Tag Archives: ม.มหาสารคาม

สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐

812348.JPG

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นศูนย์ประสานงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มจังหวัดที่ ๑๐ (อุบลราชธานี,ยโสธร,อำนาจเจริญ,มุกดาหาร,นครพนม,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยนายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบให้นายเกียรติศักดิ์ ลาภจิตร นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม<<<

ภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

07 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ