Tag Archives: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อีก ๓ วันเท่านั้น…รับตรง ๖๐ สาธารณสุขฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาเป็น ลูกแม่โดม สาธารณสุขแห่งธรรมเพื่อสังคม กันนะครับ

แน่นแฟ้นเรียนรู้อยู่รังสิต อยู่ลำปางจิตหนึ่งเดียวไม่แตกต่าง

รอน้องๆอยู่ ตามรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

http://www.reg.tu.ac.th

#fphthammasat #ธรรมศาสตร์รับตรง60

#สาธารณสุขมธ #รังสิต #ลำปาง #รับตรงมธ

#นักสาธารณสุขเพื่อสังคม #รับตรงธรรมศาสตร์

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ผลงานเด็กน่าน ๒ ในการแข่งขันกรีฑาสเปเชียลโอลิปปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙

891411.jpg

เด็กหญิงเอมิกา รกไพร นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 คว้า 3 เหรียญทอง (วิ่ง 50,100,200 เมตร) การแข่งขันกรีฑาสเปเซียลโอลิมปิค ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ได้เป็นตัวแทนนักกรีฑาประเทศไทย รุ่นอายุ 8-11 ปี ไปร่วมแข่งขัน 2017 Special Olympics Singapore National Games Invitation ณ ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนไตรมิตรวิทยา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นำโดยนายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกรีฑาสเปเซียลโอลิมปิค ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จำนวน 4 คน ผลการแข่งได้รับเหรียญทอง จำนวน 4 เหรียญ เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ และ เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ 3 เหรียญทอง จาก เด็กหญิงเอมิกา รกไพร (วิ่ง 50,100,200 เมตร) และอีก 1เหรียญ จากเด็กหญิงเกสรินทร์ คำพล (กระโดดไกล) เหรียญเงิน 2 เหรียญ จากเด็กชายณัฐพันธ์ อิ่นมีกุล (วิ่ง 200,100 เมตร) และอีก 2 เหรียญ จากเด็กชายวรวิทย์ พัฒนพรหม (วิ่ง 50 เมตร,กระโดดไกล) และ 1 เหรียญทองแดง จากเด็กชายวรวิทย์ พัฒนาพรหม (วิ่ง 100 เมตร) โดยมีนายกฤตณ์ ปัทถาพงษ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน ภาพข่าวโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

29 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

B.E. Thammasat Open House ๒๐๑๗

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. International Program) ได้กำหนดจัดงาน “B.E. ThAmmAsAt Open House 2017” (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการศึกษาและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 มีกำหนดดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำรองที่นั่ง (มีจำนวนจำกัด) ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ได้ที่ http://www.be.econ.tu.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์ 0-2613-2437-8

โทรสาร 0-2224-0150

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

สพฐ.ร่วมกับโตโยต้าลิสซิ่งและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดค่ายอบรมเยาวชน“เด็กปั้นรวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน”

728223.JPG

***นางพัชรา ประวาลทิพย์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ คุณอากิระ สึโบอิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) และ ศ.ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “เด็กปั้นรวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้ความร่วมมือ สพฐ. ร่วมกับ โตโยต้า ลิสซิ่ง และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดค่ายอบรมเยาวชนต่อยอดความคิด ประกวดโครงการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นการปั้นเด็กไทยให้รู้จักคิด วิเคราะห์ มอบโอกาสและทุนการศึกษา ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต กทม.

ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ฯ กล่าวว่า โครงการ ”เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” นี้ ถือเป็นโครงการที่สร้างสรรค์ “ปลูกความรู้” เสริมสร้างความรู้กับกลุ่มนักเรียนยากไร้ที่ได้รับทุน สามารถพัฒนากิจกรรมนำความรู้ ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาตนเอง โรงเรียน “ปันความสุข” สู่โรงเรียนอื่นๆ และสังคมที่ตัวเองอยู่ได้ เพื่อปั้นเยาวชน ในระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) จากทั่วประเทศ ร่วมสร้างสรรค์โครงการคิดดี ทำดี แก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน พร้อมมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 600,000 บาท พร้อมจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ตามหลักไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งสร้างความสำเร็จในการทำงานภายในองค์กร ขยายผล ปั้นเด็กไทยให้รู้จัก คิด วิเคราะห์ สร้างไอดอล นักคิดแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีโรงเรียนทั่วประเทศไทยร่วมสมัคร และผ่านการคัดเลือกแผนงาน ร่างโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนภายใต้หัวข้อ “เด็กปั่น” รวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืน” จำนวน 30 โรงเรียน โดยจะเริ่มเปิด “ค่ายเด็กปั้น” กันตั้งแต่ 24-26 มีนาคม 2558 นี้ นอกจากนี้ ค่ายเด็กปั้นฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมต้น สอดแทรกความสนุกสนานจากกิจกรรมสันทนาการร่วมกับเพื่อนๆ อีก 30 โรงเรียน ซึ่งน้องๆ เยาวชนระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) โรงเรียนละ 3 คน และ คุณครูที่ปรึกษา 1 คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเด็กปั้นฯ จะเข้า “ค่ายเด็กปั้น” 3 วัน 2 คืน ระหว่าง24-26 มีนาคมนี้ เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้กลับไปคิดโครงการสร้างสรรค์โรงเรียนอย่างมีหลักการ และนำผลสำเร็จกลับมาประกวดกันอีกครั้งเพื่อค้นหา 3 โรงเรียนเด็กปั้นตัวจริง ชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท นำกลับไปทำโครงการเด็กปั้นที่นำเสนอมาให้เป็นความจริง เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆขององค์กรที่ต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคมไทย ซึ่งจะสร้างคนไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยหวังผลขยายโครงการพัฒนาความคิด สร้างเด็กไทยที่รู้จักคิดดี ทำดี ในรุ่นต่อๆไป และขอเชิญร่วมติดตาม และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในFanpagewww.facebook.com/ToyotaLeasing Dekpun หรือ สนใจสอบถามข้อมลูเพื่อเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ดูรูปทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783721441724115&type=1&l=8ccc9…

ชมคลิปกิจกรรม https://youtu.be/y1vevy5ZBjQ

24 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ