแล้ว สพม.25 ก็จะมีแกนนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดครบ ทุกโรงเรียน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

จ.สตูล แข่งขันกีฬา โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ปี 2558

730268.JPG

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) นายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ปี 2558 โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเริ่มทำการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งหวังให้เยาวชนมีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและห่างไกลจากยาเสพติด จึงให้หน่วยงานการศึกษา คือ สพม. สพป. สช.จ. กศน. อาชีวศึกษา, กองการศึกษาพิเศษ วชช. ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาโดยมอบหมายให้ สพป.สตูล เป็นเจ้าภาพ โดยมีกีฬาที่แข่งขันมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ และวิ่ง 31ขา ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ซึ่งการแข่งในครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสตุล ไปเข้าร่วมการแข่งขันเเพื่อคัดเลือกสุดยอดคนเก่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอีกด้วย

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

730348.JPG

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางศิริพร กิจเกื้อกูล คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีงานสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูประการหาที่สุดมิได้กับการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒธรรม มาอย่างต่อเนื่องและในปี ๒๕๕๘ นี้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดนิทรรศการถวายพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเพื่อถวายความจงรักภักดี เทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาไทยในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังนี้ ๑.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ๒.กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและด้านดนตรีไทย ๓. กิจกรรมโครงการสนุกอ่าน สนุกเขียน ห้องเรียน ๓ มิติ และการแสดงถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์

๒. สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๓. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางคล้า

๖. ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง

๗. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

๘. บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๑๑. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

๑๒. โรงเรียนตลาดบางบ่อ

๑๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

๑๔. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

๑๕. โรงเรียนวัดบางตลาด

๑๖. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

๑๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๑๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต,อำเภอคลองเขื่อน,อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอแปลงยาวและอำเภอท่าตะเกียบ

29 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“งานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ ๖”

724609.JPG

วันนี้ (14 มี.ค.58) ณ กองพลทหารราบที่ 15 อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางเป็นประธาน ในพิธีงานรำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 6 โดยสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรำลึกวีรชนชายแดนใต้ขึ้นทุกปี ด้วยวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสร้างความรักสามัคคี เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูในพื้นที่ โดยกิจกรรมได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาพุทธ และอิสลาม พิธีรำลึกวีรชน นิทรรศการย้อนรำลึก 11 ปี ครูผู้เสียสละ ทั้งนี้ได้มีการสรุปสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 11 ปี มียอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวน 16,969 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4,000 ราย บาดเจ็บ 9,600 ราย วางระเบิด 3,022 ครั้ง ทั้งหมดมีครู และบุคลากรทางการศึกษา เสียชีวิต 175 ราย บาดเจ็บ 163 ราย ทุพพลภาพ 9 ราย และมีทรัพย์สินเสียหายจำนวน 61 ราย โดยมีผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกว่า ๑,๒๐๐ คน

ในการนี้ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้ร่วมต้อนรับประธานในพิธี และนำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

14 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ. จัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก (ขยายผล) ๔ ภูมิภาค ในปีการศึกษา ๒๕๕๘

724099.JPG

***ด้วยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม พร้อมด้วยกรรมการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประกอบด้วย แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นางภาสพรรณ สุวรรณจินดา นางสาวจรัสศรี ศริ และ นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิคุณพุ่ม และผู้แทนจากองค์ภาครัฐ ประกอบด้วย นายเศวต รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และ นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กำหนดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการขยายผลการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก จากต้นแบบศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีเป้าหมายที่จะขยายผลระยะแรก ๔ ภูมิภาค ให้กับโรงเรียนเฉพาะความพิการสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี ๒) โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี ๓) โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔) โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก ๕) โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา และ ๖) โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ มูลนิธิคุณพุ่ม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย เจแปนนิส ฟูด และ บริษัท อิราชัยมาเสะ จำกัด โดยมีคุณกรกมล ศรีชื่น ผู้จัดการ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียนออทิสติกในศูนย์การเรียนสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร เข้าฝึกงาน ในสถานประกอบการดังกล่าว ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งของการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคเอกชนในการสนับสนุนส่งเสริมการมีอาชีพให้กับบุคลลอทิสติกต่อไป

ดูภาพกิจกรรม https://plus.google.com/u/0/photos/111030178013053381893/albums/61252846…

13 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

สอบครูผู้ช่วย สพป.นครปฐม เขต 1 ตรวจเข้ม เน้นโปร่งใส

720324.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

การดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. – 10.00 น . สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. – 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. – 14.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 15.00 น. – 16.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก วันที่ 1 มีนาคม 2558 ภาค ค เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 10 วิชาเอก (ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,วิทยาศาสตร์,พลศึกษา ,ศิลปศึกษา,ดนตรี,คอมพิวเตอร์,สังคมศึกษา,ปฐมวัย,ประถมศึกษา) จำนวน 91 คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 91 คน ขาดสอบ 3 คน โดยมีนายมานะ ชื่นค้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานดำเนินการสอบ พร้อมกันนี้นางยุพา เอื่ยมสงวน นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ สนผ.สพฐ. เป็นผู้สังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาดำเนินการสอบ นายสุทัศน์ ปทะวานิช ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครปฐม ตัวแทน เขตตรวจราชการ เขต 5 ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมีมาตรการป้องกันการทุจริตต่างๆ เช่น ติดกล้องวรจรปิดบริเวณสถานที่ออกข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบ ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตรวจร่างกายผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบโดยใช้เครื่องมือสแกน บันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกครั้งที่เข้าออกจากห้องสอบ ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบนำเอกสาร กระเป๋าต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ห้ามไม่ให้ผู้เข้าสอบสวมเสื้อคลุม รองเท้า ถุงเท้า เข้าห้องสอบ และหลังสอบ ให้นับจำนวนข้อสอบและกระดาษคำตอบให้ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ และระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบ นำข้อสอบหรือกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบราบรื่นไม่พบปัญหา และทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการตามที่ สพฐ.วางมาตรการเข้มให้พิมพ์ลายนิ้วมือในบัตรเข้าสอบและใบลงชื่อสอบทุกวิชา สกัดตัวปลอมสอบแทน ทั้งนี้ ตัวผู้เข้าสอบให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สพป.นครปฐม เขต 1 ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนพระประโทณเจดีย์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบในครั้งนี้ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ภาพ / ข่าว–//

หนังสั้น ฝีมือเด็กสะท้อน “รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม”

720576.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย ต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่ง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และดำรงชีวิตอย่างพอเพียง พร้อมพลเมืองดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในสังคมที่หลากหลายวัฒนธรรม

กิจกรรมหลากหลายที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเกิดความสนใจ ก็คือการประกวดภาพยนตร์สั้น ซึ่ง สพฐ. เองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนกระทั่งระดับชาติ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ให้โอกาสเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การประกวดภาพยนตร์สั้น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ได้รู้รักสามัคคี เป็นคนดีของสังคม ก่อนการประกวดแข่งขันจริง สพฐ. ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ให้กับครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ามาเรียนรู้ถึงกระบวนการ, เทคนิควิธีการทำภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 6-9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ และกิจกรรมที่สำคัญก็คือ กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องจูปีเตอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแบ่งการแข่งขันเป็นทีมๆละ 3 คนในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 1)ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 12 ทีม 3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 12 ทีม 4)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12 ทีม ด้าน นายพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้นชื่อดัง ซึ่งเป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า จากที่ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาคเข้าสู่เวทีระดับชาติในระดับช่วงชั้นต่างๆ และเป็นคณะกรรมการการประกวดแข่งขันภาพยนตร์สั้น สพฐ. ในระดับชาติมาหลายปี ได้เห็นว่าหนังสั้นของน้องๆมีการพัฒนาขึ้นทุกปี ทั้งในด้าน Production ด้านความคิด โดยเฉพาะด้านความคิด ทุกๆแต่ละทีมมีการตีโจทย์ได้ความหมายอย่างหลากหลาย น่าสนใจมากๆ อันจะเป็นประโยชน์กับคนดู สู่การปลูกฝังค่านิยมให้กับคนดูในด้านต่างๆได้ดีทีเดียว ก็เห็นควรจะต้องมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมหนังสั้น ที่ได้สะท้อนให้คนดูได้ตระหนักรู้ ดังหัวข้อ “สามัคคีคือพลัง…สร้างสรรค์สังคมดี” ส่วน น.ส.สโรชา พิมพา ทีมนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) เล่าว่า ตนเองได้แรงบันดาลใจมาจากลูกฟุตบอลที่เพื่อนๆเล่นกัน ลูกฟุตบอลถึงแม่ว่าเป็นสิ่งเล็กๆ แต่สามารถทำให้ผู้เล่นเกิดความสามัคคีได้ เมื่อเล่นต้องมีกฎกติกา จากการที่ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นก่อนนั้น ทำให้รู้จักมุมมองการคิดในเรื่องใกล้ตัวมาเป็นประเด็น สร้างเรื่องราวให้สอดคล้องกับโจทย์ที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ จึงได้คิดแล้วร่วมกับเพื่อนลงมือทำอย่างเป็นระบบ ตามที่พี่ๆผุ้กำกับได้เคยสอนให้พวกเรา จนมีผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ดีใจมากๆ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนน ประกอบด้วย 1) แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้องของเนื้อหาตามกรอบเรื่อง 20 คะแนน 2) เทคนิคของภาพยนตร์เช่น การจัดภาพ มุมกล้อง การเก็บภาพ การตัดต่อ 20 คะแนน 3) ความสมบูรณ์และการทาหน้าที่ของภาพยนตร์ (Film Functions) 15 คะแนน 4) ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ เสียงชัดเจน 15 คะแนน 5) บทภาพยนตร์ 15 คะแนน 6) การนาเสนอผลงาน 15 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลวง(ฝาง) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สพป.เชียงราย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.ยโสธร เขต 2 รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.ระนอง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนมัธยมศึกษา) ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม.23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำนุสรณ์” สพม. เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) หวังว่ากิจกรรมดีๆที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เช่นกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จะทำให้ผลงานได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เรื่องใกล้ตัวได้ถูกนำมาเป็นประเด็นให้คนดูได้มองเห็นทั้งสองด้าน ก็น่ายกคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย // ………………

โดย…ทีมงานเครือข่าย ปชส.สพฐ. ทั่วประเทศ

2 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สอบครูผู้ช่วย สพป.สงขลา เขต ๒

720549.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ ใน 8 กลุ่มวิชา จำนวนอัตรารับสมัคร 21 อัตรา โดยสรุปจำนวนที่รับสมัคร/ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ/เข้าสอบ ดังนี้

วิชาภาษาอังกฤษ จำนวนอัตรารับสมัคร 6 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 5 คน เข้าสอบ 5 คน

วิชาภาษาปฐมวัย จำนวนอัตรารับสมัคร 6 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 8 คน เข้าสอบ 8 คน

วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวนอัตรารับสมัคร 2 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 16 คน เข้าสอบ 15 คน

วิชานาฎศิลป์ จำนวนอัตรารับสมัคร 2 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 6 คน เข้าสอบ 6 คน

วิชาภาษาไทย จำนวนอัตรารับสมัคร 2 อัตรา มีสิทธิ์สอบ 3 คน เข้าสอบ 3 คน

วิชาพลศึกษา จำนวนอัตรารับสมัคร 1 มีสิทธิ์สอบ 7 คน เข้าสอบ 7 คน

วิชาคณิตศาสตร์ จำนวนอัตรารับสมัคร 1 มีสิทธิ์สอบ 3 คน เข้าสอบ 3 คน

วิชาการวัดผลฯ จำนวนอัตรารับสมัคร 1 มีสิทธิ์สอบ 8 คน เข้าสอบ 8 คน

นายจิต เพ็งพุ่ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 มีผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น จำนวน 56 คน เข้าสอบจริง จำนวน 55 คน การสอบยึดหลักการดำเนินการคือมีความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม โดยตนเองได้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตามคำสั่งที่ 104 / 2558 ก่อนการสอบจริงในวันดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยืนยันว่าในแนวทางปฎิบัติกระบวนการที่มีส่วนได้เสียทุกขั้นตอน ได้วางมาตรการอย่างรัดกุม ยกตัวอย่างอาทิเช่น กรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ฯ เป็นการดำเนินการทางลับโดยบุคคลดังกล่าวไม่ได้ทราบก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ในวันสอบข้อเขียน ทุกคนต้องผ่านการสแกนร่างกายรวมทั้งกรรมการคุมห้องสอบด้วยก่อนสอบทุกวิชา ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับอื่นใดที่อาจเอื้อประโยชน์ในการสอบ ในห้องสอบทุกห้องได้ปิดป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้ในห้องสอบ การเก็บข้อสอบ การส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ เปิดผนึกและปิดโดยแน่นหนากรรมการที่เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกันเซ็นกำกับทุกซอง เป็นต้น จึงขอให้ผู้เข้าสอบและทุกคนได้มั่นใจเชื่อมั่นว่าการดำเนินการสอบว่าถูกต้อง โปร่งใส มีความยุติธรรม และหากผู้เข้าสอบพบเห็นหรือมีผู้ใดที่บอกว่าจะช่วยท่านได้กับการสอบโดยเรียกรับผลประโยชน์ ขอให้ท่านแจ้งมาที่ผมทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-8707745 ” ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ กล่าว

วันที่สองสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดการสอบสัมภาษณ์ในการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 โดยเวลา 08.00 น. นายจิต เพ็งพุ่ม รองผอ.สพป.สงขลา เขต 2 ประธานคณะกรรมกลางประจำสนามสอบ ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากนั้นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์จับฉลากห้องสอบ ซึ่งมีจำนวน 5 ห้องสอบ ได้แก่ ห้องที่ 1 คอมพิวเตอร์, ห้องสอบที่ 2 ภาษาอังกฤษและนาฎศิลป์ , ห้องสอบที่ 3 ปฐมวัย , ห้องสอบที่ 4 ภาษาไทยและพลศึกษา , ห้องสอบที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์และการวัดผลฯ และเริ่มการสอบสัมภาษณ์ในเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

02 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

มหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓

716930.jpg

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาตร์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยโรงเรียนบ้านเทพา สังกัด สพป.สงขลา เขต ๓ ร่วมกับเทศบาลตำบลเทพา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีการเข้าค่ายร่วมกันทำกิจกรรมทางวิชาการโดยเฉพาะทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และเพื่อสร้างโอกาสแก่นักเรียนในการรับความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทายาศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษายะลา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง เครือข่ายบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย อำเภอเทพา และศูนย์การกีฬาประเทศไทย ภาค ๔ ร่วมกันดำเนินการอบรมให้ความรู้ และจัดฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านเทพา และเครือข่ายอำเภอเทพา โรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนในอำเภอเทพา รวมทั้งผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

23 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ