Tag Archives: รัฐศาสตร์

การประชุมสหประชาชาติจำลอง YSBMUN ๒๐๑๖ สำหรับนักเรียน ม.ต้น-ปลาย

โอกาสครั้งแรกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมที่จะได้เรียนรู้การปฏิบัติงานของ UN! สวมบทบาทผู้แทนประเทศและมาพบกันที่งานประชุมสหประชาชาติจำลอง YSBMUN กันเถอะ!

Model United Nations (MUN)หรือการประชุมสหประชาชาติจำลองเป็นกิจกรรมที่มีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับความนิยมสูงในหลายประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มีความสนใจทางด้านรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือการปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติ ในประเทศไทย MUN ก็เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติ แต่งานสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะนั้นยังไม่เคยมีมาก่อน ทางชมรมฯ จึงประสงค์ที่จะจัดการประชุมสหประชาชาติจำลองYothinburana School, Bangkok Model United Nationsขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมให้เป็นที่รู้จัก และขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สนใจในกิจกรรมดังกล่าวมาร่วมพัฒนาศักยภาพไปด้วยกันที่งาน YSBMUN ครั้งนี้

วันที่จัดกิจกรรม:

สถานที่จัดกิจกรรม:

อาคาร 50 ปี ช.ป.ว โรงเรียนชลประทานวิทยา

ค่าใช้จ่าย:

350 บาท/คน (รวมค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่าง, และของที่ระลึก)

*การประชุมทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษ*

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่:http://ysbmun2016.weebly.com/registration.html

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม:http://ysbmun2016.weebly.com/

ผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่:

Facebook:https://www.facebook.com/ysbmunclub

E-mail:ysbmun2016@gmail.com

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

รวมข่าว สพฐ. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

สพป.นครพนม เขต ๑ โครงการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน/อำเภอธาตุพนม

903016.JPG

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการอบรมระบบคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมด้วย นางกนกพร ด้วงคำภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะ เป็นการอบรมชี้แจงทำความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านสารสนเทศที่สามารถคัดกรองนักเรียนยากจน ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับเกณฑ์แนวทางการดำเนินงาน การลงข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ที่ถูกต้อง ในการนี้ ขอขอบคุณวิทยากรจากโรงเรียนแกนนำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้โครงการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1792465…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

902982.jpg

นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายประภาส พลไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.สังวาล พุทธสม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางยวนใจ พันตรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการนำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มงาน สพป.ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2559 ณ จุดการเรียนรู้ในหลายสถานที่พื้นที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เข้าเยี่ยมชมไร่กาแฟจ่านรินทร์ เขาค้อ ของ ด.ต.นรินทร์ ศรีมรกตมงคล ตำรวจ สภ.เขาค้อ ที่พลิกผันตนเองใช้เวลาว่างหลักเวลาราชการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า และพืชชนิดอื่นเสริม เช่น อโวคาโด ลิ้นจี่ มะคาเดเมีย พลับ เป็นต้น ซึ่งการประชุมสัมมนานอกสถานที่ครั้งนี้ เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ

พิธีเปิดงานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙

902939.JPG

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัล เพชรเสมายะลา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ รางวัลการประกวดภูมิทัศน์ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ และรางวัลการประกวดสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนดีเด่น (Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๙ ในงานแข่งขันทักษะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”งานยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะความสามารถศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม การงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

9 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพฐ. ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิควิธีการสอน

895290.JPG

+ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลกรด้านเทคนิควิธีการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคนิควิธีการสอน และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ และนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลแก่เพื่อนครูในสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบแห่งชาติ (O-Net) สูงขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จำนวน 9 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดอบรมนักบินน้อย

895283.JPG

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานเปิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สู่วิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย โดยมีนางวัฒนา กงวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ สพป.นครพนม เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักบินน้อย ให้ก้าวสู่สากลต่อไป สพป.นครพนม เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยมี นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง และสามารถเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันได้ เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถของนักเรียน ด่านการออกแบบ การคิดวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความรู้ทางด้านอากาศยาน ผู้เข้าอบรมจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในการนี้ขอขอบคุณโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่สนับสนุนวิทยากร และสถานที่ในการอบรม

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1780259…

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

895188.JPG

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อสร้างความตระหนักในการรับรู้ ความเข้าใจในค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กระตุ้นจิตสำนึกของครูให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย และเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสร้างสรรค์ ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย ซึ่งค่านิยมดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให้การพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ๑๒ ประการ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

9 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลองทำอาชีพในฝัน กัน Dream Catcher๕

“แน่ใจหรอที่จะเลือกอนาคตตัวเองจากคำบอกเล่าของคนอื่น” “หรืออยากมาลองสัมผัสและเลือกด้วยตัวเองที่นี้” DREAM CATCHER 5 โดยกิจการเพื่อ Know Are โอกาสครั้งใหญ่ของชีวิตที่น้องๆระดับม.3ถึงเตรียมเข้ามหาลัย (อายุ 15-19) จะได้ทำอาชีพในฝัน!!!

สำหรับน้องๆที่สนใจสาขา แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สัตวแพทย์ สถาปนิก ทนายความ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านกาแฟ การตลาด และอีกหลายสาขา ที่จะอัพเดทเรื่อยๆ ครั้งแรกในชีวิตของน้องๆกับประสบการณ์คว้าฝัน ดูจริง สัมผัสจริง ทำจริง กับโจทย์จริงและสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันของอาชีพที่ใฝ่ฝัน น้องจะได้ใช้ชีวิตแบบอาชีพนั้น บริษัทจริง สถานที่จริง หน้างานจริง!!! มีโอกาสพบปะพูดคุย ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ๆที่ทำงาน ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ วันเวลา (workshop 4วัน และ ฝึกงาน 4-5วัน) 1.)1 – 8 ตค 2.)4 – 12 ตค 3.)9 – 16 ตค 4.)13-19 ตค บรรยากาศกิจกรรมที่ผ่านมา การฝึกงาน : https://vimeo.com/150235076 workshop : https://vimeo.com/151117925 ค่าสมัคร 200บาท และชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 8วัน : 5,800 บาท เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://know-are.com/index.php/dc5-news/

+ สมัครด่วน!!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 9 ก.ย. แต่ละสาขารับจำนวนจำกัด ให้สิทธิพิจารณตามลำดับการสมัคร + ติดต่อ line : @know-are พี่โอปอ : 087-023-3302 พี่นิรัช : 087-517-2295 &”8234;”‎knoware&”8236; &”8234;”‎dreamcatcher&”8236; &”8234;”‎DC&”8236;

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ลองทำอาชีพในฝัน กัน Dream Catcher๕

“แน่ใจหรอที่จะเลือกอนาคตตัวเองจากคำบอกเล่าของคนอื่น” “หรืออยากมาลองสัมผัสและเลือกด้วยตัวเองที่นี้” DREAM CATCHER 5 โดยกิจการเพื่อ Know Are โอกาสครั้งใหญ่ของชีวิตที่น้องๆระดับม.3ถึงเตรียมเข้ามหาลัย (อายุ 15-19) จะได้ทำอาชีพในฝัน!!!

สำหรับน้องๆที่สนใจสาขา แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สัตวแพทย์ สถาปนิก ทนายความ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ร้านกาแฟ การตลาด และอีกหลายสาขา ที่จะอัพเดทเรื่อยๆ ครั้งแรกในชีวิตของน้องๆกับประสบการณ์คว้าฝัน ดูจริง สัมผัสจริง ทำจริง กับโจทย์จริงและสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันของอาชีพที่ใฝ่ฝัน น้องจะได้ใช้ชีวิตแบบอาชีพนั้น บริษัทจริง สถานที่จริง หน้างานจริง!!! มีโอกาสพบปะพูดคุย ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ๆที่ทำงาน ผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการ วันเวลา (workshop 4วัน และ ฝึกงาน 4-5วัน) 1.)1 – 8 ตค 2.)4 – 12 ตค 3.)9 – 16 ตค 4.)13-19 ตค บรรยากาศกิจกรรมที่ผ่านมา การฝึกงาน : https://vimeo.com/150235076 workshop : https://vimeo.com/151117925 ค่าสมัคร 200บาท และชำระค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 8วัน : 5,800 บาท เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://know-are.com/index.php/dc5-news/

+ สมัครด่วน!!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 9 ก.ย. แต่ละสาขารับจำนวนจำกัด ให้สิทธิพิจารณตามลำดับการสมัคร + ติดต่อ line : @know-are พี่โอปอ : 087-023-3302 พี่นิรัช : 087-517-2295 &”8234;”‎knoware&”8236; &”8234;”‎dreamcatcher&”8236; &”8234;”‎DC&”8236;

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพป.นครพนม เขต ๑ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

775768.JPG

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายมารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ ดร.รัฐศาสตร์ กองสินแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการกพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมจัดขึ้นตามกฎหมายพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือประชาชน พิจารณากระบวนงานที่ประชาชนติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการขออนุญาต ขออนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ร่วมเข้าร่วมประชุมประกอบดัวยผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงและครูโรงเรียนละ ๑ คน โดยมี นายสุรัตน์ บุตรดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายทรงวุฒิ ทองกาสี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และ นายณรัช ไชยสุระ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ สพป.นครพนม เขต ๑<<<

17 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ