Tag Archives: ปัตตานี

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๓ ร่วมพบปะยามเช้า จ.ปัตตานี และพิธีเปิด Farm Outlet Pattani ในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี

1049188.jpg

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า จ.ปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ณ บ้านพักพัฒนาการ จ.ปัตตานี และพิธีเปิด “Farm Outlet Pattani”

โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าฯ จ.ปัตตานี เป็นประธาน Farm outlet นี้เป็นศูนย์รวมสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

สินค้าของดีปัตตานี ผลิตภัณฑ์ OTOP ผักออแกนิค ผักปลอดสารพิษ ผักไฮโดรโปนิกส์ สินค้าจากฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริจากพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี เป็นการกระตุ้นให้สังคมช่วยเหลือกัน

สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ บริหารจัดการด้านตลาด การกระจายสินค้า สินค้าหลักมาจากกลุ่มเครือข่าย OTOP จังหวัดปัตตานี สินค้าเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างโครงการพระราชดำริ ศูนย์วิจัยการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนบางส่วน เปิดบริการทุกวัน

จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. ตั้งอยู่ตรงข้ามวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี (ณัชชา/ภาพ ฟูซียะห์/ข่าว)

http://www.pattani3.go.th

14 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

อาชีวะอาสานำทีม Fix It Center เปิด ๒๐๐ ศูนย์ ร่วมคาราวานรัฐบาลโดย ศธ. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

page3.jpg

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ระดมจัดเตรียมอาชีวะอาสาทีมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ร่วมคาราวาน ไปกับ “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาช่วยเหลือประชาชน : อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยกำหนดจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 200 ศูนย์ เริ่มให้บริการ 14-20 มกราคม 2560 โดยมีนักเรียน นักศึกษาและคณะครู ศูนย์ละ 30 คน รวมจำนวน 6,000 คน จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้บริการ การช่วยเหลือเรื่องของการอพยพขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้กลับเข้าบ้านเรือน พื้นที่หลังระดับน้ำลดลง ซ่อมแซมเครื่องใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร ต่าง ๆ โดยจัดให้มีรถบริการเคลื่อนที่ และ การซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบที่ตั้งศูนย์อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://www.vec.go.th หรือสอบถามได้ ที่ 08 4974 4464 หรือ 08 6969 5352 หรือสายด่วนอาชีวศึกษา 1156

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า คาราวาน “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาช่วยเหลือประชาชน : อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดคาราวานขน-ส่งสิ่งของเพื่อไปช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น 340 คัน เพื่อออกเดินทางไปในพื้นที่ โดยมีอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้นำข้าวสาร 4,000 กิโลกรัม ตามโครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ ได้นำมาร่วมสมทบกับสิ่งของที่เตรียมไว้แล้วเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัย มูลนิธิเอสซีจี จัดอุปกรณ์และถุงยังชีพ ประกอบด้วย สุขากระดาษ ห่วงยาง เสื้อชูชีพ อย่างละ 500 ชิ้น และข้าวสารจำนวน 660 กิโลกรัม น้ำดื่ม 800 แพ็ค และ(เสื้อยืดจำนวน 200 ตัว เพื่อให้นักศึกษาอาชีวะได้ใช้ระหว่างทำปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่ม 200 แพ็ค สนับสนุนคาราวานในครั้งนี้

ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีสถานศึกษา 34 แห่ง 5 ศูนย์ฝึกอาชีพ ได้รับความเสียหายและผลกระทบเบื้องต้น ขณะนี้อยู่ที่ 44,057,200 บาท (สี่สิบสี่ล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีวิทยาลัยที่ได้รับผลทบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส จำนวน 14 แห่ง 5 ศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มอันดามัน จำนวน 7 แห่ง และ กลุ่มอ่าวไทย 13 แห่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สพฐ.ร่วมกับ สพท.จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

895469.jpg

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จำนวน 1,526 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2559 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ที่เข้าประชุมสัมมนาฯ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตร แก่ ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ภายใต้โครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นการคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่่่ชุมขนและสังคมที่มีควาแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 4 ภูมิภาค 4 คน ได้แก่ 1.ภาคใต้ นายประจักษ์ ชูศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปัตตานี 2.ภาคกลาง นายชัยศักดิ์ ภูมูล ครูชำนาญการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 3.ภาคเหนือ ดาบตำรวจดนัย ภูเขาใหญ่ ครูใหญ่ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี 4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชตวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลเงินสด จำนวนคนละ 30000 บาทพร้อมเสมาทองคำ ต่อจากนั้นได้มอบโล่แก่ผู้เกษียณอายุราช จำนวน 172 คน

นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดการประชุม 3 วัน ในวันแรก จะเป็นการมอบนโยบายและประชุมหารือข้อราชการ โดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่สอง จะเป็นการมอบนโยบาย โดยพันเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่สาม จะเป็นการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ในคืนนี้จะมีงานเลี้ยงมุทิตาจิต “หกสิบปี ความดี…ความภูมิใจ” ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกษียณอายุราชการด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายเรื่อง ทั้งการขับเคลื่อนงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ผมขอ ชื่นชมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลและ คำชมจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผมขอให้ทุกหน่วยงานช่วยผลักดันนโยบายเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่ง คือ โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดคัดเลือกโรงเรียนที่จะเป็นแม่เหล็กดูดนักเรียนให้มาเรียนรวมได้ เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.140990353…

11 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศธ. เปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนชายแดนใต้ และมอบทุนการศึกษานักศึกษาอาชีวะ ๓๘๗ ทุน

878570.jpg

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2559) เวลา 15.30 น. ที่โรงแรมพาวีเลี่ยนสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบทุนการศึกษาดังกล่าว และมี นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าโครงการดังกล่าวดำเนินงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้ทุนศึกษาต่อสายอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 300 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ให้ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร โดยจัดเป็นทุนในพื้นที่ (หอพักและไปกลับ) และทุนไปเรียนต่างพื้นที่ ในปีแรกพบว่าทุนต่างพื้นที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุน 30,000 บาท คณะกรรมการส่งเสริมทุนจึงได้พิจารณาปรับเงินทุนเป็นทุนในพื้นที่ทุนละ 29,000 บาท ทุนเรียนต่างพื้นที่ 35,000 บาทยังถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี การศึกษา 2555 ได้เพิ่มทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีละ 100 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ถึงปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาทุน ปวช. สำเร็จไปแล้ว 1,482 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปวช. ปีที่ 1-3 ในพื้นที่ 870 คน ไปเรียนต่างพื้นที่ 6 วิทยาลัย จำนวน 30 คน มีนักศึกษาทุนระดับวส. ที่จบการศึกษาแล้ว จำนวน 300 คน กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. 1และ 2 ในพื้นที่ 174 คน ไปเรียนต่างพื้นที่ 7 วิทยาลัย จำนวน 26 คน ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สนใจขอรับทุน ปวช.ไปเรียนต่างพื้นที่เพียง 4 คน จากจำนวนทุน 12 ทุน จากข้อมูลนักศึกษาปวช. สนใจไปเรียนต่างพื้นที่ลดลงและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะเงินทุนที่ได้รับปีละ 35,000 บาทต่อปี ไม่เพียงเพียงกับค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและการใช้จ่ายประจำวัน ระดับ ปวส. 9 ทุน จากจำนวน 17 ทุน ส่วนทุนพื้นที่ทั้งระดับ ปวช.และระดับ ปวส. สามารถจัดสรรให้ได้เพียงร้อยละ 15 ของจำนวนผู้มีความจำเป็น หากจะให้มีทุนสอดคล้องกับความจำเป็น ควรจัดสรรทุนระดับละ 500 ทุน ต่อปี ทุกปีหลังจากได้ทำการคัดเลือกนักศึกษารับทุน จชต. เป็นที่เรียบร้อย ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะจัดค่ายนักศึกษาทุน จชต. เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนซึ่งไม่มีข้อผูกมัด ได้ตระหนักเห็นคุณค่าและนำเงินทุนไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ทุน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ได้เรียนรู้สิ่งดี ดี มีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาทุนสร้างเครือข่ายทำความดีอย่างต่อเนื่อง เรียนให้สำเร็จหลักสูตร ที่สำคัญให้นักศึกษาทุนมีโอกาสได้รับโอวาทจากท่านประธาน และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขในสังคมทุกรูปแบบ กิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนปีนี้จึงกำหนดกรอบแนวคิด “โตไปไม่โกง” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาทุน ระดับ ปวช. 1 จำนวน 296 คน และระดับปวส. 1 จำนวน 91 คน นักศึกษาพี่เลี้ยง จำนวน 20 คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 27 คน ครูเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจำนวน 10 คน วิทยากรกิจกรรม จำนวน 15 คน รวม 459 คน กิจกรรมประกอบด้วยการนิทรรศการทุน จชต. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ปวช.จำนวน 296 ทุน ทุนละ 29,000 บาท ระดับ ปวส. จำนวน 91 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวม 387 ทุน สำหรับทุนเรียนต่างพื้นที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับผิดชอบโอนเงินทุนให้วิทยาลัยที่นักศึกษาไปศึกษาเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมแรงบันดาลใจ จากครอบครัวต้นแบบ เสวนาเรื่อง “นักศึกษาทุน จชต. มีจิตอาสารักบ้านเกิด” เน้นโตไปไม่โกง มีทั้งบรรยาย เสวนา กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ มีกำหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2559 โดยการจัดค่ายนักศึกษาทุนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ส่วนสถานที่ออกกำลังกายนักศึกษาทุนได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา อนุญาตให้ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมยามเช้าบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้วลำดับต่อนี้ไปจะเป็นพิธีมอบทุน

22 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รองนายกรัฐมนตรี เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จชต. จุดที่ ๔

875442.JPG

วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดที่ 4 เพื่อรับฟังการดำเนินงานการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของรัฐบาลสู่ความสำเร็จ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผูช่วยเลขาธิการ กพฐ. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในพื้นที่ จ.สงขลา จ.สตูล ร่วมงาน จำนวนกว่า 4,000 คน

การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผู้บริหารและครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศเพื่อการเรียนรู้และการเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม กิจกรรม/โครงการตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV/DLIT Aplication ECHO สำหรับเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง นิทรรศการการอ่านออกเขียนได้ นิทรรศการลดเวลาการเรียน เพิ่มเวลารู้ นิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นิทรรศการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา นิทรรศการ สื่อ และระบบติดตามผลผลิตในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นิทรรศการการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online เป็นต้น

สำหรับการจัดประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นทั้งหมด 4 จุด คือ จุดที่ 1 จังหวัดยะลา จุดที่ 2 จังหวัดนราธิวาส จุดที่ 3 จังหวัดปัตตานี และจุดที่4 จังหวัดสตูล โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล เป็นเจ้าภาพ

11 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ปัตตานี เขต ๒ ชี้แจงการทดสอบ I-NET

823854.JPG

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สพป.ปัตตานี เขต 2 ประชุมกรรมการดำเนินการสอบ I-Net(อิสลามศึกษา) ณ ห้องประชุมขุนคีรี โดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มอบหมายให้นางสมศรี ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นประธานการประชุม และนายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ พร้อมคณะทำงาน ดำเนินการแนะนำขั้นตอนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมดำเนินการสอบ I-Net (อิสลามศึกษา) ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ศูนย์ตาดีกา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้การดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน และเพื่อทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 และหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 14 มาตรฐานการเรียนรู้ (นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ภาพ/ข่าว)

10 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ยะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อย่างคึกคัก

812863.JPG

วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) มาตรวจเยี่ยมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่ทายาทของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา และมอบอุปกรณ์กีฬา จักรยานให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ทุกเครือข่าย โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ ในครั้งนี้ สำหรับบรรยากาศของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ทั้งเด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมากมายหลายรายการ ร่วมกับการแสดงของนักเรียนจากสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง๗ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน และยังมีการแสดงยุทธโธปกรณ์ทางการทหารของหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้เด็กๆได้สัมผัสด้วยตนเอง มีนิทรรศการทางการศึกษาให้เด็กๆผู้ปกครองได้ชมกันมากมาย อาทิ นิทรรศการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนนำร่อง การสาธิตด้านทักษะการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ – กีฬา (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา) นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้ง การนำดารานักแสดง “ขวัญ” และ เติ้ล โค้ชตุ้ม นายรังสิวุฒิ ชโลปถัมภ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมสร้างสีสีสัน ในงาน

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการ มอบความสุขเด็กสตูล

812825.jpg

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมอ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ณ สนามกีฬากลางอำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองนำบุตรหลานเล็ก ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

ปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เป็นกรณีพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ) ในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ความร่วมมือของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นของขวัญวันเด็กพิเศษและคืนความสุขให้แก่เด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจังหวัดสตูล จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสตูล ในนามของเจ้าภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขา-สตูล สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สำนักงานการอาชีวศึกษาสตูล และวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมในลักษณะลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็กและเยาวชน การแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิ แม่ไม้มวยไทย รำมโนราห์ โชว์เดาะบอล การร้องเพลงของนักเรียนรางวัลระดับแชมป์เหรียญทอง ละคร science show ฯลฯ การมอบของขวัญรถจักรยาน รถบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับ และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งจัดซุ้มอาหาร-เครื่องดื่ม จัดเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีการโชว์ตัวของนักแสดงชื่อดังจากช่อง 7 สี “ทับทิม” อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ และโตนนท์ วงศ์บุญ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสัน ความสนุกสนาน คึกคัก เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองต่างมีความสุขกันถ้วนหน้า

10 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

742932.JPG

สพป.ปัตตานี เขต 2 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อพัฒนาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความตระหนักและประพฤติปฏิบัติตน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยมี ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดต่างๆในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมกิจกรรม 400 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มุ่งหมายพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพมีความตระหนัก มีคุณธรรม สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ส่งผลดีต่อวงการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช อดีตศึกษานิเทศก์ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4 และนายเจนวิทย์ คงคาลิหมีน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย และ นานวีรวัฒน์ คงพิน รอง.ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 5 -7 พค.58 ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี ภาพ/ข่าว..ปชส.สพป.ปน 2

07 พฤษภาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สพม.25 (ขอนแก่น) จัดอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

730280.jpg

สพม.25 จัดอบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ก.ป.ส.) โดยมีลูกเสือแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 84 โรงเรียนๆ ละ 1 กอง จำนวน 672 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า โครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีความรู้. ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงโทษภัย ความเสี่ยงและผลกระทบอันเนื่องมาจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยจากยาเสพติด มีอุดมการณ์และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสอดคล้องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในสถานศึกษา พร้อมเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องความเสี่ยงด้านยาเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมแล้ว สพม.25 ก็จะมีแกนนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดครบ ทุกโรงเรียน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

จ.สตูล แข่งขันกีฬา โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ปี 2558

730268.JPG

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) นายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ปี 2558 โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเริ่มทำการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งหวังให้เยาวชนมีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและห่างไกลจากยาเสพติด จึงให้หน่วยงานการศึกษา คือ สพม. สพป. สช.จ. กศน. อาชีวศึกษา, กองการศึกษาพิเศษ วชช. ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาโดยมอบหมายให้ สพป.สตูล เป็นเจ้าภาพ โดยมีกีฬาที่แข่งขันมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ และวิ่ง 31ขา ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ซึ่งการแข่งในครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสตุล ไปเข้าร่วมการแข่งขันเเพื่อคัดเลือกสุดยอดคนเก่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอีกด้วย

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

730348.JPG

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางศิริพร กิจเกื้อกูล คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีงานสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูประการหาที่สุดมิได้กับการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒธรรม มาอย่างต่อเนื่องและในปี ๒๕๕๘ นี้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดนิทรรศการถวายพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเพื่อถวายความจงรักภักดี เทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาไทยในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังนี้ ๑.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ๒.กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและด้านดนตรีไทย ๓. กิจกรรมโครงการสนุกอ่าน สนุกเขียน ห้องเรียน ๓ มิติ และการแสดงถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์

๒. สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๓. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางคล้า

๖. ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง

๗. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

๘. บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๑๑. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

๑๒. โรงเรียนตลาดบางบ่อ

๑๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

๑๔. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

๑๕. โรงเรียนวัดบางตลาด

๑๖. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

๑๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๑๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต,อำเภอคลองเขื่อน,อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอแปลงยาวและอำเภอท่าตะเกียบ

29 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ผอ.สพม. ๑๕ (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) ให้ความสำคัญ กิจกรรม เสียงตามสายหลากหลายนักพูด ยุทธศาสตร์สร้างความสุข ความสามัคคี

724863.jpg

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 10.30-11.00 น. นายซัมรี สือแม เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มอำนวยการ ตัวแทนกลุ่มอำนวยการ จัดกิจกรรม “เสียงตามสายหลากหลายนักพูด” สพม. 15 สำหรับรายละเอียดการจัดรายการในช่วงเช้านี้ นายซัมรี สือแม ได้นำ One Stop Service มาเล่าให้กับเพื่อน ๆ ชาว สพม. 15 และผู้มาติดต่อราชการได้รับรู้ รับทราบ ถึงขั้นตอน กระบวนการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เนื่องจากผู้รับบริการเดินทางมาจาก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการเดินทางใช้เวลามาก การให้บริการ One Stop Service นี้ จึงจำเป็นต้องลดขั้นตอนการทำงานให้มากที่สุด และต้องได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการมากที่สุดจึงจะประสบความสำเร็จ ***ซึ่งการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One-Stop Service หมายถึง การนำงานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น*** ในการนี้ กิจกรรมเสียงตามสาย นี้ นายธนู นูนน้อย ผอ.สพม. 15 (นราธิวาส ปัตตานีและยะลา) มอบหมายให้ นางสาวจิดาภา สุวรรณกูฏ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม. 15 เป็นผู้รับผิดชอบ โดยกิจกรรม”เสียงตามสายหลากหลายนักพูด” นี้ เน้นการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้รับรู้ รับทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในรูปแบบวิทยุเสียงตามสาย จัดห้วงเวลา 10.30-11.00 น. และ เวลา 14.30-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม. 15 ทุกกลุ่ม สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจัดรายการ สร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ เล่าเรื่องราวการทำงานของกลุ่มตัวเองให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจ ถูกต้อง ตรงกัน ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ณ กลุ่มอำนวยการ อาคาร 1 สพม. 15 ถนนนราภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส (ทีมงานประชาสัมพันธ์ ภาพ/จิดาภา สุวรรณกูฏ ข่าว)

16 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ