Tag Archives: พัทลุง

ข่าวสารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

น้ำใจสู่ผู้ประสบภัย (เพลิงไหม้ตลาดบางหลวง)

902831.jpg

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนนำโดยท่านผอ.ธนันธร สิริอาภรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูตัวแทนนำเงินบริจาค น้ำดื่ม อาหารแห้ง สิ่งของ และเสื้อผ้า ที่นักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกที่รักทุกท่านของชาวประถมฐานบิน ร่วมนำมาสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ตลาดบางหลวง ไปมอบให้ผู้ประสบภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยคณะจากโรงเรียนเวลา 13.00 น. และส่งมอบเรียบร้อยค่ะ …โดยต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายกเสริม มีผิวหอม, รองนายกจอม แผนสะท้าน, รองนายกสมศักดิ์ เล้าอรุณ, คุณกัลยาภัสสร ปิยาอมรชัยกุล, ผอ.บุรพบท สุขเนียม, ร้านศรีสุขกำแพงแสน, กลุ่มเพื่อนพระปฐม 5/3, คณะผู้ใหญ่ทวี เถียรประภากุล, ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินฯ รวมยอดน้ำใจเป็นเงินทั้งสิ้น 50,500 บาทค่ะ ตลอดจนสิ่งของต่างๆ ที่ร่วมด้วย ช่วยกัน ร่วมช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุขนะคะ ขอบคุณค่ะ ภาพโดย รร.ประถมฐานบินกำแพงแสน https://www.facebook.com/Prathomthanbinkamphangsean-School-3087714326610…

พัทลุง ๑ ประชุมชี้แจงแนวทางสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

902779.JPG

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในช่วงเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการประชุมชี้แจง ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง รวม ๑๑๙ คน และช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการประชุมพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกคน รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ คน ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต ๑ ในการประชุมได้ชี้แจงเรื่องดังต่อไปนี้

๑, การวางแผนกำหนดแนวทาง กำกับ ติดตาม การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง

๒. ชี้แจงเรื่องการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวผู้ผ่านการประเมินต่อไปอีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๙ เพื่อเตรียมเข้าสู่แผนการเกลี่ยอัตรากำลัง

๓. ทำความเข้าใจและชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายเกลี่ยอัตรากำลังตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด

โดยในช่วงเช้า นายพงศ์ศักดิ์ หอยนกคง รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ ได้เป็นประธานเปิดการประชุม และในช่วงบ่าย ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง รอง ผอ.สพป.พัทลุง

เขต ๑ ได้พบปะและให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมดังกล่าว

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559

902659.JPG

***วันที่ 6 ตุลาคม 2559 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานในวันนี้ และมี นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัดงาน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2559 ณ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา โรงเรียนโพนทองวิทยายน และวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง กำหนดจัดตามแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ภายใต้คำขวัญ “ศิลปหัตถกรรม วิชาการก้าวไกล นำเด็กไทยสู่สากล” โดยเพิ่มการจัดนิทรรศการของโรงเรียน จาก 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนทอง อำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมยวดีและเครือข่ายโรงเรียนเอกชน เพื่อให้นักเรียน และครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 66 จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ภาพพิธีเปิด ภาพกิจกรรมแรก ภาพกิจกรรมวันที่สอง ภาพกิจกรรมวันที่สามภาพ/ข่าว : ศน.สุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

7 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

การประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

899465.JPG

วันนี้ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน/บรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีนายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และนายวัลลพ สงวนนาม ผอ.สพป.ชพ ๑ กล่าวรายงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

การประชุมในครั้งนี้ มีกำหนด ๑ วัน มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑,๑๑๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบพัฒนาครู TEPE Online, เพื่อเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรมและโครงการตามนโยบายที่สำคัญของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้าประชุม*****

ภาพ/นิตา คุณวุฒิ

ข่าว/วิภารัตน์ กวาวหนึ่ง

24 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ลูกเสือ-เนตรนารี กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง

887617.JPG

ลูกเสือ-เนตรนารี กว่า 1,000 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (รอง ผวจ.พัทลุง) กล่าวฝากให้ลูกเสือเนตรนารี “จดจำ ค่านิยม 12 ประการ และแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปปฏิบัติ เพราะหากไม่จดจำก็ไม่คาดหวังว่าจะปฏิบัติได้”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ไปเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ จังหวัดพัทลุง พร้อมกล่าวเปิด พอสรุปได้ดังนี้

ขอขอบคุณทางคณะวิทยากร ที่ได้เรียนเชิญให้มาร่วมงานอันทรงเกียรตินี้ ความตั้งใจความมุ่งมั่นของคณะวิทยากร ลูกเสือจังหวัดพัทลุงทุกคนผู้บังคับบัญชาทุกคนปรารถนาอยากให้เยาวชนทุกคนได้มาสัมผัสคนทุกคน ได้มาเพิ่มประสบการณ์ ได้นำสิ่งดี ๆ ไปใช้ประโยชน์ นอกจากการเรียนยังไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และนำไปสู่การครองชีวิต ครองอนาคตและครองครอบครัว และทำงานเพื่อประเทศชาติอยากได้อยากจะบอกลูกเสือทุกคนว่า ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด เหมือนกับคณะวิทยากร หรือแม้แต่ประธานในพิธี แต่ทุกคนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน ในสังคมและในประเทศที่เราอยู่ภายใต้ระบบ ภายใต้ประเพณี ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาเดียวกัน ประโยชน์ที่ได้รับเท่ากัน เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเท่ากัน เราทุกคนหวังเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ สำคัญอย่างอย่างยิ่งต้องมีกลุ่มคนที่มีคุณภาพ คณาจารย์คณะวิทยากรทุกคน ได้เป็นตัวอย่างให้ลูกเสือเนตรนารี และทุกท่านได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มา มีอนาคตที่รุ่งโรจน์และประสบความสำเร็จ ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกเสือเนตรนารีทุกคนจะต้องพยายามเรียนรู้เอาตัวอย่างที่ดีจากคณะวิทยากร เอาความรู้ที่แสวงหาได้ทุกวิถีทาง และในช่วงของการเข้าค่ายชุมนุมฯนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งที่เรามีโอกาสเรียนรู้ และฝึกตน สร้างตนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้าน ในสังคมกำลังรอลูก ๆ หลาน ๆ อยู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูก ๆ หลาน ๆ จะเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นอนาคตของสังคม เขาหวังที่จะได้ลูก ๆ เป็นที่พึ่ง

เพราะฉะนั้น ต้องขอฝากลูก ๆ ทุกคนว่า เรามีความรับผิดชอบร่วมกันในการก้าวเดินและพัฒนาประเทศ คณะวิทยากรอยากให้เรียนรู้ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากลูกเสือเนตรนารีทุกคน เพราะฉะนั้น มีโอกาสต้องพยายามจดจำให้ได้ ผมได้ไปเยี่ยมไปเป็นประธานหลายงานยังพบเห็นว่าลูก ๆ ทุกคน ยังไม่สามารถจดจำค่านิยม 12 ประการ ได้ หากจำไม่ได้ก็คงไม่คาดหวังว่าจะปฏิบัติได้ เพราะฉะนั้น ในห้วงเวลาที่เข้าค่าย ขอร้อง ขอความร่วมมือ ให้ลูกเสือเนตรนารีให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติและเรียนรู้จดจำให้ได้เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต สำคัญกว่าอื่นใด อยากให้ลูก ๆ ทุกคน ได้จดจำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวในการครองตน ครองการศึกษา ครองงาน ครองอนาคต และครอบครัวต่อไป ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะลูกเสือจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวินัย มีความอดทน มีความร่วมไม้ร่วมมือ อยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจ และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำเป็นอย่างยิ่งต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วง 2 เงื่อนไข ลูกเสือเนตรนารีทุกคนต้องมีความรู้ ต้องมีคุณธรรม เข้าค่าย 2 วันนี้ ต้องเติมความรู้ให้เต็ม ต้องมีคุณธรรมนักเรียน 8 ประการ คุณธรรมค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ต้องมีให้ได้ แล้วไปสู่ปฏิบัติ ด้วยการพิจารณาทำอะไรก็ตามด้วยเหตุผล ด้วยความพอประมาณ ด้วยภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ดีได้จะต้องยึด ศีล 5 ต้องยึดค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ต้องยึดคุณธรรมนักเรียน 8 ประการ และกฎลูกเสือเนตรนารีต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ ลูกเสือเนตรนารีทุกคนจะใช้ห้วงเวลาเข้าค่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพที่ปรากฏในตอนนี้ลูกเสือยังขาดวินัย เพราะฉะนั้นแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากออกจากค่ายแล้วลูกเสือเนตรนารีทุกคน ต้องมีวินัย ต้องเป็นอนาคตของชาวพัทลุงให้จงได้ ความมุ่งมั่น ความเสียสละ ความตั้งใจของคุณครูและคณะวิทยากรต้องไม่สูญเปล่า

16 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พัทลุง ๑ ชูแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

880282.JPG

“พัทลุง 1 ชูแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ เสนอ 4 รูปแบบเพื่อการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ พร้อมกำชับผู้บริหารให้ใช้ภาวะผู้นำขับเคลื่อนร่วมจัดทำแผนให้แล้วเสร็จ15 สิงหาคม 2559” เมื่อวานนี้เวลา 13.30 น. (26 ก.ค.59) ที่ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1 ดร.เจียร

ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 68 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและหาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ

ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ทางสพฐ.แจ้งที่ประชุมว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นนโยบายหลักและจุดเน้นด้วยที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ผมในฐานะตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ก็มีแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคที่มีรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าทำอย่างไรได้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ คือ การใช้ทรัพยากรในการบริหารโรงเรียนทีมีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด มีปัจจัยที่จะใช้การบริหารเหมือนโรงเรียนทั่วไป แต่แต่เนื่องจากรัฐกำจัดด้วยปัจจัย ไม่ว่าครู งบประมาณ สิ่งก่อสร้าง เมื่อจำกัดแล้วทำอย่างไรให้การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กเกิดคุ้มค่ากับผู้เรียน กับผู้ลงทุน ภายใต้เวลาอันจำกัด

ผอ.สพป. พัทลุง เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดโรงเรียนขนาดเล็กเกิดจากปัจจัยที่สำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมมีความสะดวกมากขึ้นประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและครอบครัวมีวุฒิการศึกษาสูงขึ้น โจทย์คือ เราจะทำอย่างไรที่จะจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คนลงมา ในเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต 1 จำนวน 68 โรงเรียน เกิดความคุ้มค่า ตามที่รัฐต้องการ เด็กได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาเหมือนกับโรงเรียนคุณภาพทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนต้องจัดการ ใช้หน้าที่ทางการบริหารและภาวะผู้นำขับเคลื่อนร่วมกันจัดทำแผนการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเสนอแนวทาง 4 รูปแบบให้โรงเรียนเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปจัดทำแผนแล้วส่งมาที่ สพป.พัทลุง เขต 1 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เพื่อที่จะรายงานให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคทราบต่อไป ดังนี้

– รูปแบบที่ 1 โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง หมายถึง โรงเรียนพี่ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งด้านการเรียนการสอน งบประมาณ วิชาการ

– รูปแบบที่ 2 เป็นสาขา หมายถึง โรงเรียนหนึ่งต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนสาขาต้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และไม่มีผู้บริหาร โรงเรียนใหญ่จะดูแลโรงเรียนสาขาเฉพาะโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา ให้เลือกดูพื้นที่ที่สะดวก สถานที่อยู่ใกล้เคียงกัน

– รูปแบบที่ 3 ควบรวม หมายถึง มี 2 นัย คือ

– ควบรวมเป็นรายชั้น โดยแยกควบรวมทั้ง 2 โรง คนละส่วน (จะกี่โรงเรียนควบรวมได้ทั้งนั้น) เช่น ป.1 ไป โรงเรียน ก ป.2 ไปโรงเรียน ข เคลื่อนแต่เด็กอย่างเดียว แต่ต้องดูความพร้อมเส้นท้างด้วย

– ควบ 2 โรง เป็น 1 โรง (ไม่จำเป็นว่าเล็ก กับเล็ก ทำได้ 2 กรณี

โรงเรียนเล็ก + โรงเรียนเล็ก (หาย 1 โรง) / โรงเรียนเล็ก + โรงเรียนใหญ่ (โรงเรียนเล็กหายไป)

– รูปแบบที่ 4 เลิก ใช้กรณีเดียว คือไม่มีเด็กเข้าเรียน

27 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในส่วนขยายผล ๕๐ % ที่พัทลุง ๑

865897.jpg

สพฐ.ติดตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในส่วนขยายผล 50 % ที่ พัทลุง 1 *****วันนี้เวลา09.00 น. (16 มิ.ย.59) คณะกรรมการติดตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกอบด้วยนายสมพงศ์ แสงศรี นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ และนางสาวสิริมา ขาวมาก จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ที่มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่วนขยายผล ๕๐% ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยดร.เจียร ทองนุ่น ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในครั้งนี้ และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ทางคณะติดตามได้ไปติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์ ณโรงเรียนวัดโอ่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ 50 %

สำหรับในการติดตามของคณะกรรมการฯ ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ติดตามการขับเคลื่อนของสพป.พัทลุง เขต 1 ในการดำเนินการตาม 4 H ได้แก่ 1. ด้านสติปัญญา (Head) ที่จะช่วยฝึกให้เด็กคิดเป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าแค่ท่องจำ คือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 2. ด้านทัศนคติ (Heart) จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎกติกา และมีระเบียบวินัยควบคู่ไปด้วย 3. ด้านเรียนรู้และปฏิบัติจริง (Hand) ที่เปิดโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ด้านสุขภาพ (Health) เพื่อให้เด็กได้ฝึกซ้อมการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง และทั้ง 4 H ดังกล่าวนักเรียนผู้ปกครองต้อง (Happy) มีความสุข และมีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าวพร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว

16 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พัทลุง ๑ เตรียมใช้ข้อสอบกลางวัดคุณภาพผู้เรียนชั้น ป.๑-ม.๓

863572.jpg

พัทลุง 1 เตรียมวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1 -ม.3 ประจำปีการศึกษา 2559 เจตนาเพื่อวัดคุณภาพของผู้เรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาสอบเป็นแนวเดียวกันพร้อมกันทุกโรงเรียน ยกเว้นระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โดยมติที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้มีมติเห็นชอบในการวัดคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้ข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาสอบแนวเดียวกันพร้อมกันทุกโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดร.เจียร ทองนุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 (ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1) ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาในปัจจุบันนอกจากให้ทั่วถึงแล้วยังมุ่งเน้นคุณภาพด้วย ผู้ปกครอง สังคม และรัฐต้องการเห็นหลักฐานอันเป็นผลมาจากการจัดการศึกษา นั่นคือคุณภาพผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร หน่วยงานที่รับผิดชอบนับตั้งแต่สถานศึกษา ต้นสังกัด หน่วยงานระดับชาติที่ได้รับมอบหมาย จึงมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามความคาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกำหนดให้มีการวัดและประเมินผลผู้เรียน ใน 4 ระดับ ได้แก่ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ทุกระดับมีเจตนาเดียวกันคือ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสำหรับการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดร.เจียร ทองนุ่น กล่าวว่า สภาพปัจจุบันการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลายซึ่งเป็นไปตามสภาพบริบทของโรงเรียน ทำให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ไม่ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริงในการจัดการศึกษา จึงได้สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อนำไปตรวจสอบนักเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งนี้จะได้ทราบจุดเด่นจุดด้อยที่ควรพัฒนาของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ของแต่ละระดับชั้น เพื่อนำไปประกอบการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป ซึ่งการดำเนินการแบบนี้จะทำให้ครูทุกระดับชั้น โดยเฉพาะระดับชั้น ป.6 ไม่เครียดกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งถูกวัดในระดับชาติ จึงได้มีแนวนโยบายการสร้างข้อสอบกลางระดับเขตพื้นที่ไปวัดนักเรียน ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่าในการดำเนินการจะวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1,2,3,4,5 และม.1,2 ใน 8 กลุ่มสาระ ในสัดส่วน 8 สาระ คือ 30 กับ 20 ที่เป็น Summative (การสรุปผลการเรียนรู้) โดยข้อสอบครูผู้สอนจะเป็นผู้ออกข้อสอบ กระบวนการสอบจะสอบเหมือนสอบโอเน็ต จะสอบพร้อมกันทุกโรง ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อสอบมีทั้งอัตนัยและปรนัย สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ในภาคเรียนที่ 2 ให้นักเรียนอ่านข้อสอบเอง สมใจ บุญเผือก นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 1 รายงาน

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จัดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค(ภาคกลาง-ภาคตะวันออก)

741024.jpg

วันที่ 26 เมษายน 2558 นายสุดใจ มอญรัต ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค(ภาคกลาง-ภาคตะวันออก)หลักสูตรวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ รุ่นที่ 16/2558 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สพป.กาญจนบุรี เขต 3ดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีทักษะ วิธีการดำเนินงานวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนนำความรู้ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับไปปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สืบทอดเจตนารมของลูกเสือได้อย่างกว้างขวางและมีปรสิทธิภาพ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ชินโชติ บุญยไพศาลเจริญ รอง ผอ.รมน. จ.กาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีนายวุฒิภัทร จูมโสดา รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ โดยคลิกที่นี่+++

ข่าว : กรรณิกา กาณศาสตร์

ภาพ : โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกาญจนบุรี

พัทลุง 1 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมวิชาลูกเสือสามัญ

741011.jpg

พัทลุง 1 พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ยังไม่ผ่านการอบรมวิชาลูกเสือสามัญ เมื่อวานนี้ (28 เม.ย.58) เวลา 08.30 น. ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้มอบหมายให้นายชำนาญ รามแก้ว รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ณ ค่ายนำชัยลูกเสือจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรความรู่เบื้องต้น (B.T.C) ให้กับครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือและเจ้าหน้าที่ของ สพป.พัทลุง เขต 1 เพื่อนำไปใชัพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง เสียสละอดทน อันเป็นคุณธรรมของลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคน มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 80 คน ระดยเวลาการอบรม จำนวน 4 วัน (27-30 เม.ย.58)

นายชำนาญ รามแก้ว รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรลูกเสือที่ทุกท่านจะต้องมาเรียนรู้ภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ซึ่งใช้เวลา 4 วัน 3 คืน นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นรูปธรรม ฝึกฝนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ฝึกฝนให้เด็กมีความเป็นผู้นำ

สพป.ยะลา เขต 3 ร่วมกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เยี่ยมนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

741129.jpg

(วันนี้ 29 เมษายน 2558) นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ร่วมกับคณะศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) นายยุทธนา เกื้อกูล นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.ยะลา นายอายุ แย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สช.ยะลา กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ เด็กหญิงซูไรดา เง๊าะ อายุ 10 ปี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายอิสมะแอ เง๊าะ บิดาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และต่อมาในปี 2555 นางแมะเย๊าะ มะกูวิง ผู้เป็นมารดาได้เสียชีวิตลง ปัจจุบันเด็กหญิงซุไรดา เง๊าะ ได้พักอาศัยอยู่กับนางสาวพาซีย๊ะ เง๊าะ พี่สาวคนที่ 2 ซึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู

นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวว่า ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 174 ราย และได้จัดให้มีการตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกปี เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านผลการเรียนของนักเรียน ด้านพัฒนาการสภาพจิตใจว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือไม่ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนมีความกระตือรือร้นสามารถดูแลตัวเองได้ เพราะการศึกษาจะช่วยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/ ภาพ

29 เมษายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พัทลุง ๑ ผลO-NET ปีการศึกษา ๕๗ นักเรียนทำคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สูงถึง ๓๓ คน

725861.jpg

O-NET ปีการศึกษา 57 นักเรียนทำคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงถึง 33 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 และครูสายขั้นป.6 ปีการศึกษา2557 ที่นักเรียนสอบO-NET ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 33 คน จาก 5 โรงเรียน แยกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 คน และยินดีกับผู้ปกครองด้วยที่ดูแลบุตรหลานจนประสบความสำเร็จ

สรุป นักเรียนทำคะแนนโอเน็ตเต็ม 100 คะแนน จาก 3 วิชา จำนวน 33 คน ในวิชาคณิตศาสตร์/วิทย์/ภาษาอังกฤษ

1.โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จำนวน 28 คน

3. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน จำนวน 1 คน

1) โรงเรียนอนุบาลพัทลุง นักเรียนทำคะแนนโอเน็ตเต็มร้อยคะแนน จำนวน 28 คน แยกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 22 คน

วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 9 คน และวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รวม 2 วิชา จำนวน 4 คน

2)โรงเรียนวัดอภยาราม วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 คน

3)โรงเรียนวัดตะแพน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

4)โรงเรียนบ้านควนพลี วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

5) โรงเรียนอนุบาลควนขนุน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน

รายชื่อนักเรียน/ครู/กลุ่มสาระ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 วิชา จำนวน 4 คน ดังนี้ คือ

1) เด็กหญิงธรรมนาถ พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

2) เด็กหญิงนวลกมล สุขนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

3) เด็กหญิงอัจจิมาพร ชาติปัญญากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

4) เด็กชายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 23 คน ดังนี้ คือ

1) เด็กหญิงทิพย์นารี ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนวัดตะแพน ครูผู้สอน นายเหิม ด้วงเจ้ย

2) เด็กหญิงนันทกานต์ พูลเกื้อ โรงเรียนบ้านควนพลี ครูผู้สอน นางบุญญา พงศ์พุ่ม

3) เด็กหญิงสิริกัลยาณี หนูเอียด โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ครูผู้สอน นางสมบูรณ์ หนูขาว

4) เด็กชายชยณัฐ คงอิ้ว โรงเรียนวัดอภยาราม ครูผู้สอน นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น

5) เด็กชายณัฐวุฒิ มากภิบาล โรงเรียนวัดอภยาราม ครูผู้สอน นางสาวช่อแก้ว วงษ์ตั้นหิ้น

6) เด็กชายเสฏฐวุฒิ ช่วยเมือง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน

7) เด็กหญิงณัฐชยา แท่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1.นางพรรณเพ็ญ โสมณะ

8) เด็กหญิงใยฟ้า มังสังข์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 2.นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์

9) เด็กชายณัชภัทร สุขนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 3.นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร

10) เด็กชายสหรัฐ มาทอง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

11) เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ สุขเนียม โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

12) เด็กหญิงธิรดา มณีชาตรี โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

13) เด็กชายจอมพล หรีมหนก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

14) เด็กหญิงญาณิศา หนูเจริญ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

15) เด็กหญิงภูษณิษา จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

16) เด็กหญิงศิรินทร์ อินทรละมุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

17) เด็กชายธนกร วัฒนยัง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

18) เด็กหญิงเกษรินทร์ จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

19) เด็กชายคเณศ แววศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

20) เด็กหญิงภัณฑิรา พุ่มพัว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

21) เด็กชายพบธรรม อินทรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

22) เด็กหญิงบุษกร โล้วโสภณกุล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

23) เด็กหญิงวรกมล ชอบชื่น โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 9 คน คือ

1) เด็กหญิงธนพรรณ เรืองสุข โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

2) เด็กหญิงญานิศา อินทร์รักษา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

3) เด็กหญิงศรีญาณกานต์ ช่วยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

4) เด็กชายศุภพล อารีวัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

5) เด็กชายวรกฤต บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ครูผู้สอน นางนฤมล ดิษฐาน

6) เด็กหญิงธรรมนาถ พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

7) เด็กหญิงนวลกมล สุขนวล โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

8) เด็กหญิงอัจจิมาพร ชาติปัญญากร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

9) เด็กชายวิริทธิ์พล ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นักเรียนที่มีคะแนน O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 1 คน คือ

– เด็กหญิงจิรัชฌา จันทร์ดำ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ครูผู้สอน 1.นางอารียา เรืองทอง 2.นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์

18 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๓ มีนาคม ๒๕๕๘

พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ที่โรงเรียนวัดปากสระ

721082.jpg

พบผู้ว่าฯหน้าเสาธง ที่โรงเรียนวัดปากสระ

“พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ภายใต้โครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง”

วันนี้ เวลา 07.30 น. (3 มีนาคมุ 2558 )ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ได้พบนักเรียนโรงเรียนวัดปากสระ อ.เมือง จ.พัทลุง ตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” ทั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ตลอดจนชุมชน และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง /ยาเสพติด/และเน้นย้ำให้นำค่านิยม 12 ประการ ไปปฏิบัติจริง

นอกจากนี้ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม /อาคารสถานที่ ของโรงเรียนวัดปากสระด้วย

สพป.ยโสธร เขต ๒ ดำเนินการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

720860.JPG

นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการสอบภาค ค ดังนี้ ๑.กลุ่มวิชาปฐมวัย ณ ห้องรับรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /๒.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา /๓.กลุ่มวิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผู้ติดตามสถานการณ์จาก สพฐ. : นายธีระพงษ์ แฝงเมืองฟุก นิติกรปฏิบัติการ

สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

720927.JPG

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สพป.เลย เขต 3 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกพร้อมกัน ทั่วประเทศ โดยกำหนดสอบภาค ก. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู และภาค ข. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และสอบภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘โดยมี นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ และมีคณะกรรมการ ร่วมกันกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยเน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการทุกกระบวนการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงให้มีมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยมีผู้แทนจาก สพฐ. มาตรวจเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์ รวมถึงให้กำลังใจแก่คณะทำงานและผู้เข้าสอบในครั้งนี้ด้วย

3 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ค่ายฤดูร้อนกับ 6 มหาลัย และ 2 สายอาชีพที่น้องใฝ่ฝัน Summer Camp in 2015

ค่ายฤดูร้อนกับ 6 มหา”ลัย และ 2 สายอาชีพที่น้องใฝ่ฝัน

Summer Camp in 2015 พบกับกิจกรรมดีๆ ช่วงปิดเทอม 2015 สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมทั่วประเทศ….

1. อยากเข้าจุฬาฯ , ธรรมศาสตร์, มช. ต้องมาค่ายนี้ : ติดลึก ติวเข้มกับอาจารย์ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมที่ทำให้น้องสัมผัสได้ถึงการเป็นนิสิตจุฬาฯ นิสิต ม.ธรรมศาสตร์ และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ พร้อมที่จะก้าวเข้ามาเป็นนิสติของ 3 มหา”ลัยระดับประเทศทั้ง 3 แห่งนี้หรือยัง!! >> จุฬาฯ Summer Camp in CU 2015 : คลิก

>> ม.เชียงใหม่ Summer Camp in CMU 2015 : คลิก 2. เด็ก ART ต้อง ม.ศิลปากร : มหา”ลัยด้านศิลปะที่เด็กๆ เหล่าคนพันธุ์ ART ต้องไม่พลาดกิจกรรม เทคนิคจากอาจารย์ผู้ผ่านข้อสอบวัดด้านศิลปะระดับประเทศ และเหล่าพี่ๆ นักศึกษา มศก.ที่จะมาให้ความรู้ และ workshop ที่น้องๆ สามารถนำไปใช้สอบจริงได้ >> ม.ศิลปากร Summer Camp in SU 2015 : คลิก 3. อยากเป็น แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล เทคนิคการแพทย์ฯ รีบมา : ติววิชาความถนัดทางแพทย์ ฝึกทำคะแนนก่อนสอบรับตรงสถาบัน กสพท. พร้อมการลงมือปฏิบัติแบบสายแพทย์ทำกันจริงๆ วัดกันไปเลยเราก็เรียนหมอได้ที่ ม.นเรศวร ทั้งเครื่องมือ บุคลากรที่เก่ง และพร้อมให้ความรู้น้องๆ รออยู่ที่นี่….. >> ม.นเรศวร Summer Camp in NU 2015 : คลิก 4. อยากเก่งภาษา หรือพัฒนาภาษาเพิ่ม มฟล. ช่วยน้องได้ : ทั้งภาษาเพื่อสอบ และภาษาที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ กับมหา”ลัยที่เด่นเรื่องภาษาระดับประเทศ เทคนิคการทำข้อสอบ เทคนิกการพูด ที่จะทำให้เรื่องภาษาเป็นเรื่องกล้วยๆ >> ม.แม่ฟ้าหลวง Summer Camp in MFU 2015 : คลิก 5. อาชีพที่เด็กอยากเป็นมากอันดับต้นๆ สายการบิน และนายร้อย : 2 ค่ายสายอาชีพน้องใหม่ ตามคำขอจากน้องๆ และผู้ปกครองที่อยากได้ความรู้สึก และสัมผัสถึงการทำงานในสายอาชีพทางด้านการบิน เช่น สจ๊วต แอร์โฮสเตส ช่างและวิศวกรเครื่องบิน อื่นๆ หรือสายนายร้อยห้อยกระบี่ น้องๆ บางคนมีคำถามมากมายว่าผู้หญิงเป็นได้ไหมคะ สายตาห้ามสั้นเท่าไหร่ คุณสมบัติอย่างไร หรือต้องสอบอะไร บ้าง มาหาคำตอบ และฝึกแบบจริงๆ กันได้เลยที่ >> ค่ายการบิน Pre-CATC 2015 : คลิก

>> ค่ายนายร้อย (ห้อยกระบี่) Pre-CADET 2015 : คลิก มาร่วมพูดคุย หรืออัพเดทข้อมูลค่ายได้ที่

FB : RAC Summercamp คุณสมบัติ : น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

โทร. พี่อ้อม 0804738967 แล้วเจอกันนะคะน้องๆ ….(^0^)…. ‹ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงเรียนบ้านฉนวน อำเภอภูเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง ›

การประชุมชี้แจงระดับสนามสอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ รวมทั้งบุคลกรตำแหน่งต่าง ๆ เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสยุติธรรมและไม่ทุจร

705351.jpg

เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการประจำสนามสอบในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมสังข์หยด โดยในวันที่ 26 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 27 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ รวมทั้งบุคลกรตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทดสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความโปร่งใสยุติธรรมและไม่ทุจริต โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นศูนย์สอบ

สำหรับการจัดสอบดังกล่าว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 31 มกราคม 2558 ประกอบด้วย 13 สนามสอบ คือ โรงเรียนวัดเขาวงก์ โรงเรียนบ้านควนประกอบ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม โรงเรียนบ้านแม่ขรี โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน โรงเรียนบ้านหารเทา โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม โรงเรียนบ้านทุ่งนารี โรงเรียนอนุบาลป่าบอน โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงและโรงเรียนบ้านนาบอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย 6 สนามสอบ คือ โรงเรียนบ้านควนยวน โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า โรงเรียนบ้านทุ่งนารี โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิและโรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ

สำหรับการสอบในครั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ เป็นผู้ประสานงานในการจัดสอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางร่วมมือด้านการทดสอบการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ จัดสอบวัดผลระดับชาติให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อโรงเรียนจะได้นำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในองค์ประกอบหนึ่งในการจบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 70:30 นอกจากนี้การสอบ O-NET คะแนนที่ได้ยังนำไปใช้ในการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่ออีกด้วย

พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง กับเส้นทางการก้าวสู่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Award)

705352.JPG

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลากหลายแนวทางในการดำเนินการ ทั้งการระดมปัจจัยจากภาคชุมชน องค์กรต่าง ๆ เป็นระดมทรัพยากรเพื่อชาติ เพื่อการศึกษา สิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลที่แท้จริง คือ ผู้ปฏิบัติ หรือครูผู้สอน ที่จะต้องเน้นในตัวผู้เรียน ต้องเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต้องคิดค้นหาแนวทางวิธีการเรียนการสอน อย่างแท้จริง และจริงจัง

บุคคลที่สำคัญอีก 1 หลัก ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะต้องคอยกำกับติดตาม ที่จะต้องคอยแนะนำครูผู้สอน นั่นคือการนิเทศครูผู้สอน ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา การคิดค้นหากระบวนการเรียนการสอนของครู จึงต้องกระทำควบคู่การหาแนวทางการเรียนการสอนของครูผู้สอน อันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษา ในที่สุด

เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่มีความรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดเวทีต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ผลจากการเรียนการสอน ของแต่ละปีการศึกษา มีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความสามารถในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติ นั่นคือ เวทีของผู้เรียนที่จะได้แสดงศักยภาพ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ในปี 2558 นี้ เป็นครั้งที่ 64

นอกจาก สพฐ. จะคัดกรองความสามารถของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อรับรางวัลผู้มีความสามารถระดับประเทศ แล้ว ยังมีการคัดกรองความสามารถของบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล”ทรงคุณค่า สพฐ.” (OBec Award) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการตั้งรางวัล “ทรงคุณค่า สพฐ.” (OBec Award) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในสังกัด สพฐ. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรภายใน สพฐ. ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน เป็นการยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

สำหรับบุคลากรในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ภาคกลาง และภาคตะวันออก เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBec Award) สายผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม คือ นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง ผอ.ร.ร.บ้านพุซาง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยผลงานยอดเยี่ยม คือ “การพัฒนาสมรรถภาพครูในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดของนักเรียน โดยใช้รูปแบบการนิเทศ แบบ PIDRE” เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อันเป็นปัญหาหลักของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ จากการใช้รูปแบบการนิเทศ แบบ PIDRE ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียน มีจำนวนลดลง

นี่คือ 1 นวัตกรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของ ผอ.ร.ร.บ้านพุซาง นางพิณทิพย์ เอี่ยมพริ้ง ที่น่าจับตามอง และน่าติดตาม อย่างน้อยก็ยังเป็นอีก 1 ทางก้าวไปสู่คุณภาพการศึกษา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่จะมีทางเพิ่มจำนวนผู้เรียนในการอ่านออก เขียนได้ …………………………………………………………………………………………………………………………………

บุญช่วย พันธ์งาม

ปชส.ชพ.สพป.สระบุรี เขต 1/ข่าว

28 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ