Tag Archives: วัน

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๕ส.ค.๒๕๕๗

6jjae9b8f89caggbcbbfk.jpg

ย้ายเพื่อใหญ่!! มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันอังคารที่ 29 ก.ค.2557 เมื่อที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้ง “ประเสริฐ บุญเรือง” อดีตเลขาธิการ กศน.ไปนั่งในตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ” (ศธ.) หลังอยู่ในตำแหน่ง “เลขาธิการ กศน.” มาเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ 4 ปี ตามวาระ

ดูเหมือนว่า “ประเสริฐ” น้อมรับคำสั่งและพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ ศธ.ทันที เพราะถือว่าเป็นการ “ย้ายปกติ” แม้ครั้งนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็จ้องจะย้ายมาก่อน 0 3 ปี 6 เดือนมีผลงาน ทั้ง “โครงการ กศน.ตำบล” ที่มีเกิดขึ้นทั้ง 7,409 ตำบล “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” , การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ “จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน” 0 “การยกฐานะครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” (ศรช.) เป็นพนักงานราชการกว่า 8,000 ตำแหน่ง , “การปรับเงินเดือนครู ศรช.” เป็น 15,000 บาท, ปรับเงินเดือนลูกจ้างเหมาจ่าย “โครงการสุดยอด กศน.”, กศน.เกม และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯลฯ 0″ผมภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานรับใช้ประชาชน และตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา กศน. และได้มีโครงการดีๆ เกิดขึ้นมากมาย” ประเสริฐ ย้ำ

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๒๘ก.ค.๒๕๕๗

jjijb9cdeifc87adgcfki.jpg

อยากจะกรี๊ด!! เมื่อมีโอกาสได้สนทนาวิสาสะกับ “ผู้บริหารหัวใจพีอาร์” อย่าง “ผศ.วีนา สงวนพงษ์” รองอธิการบดี เฮ้ย !! ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เมื่อวันก่อน 0 เมื่อได้สัมผัส ผู้บริหารหญิงหัวใจบริการคนนี้ บอกตามตรงว่า “ผศ.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ รักษาการอธิการบดี มทร.พระนคร เลือกคนไม่ผิด ด้วยบุคลิกที่เป็นมิตร แคล่วคล่องว่องไว พูดจาไพเราะ คนฟังแล้วรื่นหู ชวนให้คู่สนทนาอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย 0 ล่าสุด “ผศ.วีนา” เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “งานเป็นข่าว” เพื่ออบรมการสร้างข่าวอย่างไรให้โดนใจสื่อ และการสร้างงานให้เป็นข่าวให้แก่นักประชาสัมพันธ์ มทร.พระนคร เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 0 เรียกได้ว่าเสร็จงาน “ติวเข้มพีอาร์” ครั้งนี้ ชาวพีอาร์ มทร.พระนคร คลายความทุกข์ใจมากขึ้น เพราะมีผู้บริหารเข้าใจหัวอกคนทำงานพีอาร์มากขึ้น เน้อ!! 0 แว่วว่า ยังมี ผู้บริหารสถานศึกษา อีกหลายแห่ง ที่เน้น ออกข่าวพีอาร์ส่วนตัว มากกว่า “ผลงานที่สะท้อนคุณภาพการศึกษา” แหม!! ถ้ายังมีความคิดกันแบบนี้ นับว่าตกยุคโซเชียลจริงๆ ขอบอก!!

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๘ก.ค.๒๕๕๗

f9k7a7hhhhfgea8i5h8de.jpg

ยินดีกับที่1แอดมิชชั่นส์ปี57…”คิด” ฉัตรมงคล ปิ่นทอง ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนฯ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 90.30% น.ส.สุดารัตน์ วิรุฬห์ทรัพย์ ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 88.59 นายวิวัฒน์ เที่ยงธรรม ร.ร.โยธินบูรณะ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 87.72% น.ส.ปภาวดี นิมิตกมลเลิศ ร.ร.เตรียมอุดมฯ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 87.21%

น.ส.กมลวรรณ สาระวารี ร.ร.อำมาตย์พานิชกูล จ.กระบี่ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ คะแนนที่ได้ 85.14% น.ส.สุวีรยา พิรัชต์ชัยกุล ร.ร.โพธิสารพิทยากร คณะจิตวิทยา จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 84.36% นายวิริยะ เธียรทนุกิจ ร.ร.เตรียมอุดมฯ คณะวิศวะ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 84.14% และ นายชาคร ขจรไชยกูล ร.ร.สาธิต จุฬาฯ ฝ่ายมัธยม คณะสถาปัตย์ฯ จุฬาฯ คะแนนที่ได้ 83.58%

ทั้งนี้ ข้อมูลการรับสมัครพบว่าคณะ/สาขาที่มีการ แข่งขันสูงสามอันดับแรก ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับ 15 คน ผู้สมัคร 1,437 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 96

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) จำนวนรับ 15 คน สมัคร 947 อัตราการแข่งขัน 1 : 63 และ วิทยาลัยนวัตกรรม สื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จำนวนรับ 40 คน สมัคร 2,004 คน อัตราการแข่งขัน 1 : 50 คน

นี่คือภาพสะท้อนไร้ยุทธศาสตร์การผลิตกำลังคนของชาติ อย่างน่าเป็นห่วงเน้อ !!

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สังคมราชภัฏประจำวันที่๑๑มิ.ย.๒๕๕๗

7ie7hj6ehiabb6febj7af.jpg

.. “สังคมราชภัฏ” ผ่าน “คม ชัด ลึก” สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ แก่ “รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม” ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ

..อนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แก่ นายบัณฑูร จิระวัฒนากูล เจ้าของสวนส้มธนาธร ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ นางมรกต สุวรรณชิน ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

..อนุมัติปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แก่ นายสุรพล สันติโชตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน และปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ แก่ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ข้าราชการบำนาญ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ “หลวง ฤทธี” ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

..ข่าวดีจากกองพัฒนานักศึกษา มรภ.เชียงใหม่ ประกาศให้บัณฑิตรุ่นที่ 38 ที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ไม่ทันตามกำหนด บัดนี้ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ขยายเวลารายงานตัวเพิ่มเติมได้ รวมถึงบัณฑิตรุ่นที่ 37 ที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2556 ก็ให้ไปติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ภายใน 30 มิ.ย.นี้เช่นกัน

..วันนี้ล้วนมีแต่ข่าวดี สุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบรางวัลการประกวดเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ในโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 มี มรภ.นครศรีธรรมราช มรภ.เลย มรภ.ร้อยเอ็ด มรภ.กำแพงเพชร มรภ.อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยในจำนวนทั้งหมด 67 สถาบัน

..แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภายใต้การสนับสนุนของสสส. ร่วมกับ สพฐ., กศน., สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำโครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปี 2557 กำลังเปิดรับคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ วันนี้ -20 มิ.ย.นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.happyreading.in.th

วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๑๗มิ.ย.๒๕๕๗

ab9agkigi9bc99cdi9bga.jpg

“ครูแจ่ม” เห็นรายชื่อ “คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง” ที่กำลังเตรียมวางกรอบในการดำเนินการแล้ว บอกได้คำเดียวว่า “เป็นไปได้อย่างไร”

ดูรายชื่อแต่ละคนแล้ว ส่วนมากมี “ตำหนิ” ด้านความไม่โปร่งใส แต่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในระดับชาติได้อย่างไร ฤาบ้านเมืองนี้สิ้นแล้วคนเก่งและดีมีความรู้ความสามารถแล้วหรือ ?

อยากจะวิงวอนผู้มีอำนาจในคสช. เปิดใจให้กว้าง อ้าแขนรับ “คนนอก” ที่มีภูมิความรู้ ความสามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการ น่าจะดีกว่ามั้ย อย่าซ้ำเติมการศึกษาบ้านเราเลย ลำพังปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นก็ทำให้คนไทย เอือมระอามากอยู่แล้ว ขอเถอะ !!

สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ เฉลิมพระเกียรติ…โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก และวัดมหาพฤฒาราม จัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในอังคารที่ 23 มิ.ย.นี้ ที่หอประชุมโรงเรียน เวลา 08.00-16.30 น.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาพฤฒาราม ชื่อบัญชี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ(สนันสนุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 047-2-17473-9 และส่งใบโอนเงินที่ โทรสาร 02-236-5740 หรือธนาณํติสั่งจ่ายไปรษณีย์กลาง ในนามนางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2236-5758

ประกวดสื่อเด็กปฐมวัย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.)ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ “สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน” ส่งสื่อได้ทั้งรูปแบบของสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้เนื้อหาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร สอบถามโทร.0-2244-5460 หรือยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://education.dusit.ac.th วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๒๖พ.ค.๒๕๕๗

ai7ed897ack6agd6kd68h.jpg

ทำดีต้องชม… แว่วว่า เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นี้ “ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์” เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายจะให้อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด “สอศ.” ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช.และปวส.ทุกชั้นปี ที่มีอยู่ทั่วประเทศกว่า 3 แสนคน

“เพื่อครู อาจารย์จะได้รู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งจะทำให้สามารถจำแนกเด็กกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มเสี่ยงทางด้านยาเสพติด กลุ่มเสี่ยงทางการเรียน กลุ่มเสี่ยงการทะเลาะวิวาท เมื่อจำแนกเด็กทั้งหมดได้แล้วในระยะต่อไปจะได้วางแผนให้ครูอาจารย์ไปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาของเด็กกลุ่มนี้กันต่อไป”

ว่ากันว่า ที่ผ่านมา “สอศ.” ยังไม่เคยให้เยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาทุกคนมาก่อน และนี่น่าจะเป็นครั้งแรก ที่ครูอาจารย์จะต้องไปเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาทุกคน…สาธุ!!

รามคำแหงรับสมัคร ป.ตรีเอกโลจิสติกส์… คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี “โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ เอกโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ” รุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2557

โดยจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-21.30 น. กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เรียนเวลา 08.00-17.00 น. ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.08-9207-0519, 08-2498-9333 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.bbalogistics.ru.ac.th

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เปิดม่านการเมืองประจำวันที่๑๙พ.ค.๒๕๕๗ : ครูแจ่ม

ว่ากันว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) ได้มีคำสั่งที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนค ราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2557 จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง “รักษาราชการแทนอธิการบดี” คือ “รศ.เทื้อน ทองแก้ว” ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2557 เป็นต้นไป

แว่วว่า “รศ.เทื้อน ทองแก้ว” เคยดำรงตำแหน่งอดีตอธิการบดี มรภ.รำไพพรรณี และอธิการบดี มรภ.จันทรเกษม และรักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่ 3 พ.ค. ส่วน “รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล” รักษาราชการแทนฯ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ก่อนหน้านี้ กลับมาลงตำแหน่งรองอธิการบดี มรภ.นครราชสีมา ตามเดิ ทุกอย่างไร้มีปัญหา คนคุ้นเคยกันอยู่ทั้งนั้น เน้อ! 0 ตามสไตล์คนทำงานรวดเร็ว ฉับไว แว่วว่า เมื่อวันที่ 2 พ.ค. “รศ.เทื้อน ทองแก้ว” รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ณ ห้องประชุมรัตนเพียร เพื่อวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปเรียบร้อยแล้วเน้อ!!

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่15เม.ย.2557

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่15เม.ย.2557 : ครูแจ่ม

Continue reading →