Tag Archives: มศว

ข่าว สพฐ. ๗ มกราคม ๒๕๖๑

อ่างทอง ร่วมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67

1031134.JPG

ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมด้วย นายสมปอง คงอ่อน, นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สพป.อ่างทอง และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วม พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา 1 มศว.องค์รักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ภายใต้กรอบแนวคิด “เด็กไทย 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน และได้เยี่ยมเต็นท์นิทรรศการ เยี่ยมให้กำลังใจครูนักเรียนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมแข่งขัน หลังพิธีเปิดมีพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งต่อไป “ครั้งที่ 68” ได้แก่ จังหวัดนครปฐม .///ณํัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชนพ ภาพ/ข่าว

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ

1031503.jpg

วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สพฐ. โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาได้มอบหมายให้ สพป.ชุมพร เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการสอบแข่งขัน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา นักเรียนสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 วิชาเท่านั้น สำหรับปีนี้ มีนักเรียนสมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 455 คน แยกได้ดังนี้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 165 คน, มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 134 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน 156 คน โดยมี นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลในการสอบครั้งนี้

ภาพ/กาญจนา พัดพา

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1031498.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 7 มกราคม 2561 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการจัดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สนามสอบ ณโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและมีการควบคุม กำกับ ดูแลในการสอบให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี มีนักเรียนสมัครสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถม 230 คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม 1 คน และวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถม 249 คน รวมทั้งสิ้น 480 คน ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น.

7 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ กับ ๕ มหาลัย( Arts of letters ๑๖)

ค่ายเจาะลึกคณะอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์กับพี่ๆจาก 5 มหาลัย

-อักษรศาสตร์ จุฬาฯ

-ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

-อักษรศาสตร์ ศิลปากร

-มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์

-มนุษยศาสตร์ มศว

พบกันวันที่ 18-21มีนาคมนี้

เวลา 9:00-12:30

เป็นค่ายไป-กลับ

รับน้องๆ ม.3ขึ้น ม.4 จนถึง ม.6 (เด็กซิ่วก็มาได้ค่ะ)

สมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ Line : Rhythmofarts

0989296199

หมายเหตุ น้องๆที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศณียบัตร 🙂

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

859705.jpg

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

e-mail praprut_s@yahoo.com ประวัติการศึกษา

– ม.ศ.3 (สอบเทียบ กรมวิชาการ) /ม.ศ.5 โรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่เฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

– ปกศ.สูง วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก/ กศ.บ. มศว.พิษณุโลก

– กศ.ม.มหาวิทยาลัยนเรศวร (การบริหารการศึกษา)

– กำลังศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ประวัติการรับราชการ

– รับราชการครั้งแรก ตำแหน่งครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง จ.พิษณุโลก

– ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองพระ อำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก (14 ธันวาคม 2525)

– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สปอ.วังทอง จ.พิษณุโลก (30 กันยายน 2530)

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5 สปจ.ระนอง (30 กันยายน 2531)

– ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกงไกรลาศ (1 มิถุนายน 2533)/คีรีมาศ จ.สุโขทัย

– หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ (30 มีนาคม 2535) /ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (30 กันยายน 2535) สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 พฤษภาคม 2536)

– หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสบเมย สปจ.แม่ฮ่องสอน (4 มิถุนายน 2536)/ภูหลวง สปจ.เลย (1 กุมภาพันธ์ 2537) น้ำหนาว สปจ.เพชรบูรณ์ (7 กุมภาพันธ์ 2539) เขาค้อ สปจ.เพชรบูรณ์ (26 มีนาคม 2541) บึงสามพัน สปจ.เพชรบูรณ์ (14 พฤษภาคม 2541) และสปอ.เมืองเพชรบูรณ์ สปจ.เพชรบูรณ์ (1 ตุลาคม 2542)

– ผช.ผอ.ปจ.เพชรบุรี (28 มกราคม 2543) ผช.ผอ.สปจ.เพชรบูรณ์ (4 ธันวาคม 2543)

– ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2 (18 กรกฎาคม 2546)

– รอง ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 (18 มิถุนายน 2547)

– ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 (1 พฤศจิกายน 2553)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 (11 พฤศจิกายน 2558)

– ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 (18 มีนาคม 2559) การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน

– อบรมหลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด (ผอ.ปจ.) รุ่น 1/2543

– อบรมหลักสูตรเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.)1/2551

– อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือรุ่นที่ 48 (LEADER TRAINERS-COURSE:L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

จ.ชลบุรี

– ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย 2542, 2544/สิงคโปร์ 2544,2547,2548,2549,/จีน 2545/ญี่ปุ่น (31 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2551) เยอรมันนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

(22-29 สิงหาคม 2554) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (8-12 กันยายน 2555) แคนาดา (16-26 กันยายน 2555)

– การพัฒนาภาวะผู้นำที่เป็นเลิศฯ (บริษัทแพคลิมลีดเดอร์ซิบเซ็นเตอร์) สพฐ. (22-23 เมษายน 2554)

– การฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านกฎหมายมหาชน (60 ชม.) (1-8 สิงหาคม 2554)

– อบรมเชิงปฏิบัติการก้าวสู่อาเซียนด้วยความมั่นใจในศักยภาพภาษาอังกฤษ (บ.นานมีบุ๊ค) สพฐ. (30-31 มกราคม 2555)

– การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ สวนป่าพนาวัฒน์ อำเภอฮอด

– การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. (14-16 พฤษภาคม 2556) การอบรมหลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3 (18 สิงหาคม 2556 – 8 มีนาคม 2557) ผลงานที่สำคัญ

– สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดีเด่น ปี 2538 / รองชนะเลิศดันดับ 1 เขตการศึกษา 9

– ผู้บริหารและผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี 2538 (สำนักงานการประถมศึกษา

จังหวัดเลย)

– ครูดีศรีเพชรบูรณ์ ปี 2541 (สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์)

– คณะทำงานจัดทำสาระบัญญัติ กฎหมายประกอบร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ของ สปช. และ ศธ. (2541-2542)

– คณะทำงานผู้ประสานงานประจำ ศูนย์ปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2542-2543)

– คณะทำงาน/คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา สปช. (2543-2544)

– ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2544 อันดับที่ 1 (กลุ่มข้าราชการระดับ 6-8)

สพป.เพชรบูรณ์

– โล่และเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่น วันประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2545 ของ สปช. ศธ.

– โล่และเกียรติบัตรข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2545 ของกระทรวงศึกษาธิการ

– ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ ปี 2547

– โล่และเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2547 ประเภทผู้บริหารการศึกษา (วันครู 2548)

รับจากนายกรัฐมนตรี และโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย คุรุสภา

– เกียรติบัตร ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ปี 2549 จากคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สามารถประหยัดพลังงานดีเด่น ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับจังหวัด ปี 2553 จากระทรวงพลังงานร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์

– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี พ.ศ.2553 ของ สพฐ. (สพท.ตาก เขต 1)

– โล่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจำปี 2554 จากมูลนิธิวัดพระธรรมกาย

– โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการจัดการบริหารแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2555

– โล่รางวัลชมเชยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่ยกย่องเป็นผู้บริหารจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ดีเด่น

จากจังหวัดอุตรดิตถ์

– เกียรติบัตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ประจำปี 2555 จาก สพฐ.

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2554 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 28 มกราคม 2556)

– เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 จากสำนักนายกรัฐมนตรี (รับรางวัล 1 เมษายน 2556)

– โล่ประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภทผู้สนับสนุนจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

– เกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2555 ระดับเหรียญทอง ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1) ด้านการบริหารจัดการ ระดับประเทศ (รับรางวัล 15 กุมภาพันธ์ 2556)

– รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี 2556 ระดับชาติ ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง (ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ (รับรางวัล 14 พฤษภาคม 2557)

– โล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น ปี 2556 (รับรางวัล 12 ตุลาคม 2558)

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.ตากเขต 1 จัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในสังกัด

738270.JPG

…….นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมอบหมายจากสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 50 คน ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี งบประมาณ 2558 โดยจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 16-30 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวิทยา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

…….การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนนี้

…….นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (เป็นค่ายไป-กลับ) จำนวน 100 คนจากโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพร้อมน้อยในเขตบริการของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของศูนย์ PEER Center ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตาก

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2558 สพป.น่าน เขต 1

738317.jpg

เวลา 09.00 น. นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม และความเป็นสิริมงคล

เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว การวะขอพระ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

เวลา 13.30 น. ร่วมพิธีสูมาการวะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าคณะจังหวัดน่าน และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดน่านเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของคนเมืองน่าน ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

ร่วมพิธีสูมาการวะและขอรับพร นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางนิตยา พึ่งโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายกาจพล เอิบสุขสิริ และนายชัยรัตน์ ธาราสันติสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยอันสืบทอดมาอย่างยาวนาน และยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้มีพระคุณ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันสำคัญของไทย

สพป.ตราด ร่วม มศว.จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ช เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง

738121.JPG

วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) จัดประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ C&M ตามข้อเสนอแนะของทีมโค้ชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และด้านคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษา เป็นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น ๑ ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษานำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ ๑๕ โรงเรียน และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรม Coaching Lab และติดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของครู และหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ผู้เรียนบังเกิดผลตามเป้าหมาย สพป.ตราด จึงร่วมกับทีมโค้ชจาก (มศว.) จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ชของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยรองผอ.สพป.ตราด ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนนำร่องโครงการปฏิรูปขึ้น เพื่อให้เกิดแนวคิดและวิธีการสร้างแนวทางการทำงานแบบใหม่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนางานการปฏิรูป ให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จต่อไป….(ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)

21 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 จัดมหกรรมวิชาการสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน

729263.JPG

โรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 4 ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นจัดงานมหกรรมวิชาการสืนสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโอกาสสิ้นปีการศึกษา 2557 ที่บริเวณโรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา) นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธี เปิดงาน “มหกรรมวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ 2” ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 4 โดยมีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมกลันทาพิทยาคม อบต.ถลุงเหล็ก โรงพยาบาลชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนิทรรศการของครู นักเรียน ชุมชน สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การแสดงบนเวทีของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา การประกวดวาดภาพ การตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย การนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาแสดงและจำหน่าย การบริการตัดผมฟรี การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีของวิทยาลัยสารพัดช่าง งานครั้งนี้ ครู นักเรียน ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และนางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ได้ร่วมชมงาน เพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครู นักเรียนด้วยศากุน ศิริพานิช/ไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล .. รายงาน

สพป.ตราด พัฒนาครูสถานศึกษานำร่องโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน

729099.JPG

นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตราด เพื่อขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งเป็น ๑ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคัดเลือกให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษานำร่อง เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยคัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน โดยใช้กระบวนการ Coaching Lab และระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยกระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของของครู และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเป้าหมายที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่ง สพป.ตราดได้จัดศึกษานิเทศก์เป็น Coach คอยแนะนำ กำกับและติดตามทุกโรงเรียน กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสำรวจสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาโรงเรียนนำร่อง และสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่ครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๑๕ คน โดยทีมโค้ชจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นที่ปรึกษา เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและเป้าหมายในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการเดินหน้าปฏิรูปให้บรรลุเป้าหมายต่อไป…(ภาพ/ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)

สพป.ตาก เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

729181.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตาม “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดตาก

(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด )

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ โดยรัฐบาลมีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกำหนด ให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มวัยเสี่ยงในสถานศึกษา โดยให้ดำเนินการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่งทั่วไปประเทศ และให้ทุกภาคส่วนบูรณาการแผนงานและกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีความสามัคคี ร่วมแรง รวมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผล และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษาทุกสังกัด

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคัน

และสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนขยายโอกาส และให้สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จำนวน ๖๓ แห่ง

26 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

689116.jpg

นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ

จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ปี 2513

จบชั้น ป.7 โรงเรียนเดียวกัน 2516 จบ มศ.3 ที่ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2519

ศึกษาต่อจนจบ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา จาก วค.อุตรดิตถ์ ปี 2522

บรรจุเข้ารับราชการครู ที่ ร.ร.บ้านดู่ กิ่งอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน ตำแหน่ง ครู1 สังกัด อบจ.น่าน เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2523

โอนเข้ามาเป็นครูในสังกัด สปช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2523 นั

เข้าสู่ตำแหน่ง ครู2 ระดับ 2 ร.ร.บ้านหลวง สปก.บ้านหลวง สปจ.น่าน ปี 2526

จบ ประกาศนียบัตร พม. วิชาชุดครู ปี 2526

จบ กศ.บ.สุขศึกษา จาก มศว. ประสานมิตร กทม. เมื่อปี 2529

เข้าสู่ตำแหน่ง อ1 ระดับ 3 โรงเรียนเดียวกัน เมือปี 2529

เป็น อ1 ระดับ 3 ที่ ร.ร.บ้านดอนหล่ายทุ่ง สปก.บ้านหลวง ปี 2532

เข้าสู่ตำแหน่ง อ.2 ระดับ 5 โรงเรียนเดียวกัน ปี 2536

เป็นครูใหญ่ ระดับ 5 ร.ร.บ้านห้วยจอย สปอ.นาน้อย สปจ.น่าน เมื่อปี 2537

เข้าสู่ตำแหน่ง ผช.หน.ปอ. และสอบได้เป็น ผช.หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 5 สปจ.น่าน ปี 2537

เป็น หน.ปอ.บ่อเกลือ ระดับ 6 สปจ.น่าน ปี 2540

ดำรงตำแหน่ง หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 7 สปจ.น่าน เมื่อปี 2543

จบ รปม.รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) พร้อมกับจบประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จาก ม.ราชภัฏเชียงราย เมื่อปี 2543

เป็น หน.ปอ.ท่าวังผา ระดับ 8 สปจ.น่าน เมื่อปี 2545

เข้าสู่ตำแหน่ง รองผอ.สพท.เชียงราย เขต 1 คศ.2 ปี 2547 จนถึงปี 2551

ตำแหน่ง รองผอ.สพท.พะเยา เขต 2 ระดับ คศ.3 เมื่อปี 2551

ตำแหน่งเป็น รองผอ.สพป.พะเยา เขต 2 เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2553

เข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ในปัจจุบัน

กำกับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,749 คน ใน 185 โรงเรียน ทั้ง 5 อำเภอ ป่าแดด พาน แม่ลาว แม่สรวย และเวียงป่าเป้า เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียน 24,461 คน ให้ได้รับโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม ต่อไป ปฏิบัติงานสนองนโยบายอย่างมีความสุข เป็นประโยชน์กับครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสำนักงานแห่งธรรมาภิบาล ตลอดไป.

15 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

กลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

646172.jpg

กลุ่มโรงเรียนอำเภอปก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพป.จบ.1 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัด สพม.17 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัด สตช. จำนวน 3 โรงเรียน จัดประชุมคณะผู้บริหารและครูวิชาการ ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังไม้แดง เพื่อจัดเตรียมการ วางแผน ดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียน ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกำหนดวันจัดประกวดและแข่งขัน วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร รายการกิจกรรมที่ประกวดและแข่งขัน ตามรายการและเกณฑ์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดตารางการแข่งขันและแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ตารายการที่จัดแข่งขัน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกโรงเรียนร่วมมือ รับผิดชอบดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เปิดงาน “เทศกาลแห่งรัก พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซียน”

646005.jpg

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน สู่อาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและกระตุ้นเสริมจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์และเต็มตามศักยภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดโชติการาม โรงเรียนโนนตูม “รัฐราษฎร์รังสรรค์” โรงเรียนพิกุลทอง และโรงเรียนท่าลาด โดยมีนายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และนายจำเริญ นาคดิลก รอง ผอ.สพป.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งฝากให้โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันพัฒนาเด็กเยาวชนให้รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านภาษา และวัฒนธรรมในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้

ดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดโชติการาม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331582190354118.1073741941.194…

โรงเรียนโนนตูม “รัฐราษฎร์รังสรรค์” : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331580913687579.1073741940.194…

โรงเรียนพิกุลทอง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331578227021181.1073741939.194…

โรงเรียนท่าลาด : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331576170354720.1073741938.194…

ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น/ปรีชา งิ้วไธสง

นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ จาก สพฐ.ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน และเยี่ยมหน่วยจัดด้านวัดผล ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

646080.JPG

นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ จาก สพฐ.ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน และเยี่ยมหน่วยจัดด้านวัดผล ภาคเหนือ พร้อมทั้งได้พบปะผู้เข้าอบรม และให้ข้อคิดจุดเน้นการพัฒนาตามนโยบายต่อผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องภูมิระพี โรงเรียนเชียงใหม่ภูคำ กำหนดจัด ระหว่าง 12-14 กันยายน2557 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กันายน 2557 นายวันไชย รัตนากรไพบูลย์ เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้านวัดผล นางเยาวณี มาปรเสริฐ กล่าวรายราย ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล โดย สพฐ.มอบหมายให้ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ร่วมดำเนินการหน่วยจัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูจาก สพม.35 และ สพม.37 จำนวน 177 คน และในเวลา 10.15 น. วิทยากรจาก มศว. ดร.กัญญาวีร์ ชายเรียน จาก มศว. และศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ดร.สงกรานต์ พรหมวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางเยาวณี มาประเสริฐ นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย สพม.35 นางธัญสุตา อุดมศิลป์ทรัพย์ สพม.34 นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ร.ร.ลำปางกัลยาณี น.ส.ธิดาพร อัมรากูล จาก ร.ร.จักรคำคณาธร นายจิรพันธ์ จันจินะ แม่สรวยวิทยาคม น.ส.ปัทมาวดี บ่ายเที่ยง ร.ร.ห้วยสักวิทยาคม น.ส.เพลินจิตร จันทรักษ์ ร.ร.สารธรรมวิทยาคม

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

สพป.ชลบุรี เขต 3 รับมอบอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

645092.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานรับมอบอาคารเอนกประสงค์ จากนายเชาว์ จิระมงคล ซึ่งมีจิตศรัทธาบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งคาเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มูลค่า 1,250,000 บาท พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรและกล่าวขอบคุณผู้บริจาค โดยมีนายวรวิทย์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา กล่าวรายงาน สำหรับพิธีรับมอบอาคารเอนกประสงค์ครั้งนี้ ได้มีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีอย่างคับคั่ง อาทิ นายศักดิ์ชัย แต่งฮ่อ นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนตำบลห้วยใหญ่ (ภาพ/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

สพม.32 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

644981.JPG

ระหว่างวันที่ 8-11กันยายน 2557 ณ โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จ.กาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (สพม.32 บุรีรัมย์ ) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ. ประจำปี 2557 โดยมี นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดโครงการ วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.บุษบา จริงบำรุง คณะศึกษานิเทศก์และคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสพม.32 (บุรีรัมย์) ณ. โรงเรียนริเวอร์แคว วิลเลจ จ.กาญจนบุรี

นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวว่าตำแหน่งครูผู้ช่วยที่รับการพัฒนาทั้งหมดจำนวน 54 คน ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556เป้าหมายคือ เพื่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

ศูนย์ฯ กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนาจิตนักเรียน

645071.jpg

วันที่ 10 กันยายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อชีวิตอันสดใส เพื่อพัฒนาจิตใจ เสริมสร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เพิ่มพูนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้กับนักเรียน ณ วัดคลองวาฬ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2557 ในรูปแบบนุ่งขาวห่มขาว นั่งสมาธิ และฟังคำสอนจากพระอาจารย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนจากศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา กลุ่มโรงเรียนบ่อนอก จำนวน 8 โรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก และสโมสรโรตารีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอำนาจ สูงยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายประเสริฐ ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้โอวาทและมอบของว่างให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

10 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“มศว”เปิดพื้นที่รับคนพิการเข้าทำงาน

ไอเดีย”มศว”ชูน้องใหม่ปี 1 พิการแต่กำเนิด สร้างแรงบันดาลใจให้คนปกติ ล้ำยุค…เปิดพื้นที่รับคนพิการเข้าทำงานทุกหน่วยงาน

Continue reading →