Tag Archives: ประเพณี

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม แข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน

1016222.jpg

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม แข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน “ดารารัศมีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน “ดารารัศมีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนให้เกิดทักษะทางการกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานของนักเรียน เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีของคณะสีภายในของโรงเรียนให้สืบต่อไปเป็นประจำทุกปี

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน “ดารารัศมีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560ในวันนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีที่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในของโรงเรียนขึ้น โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ส่งผลให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ การจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี จะทำให้นักเรียนมีโอกาสออกกำลังกาย กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าขอฝากข้อคิดให้นักเรียน นักกีฬา ได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คือการได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ให้รู้จักคำว่า น้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขอขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ดำเนินการสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ ขออวยพรให้การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.189828860…

24 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

University of Vermont เปิดรับนักศึกษาเรียนต่อป.ตรีในอเมริกา พร้อมทุนการศึกษา $๑๐,๐๐๐

หากใครกำลังมองหามหาวิทยาลัยดีๆ เมืองปลอดภัย เพื่อเรียนต่อปริญญาตรี ประเทศอเมริกา อยากจะขอแนะนำมหาวิทยาลัยรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกา ในรัฐเมน ทีชื่อว่า University of Vermont

มหาวิทยาลัยนี้ตั้อยู่ในเมือง Burlington มลรัฐ Vermont ซึ่งอยู่ห่างจากนิวยอร์ค 6 ชั่วโมง บอสตัน 4 ชั่วโมง และเพียงชั่วโมงครึ่งจากเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา มหาวิทยาลัยนี้มีความเก่าแก่แห่งหนึ่ง ก่อตั้งในปี ค.ศ 1791 ทำให้มหาวิทยาลัยนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ในตัวเมิอง Burlington ขนาดเล็กและมีความปลอดภัย ที่อยู่บนริมฝั่ง Lake Champlain และโอบล้อมด้วยธรรมชาติ ของ Adirondack และ Green Mountains อิกทั้งอบอวลด้วยบรรยากาศของวัฒนธรรมเก่าและใหม่ มีสเน่ห์และตื่นตาตื่นใจ สำหรับการพักผ่อนเพื่อความบรรเทิงใจในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การชมคอนเสิร์ตแบบ Rock, Hip-Hop, Jazz, Reggae, Bluegrass, และ Classical การชมภาพยนตร์ นิทรรศการการแสดงศิลปะ งานสมโภชที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งร้านอาหารนานาชนิด เช่น Bistros, Gastropubs, Ethnic Restaurants, Bakeries, Coffeehouses, และ แหล่งกำเนิดของไอศครีมที่มีชื่อเสียงอย่าง Ben & Jerry พร้อมทั้งกิจกรรมผจญภัย เช่น Snow Sports, Canoeing, Hiking, และ Camping

University of Vermont เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลรัฐชั้นนำ ที่มีสาขาการเรียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นด้าน Business Engineering, Nursing และ Biological Science ซึ่ง School of Business ได้รับการรับรองจาก AACSB (Professional accreditation) และ Undergraduate Engineering Programs ได้รับการรับรองจาก ABET (Professional accreditation) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับในสาขาต่างๆ ดังนี้

Top 100 “Public Ivy” league university in the USA #89 National Universities (US News and World Report, 2016) #14th “Up and Coming Schools” list (US News and World Report, 2014) # 37th among more than 170 public universities (US News and World Report, 2016) #18 top public university for placing grads in the most prestigious medical, law and business graduate schools in the US (The Wall Street Journal)

มหาวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีกว่า 100 สาขา ให้เลือกจาก 7 คณะ College of Agriculture & Life Sciences College of Arts & Sciences School of Business Administration College of Education & Social Services College of Engineering & Mathematical Sciences The Rubenstein School of Environment & Natural Resources College of Nursing & Health Sciences

ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเปิดโปรแกรมปริญญาตรี International Year One เทียบเท่าปีหนึ่ง เพื่อรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 2.5 ไม่ต้องใช้คะแนน SAT คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 เปิดรับทุกเทอม มกราคม พฤษภาคม และ สิงหาคม ระยะเวลาการเรียนของโปรแกรมขึ้นอยู่กับคะแนนภาษา

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้ มีทุนการศึกษาสุงสุดถึง $10,000 โดยพิจารณาจากผลการเรียน ใบสมัครทุน และผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน หากเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 ในปีแรก ยังมีสิทธิ์ได้รับทุน $10,000 ตลอดสี่ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2dYePAm

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา จำกัด ห้อง 1001 ชั้น 10 โซนเอ็ดดูเคชั่น เซ็นทรัล ลาดพร้าว 1693 ถ.พหลโยธินจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel: 66 (0) 2937 0870-4 มือถือ 0846730222

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ลูกเสือ-เนตรนารี กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง

887617.JPG

ลูกเสือ-เนตรนารี กว่า 1,000 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (รอง ผวจ.พัทลุง) กล่าวฝากให้ลูกเสือเนตรนารี “จดจำ ค่านิยม 12 ประการ และแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปปฏิบัติ เพราะหากไม่จดจำก็ไม่คาดหวังว่าจะปฏิบัติได้”

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้ไปเป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดพัทลุง ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดพัทลุง ตำบลลำปำ จังหวัดพัทลุง พร้อมกล่าวเปิด พอสรุปได้ดังนี้

ขอขอบคุณทางคณะวิทยากร ที่ได้เรียนเชิญให้มาร่วมงานอันทรงเกียรตินี้ ความตั้งใจความมุ่งมั่นของคณะวิทยากร ลูกเสือจังหวัดพัทลุงทุกคนผู้บังคับบัญชาทุกคนปรารถนาอยากให้เยาวชนทุกคนได้มาสัมผัสคนทุกคน ได้มาเพิ่มประสบการณ์ ได้นำสิ่งดี ๆ ไปใช้ประโยชน์ นอกจากการเรียนยังไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และนำไปสู่การครองชีวิต ครองอนาคตและครองครอบครัว และทำงานเพื่อประเทศชาติอยากได้อยากจะบอกลูกเสือทุกคนว่า ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด เหมือนกับคณะวิทยากร หรือแม้แต่ประธานในพิธี แต่ทุกคนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกัน ในสังคมและในประเทศที่เราอยู่ภายใต้ระบบ ภายใต้ประเพณี ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาเดียวกัน ประโยชน์ที่ได้รับเท่ากัน เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมต้องเท่ากัน เราทุกคนหวังเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอนาคตของชาติบ้านเมือง ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้ สำคัญอย่างอย่างยิ่งต้องมีกลุ่มคนที่มีคุณภาพ คณาจารย์คณะวิทยากรทุกคน ได้เป็นตัวอย่างให้ลูกเสือเนตรนารี และทุกท่านได้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มา มีอนาคตที่รุ่งโรจน์และประสบความสำเร็จ ทุกคนเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีอยู่ เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกเสือเนตรนารีทุกคนจะต้องพยายามเรียนรู้เอาตัวอย่างที่ดีจากคณะวิทยากร เอาความรู้ที่แสวงหาได้ทุกวิถีทาง และในช่วงของการเข้าค่ายชุมนุมฯนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งที่เรามีโอกาสเรียนรู้ และฝึกตน สร้างตนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้าน ในสังคมกำลังรอลูก ๆ หลาน ๆ อยู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูก ๆ หลาน ๆ จะเป็นที่พึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้อง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นอนาคตของสังคม เขาหวังที่จะได้ลูก ๆ เป็นที่พึ่ง

เพราะฉะนั้น ต้องขอฝากลูก ๆ ทุกคนว่า เรามีความรับผิดชอบร่วมกันในการก้าวเดินและพัฒนาประเทศ คณะวิทยากรอยากให้เรียนรู้ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะฝากลูกเสือเนตรนารีทุกคน เพราะฉะนั้น มีโอกาสต้องพยายามจดจำให้ได้ ผมได้ไปเยี่ยมไปเป็นประธานหลายงานยังพบเห็นว่าลูก ๆ ทุกคน ยังไม่สามารถจดจำค่านิยม 12 ประการ ได้ หากจำไม่ได้ก็คงไม่คาดหวังว่าจะปฏิบัติได้ เพราะฉะนั้น ในห้วงเวลาที่เข้าค่าย ขอร้อง ขอความร่วมมือ ให้ลูกเสือเนตรนารีให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติและเรียนรู้จดจำให้ได้เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปในอนาคต สำคัญกว่าอื่นใด อยากให้ลูก ๆ ทุกคน ได้จดจำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นแนวในการครองตน ครองการศึกษา ครองงาน ครองอนาคต และครอบครัวต่อไป ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถือปฏิบัติ โดยเฉพาะลูกเสือจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีวินัย มีความอดทน มีความร่วมไม้ร่วมมือ อยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจ และปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำเป็นอย่างยิ่งต้องยึดถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามห่วง 2 เงื่อนไข ลูกเสือเนตรนารีทุกคนต้องมีความรู้ ต้องมีคุณธรรม เข้าค่าย 2 วันนี้ ต้องเติมความรู้ให้เต็ม ต้องมีคุณธรรมนักเรียน 8 ประการ คุณธรรมค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ต้องมีให้ได้ แล้วไปสู่ปฏิบัติ ด้วยการพิจารณาทำอะไรก็ตามด้วยเหตุผล ด้วยความพอประมาณ ด้วยภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ดีได้จะต้องยึด ศีล 5 ต้องยึดค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ ต้องยึดคุณธรรมนักเรียน 8 ประการ และกฎลูกเสือเนตรนารีต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับ ลูกเสือเนตรนารีทุกคนจะใช้ห้วงเวลาเข้าค่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพที่ปรากฏในตอนนี้ลูกเสือยังขาดวินัย เพราะฉะนั้นแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากออกจากค่ายแล้วลูกเสือเนตรนารีทุกคน ต้องมีวินัย ต้องเป็นอนาคตของชาวพัทลุงให้จงได้ ความมุ่งมั่น ความเสียสละ ความตั้งใจของคุณครูและคณะวิทยากรต้องไม่สูญเปล่า

16 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ สืบสานกิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว”

876547.jpg

8 กรกฎาคม 2559 นายสุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอพิชัย นายเฉลิม ปาลาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค ร่วมให้การต้อนรับ โดยมี นายศิวกรณ์ สัทธิ์ธรรมนุวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวแพร่กล่าวรายงาน นายกนต์ธร เกิดบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค กล่าวว่า กิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว”เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างโรงเรียนบ้านกองโค อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ เมล็ดพันธ์ข้าวแพร่ และสืบสานกิจกรรมดังกล่าว มากว่า 10 ปี โดยมี กิจกรรม “ข้าวนาโยน” เป็นส่วนหนึ่งของ “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทย รักข้าว” “ข้าวนาโยน” เป็นการทำนาแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างนาดำ กับ นาหว่านน้ำตม เป็นวิธีการโยนตุ้มต้นกล้าที่เพาะไว้แล้วลงในแปลงซึ่งสามารถนำมาใช้แทนการถอนกล้าปักดำด้วยแรงงานคน กิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพการทำนา เสริมสร้างทัศนคติของเยาวชนและนักเรียน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับข้าวให้ดำรงอยู่ โดยมีโรงเรียนบ้านกองโคเป็นศูนย์ในการเรียนรู้เรื่องข้าวและชาวนา มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการปลูกข้าว ทำนา การจัดกิจกรรม“ปลูกข้าวปลูกใจเด็กไทยรักข้าว” ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวจนถึงเก็บเกี่ยวการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า,การปลูกข้าวด้วยเครื่องหย่อนกล้า รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องข้าวและชาวนา ให้นักเรียนและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง และการดูแลรักษาแปลงนาข้าวโดยมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ และกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น บรรยายให้ความรู้ และมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ โดยเตรียมแปลงให้พร้อมที่จะเป็นจุดถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียง รวมทั้งเยาวชนในท้องถิ่น ตามขั้นตอนของการทำนา ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษาแปลงนา การกำจัดศัตรูข้าว การรวมกลุ่มจัดทำสารกำจัดศัตรูข้าว และสาธิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จนถึงวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยในภาคทฤษฎี ได้มีการการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการทำนากับนักเรียนโรงเรียนบ้านกองโค ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 การแข่งขันปลูกข้าวด้วยวิธีการโยนกล้าของนักเรียนและเยาวชน รวมถึงการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่าย ปชส. : ภาพ/กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

13 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กศจ.เชียงราย อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง

849025.JPG

ที่จ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยนายนพรัตน์ อุ่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายสะอาด ฟองอินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการผู้แทนจากสพฐ. ได้ร่วมกันถวายน้ำสรงกรานต์พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.กำแพงเพชร พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันสงกรานต์หรือวันปี๋ใหม่เมือง 2559 ต่อจากนั้นในเวลา 16.00 น. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผวจ.เชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย รับการสระเกล้าดำหัวจากหัวหน้าส่วนข้าราชการ กรรมการศึกษาธิการจังหวีด บรรยากาศดำเนินไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนานรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดียิ่ง

25 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๗ เมษายน ๒๕๕๙

สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2559

844997.JPG

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี 2559 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 กำหนดให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปีเป็น “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” และเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อชาติไทย ผอ.สพป.ปข. 2 ได้ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง โดยมี นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการทุกฝ่ายฯ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ”

844860.JPG

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 แบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น โดยมีนายวิเชียร เคนชมภู รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ รุ่นที่ 1 ในวันนี้ (7 เมษายน 2559) ในการอบรมฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ บุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหารเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ มีระบบการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

845154.JPG

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ย้ายองค์พระจากอาคารสำนักงานที่เดิม มาประดิษฐาน ณ ที่สำนักงานแห่งใหม่ พร้อมกับประกอบพิธีเบิกเนตร และจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 โดยมีนายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี และได้นิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีเบิกเนตร ถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม รับพรจากพระครูศรีธรรมปาลคุณ (พระอาจารย์ชินพรรธน์ ธมฺมปาโล)(สาย) เจ้าคณะอำเภอโพนทอง (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นร่วมพิธีสืบสานงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยสรงน้ำพระประจำสำนักงาน สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา รดน้ำเพื่อความร่มเย็นและความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ณ ลานหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

7 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

รมว.ศธ. พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมงานประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ

839471.jpg

***22 มี.ค.59 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการติดตามดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งเรื่องงบประมาณและงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอบสนองการทำงานให้ตรงเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับเหตุการณ์ ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการปลูกฝัง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๕๐ คน เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ คน ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดูแลและความช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ เช่น การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามงานตามนโยบายอย่างใกล้ชิด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากอัคคีภัย พร้อมทั้งกำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน เฝ้าระวังและสอดส่องดูแลบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและนักเรียน เพื่อป้องกันและสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที อีกทั้งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านเข้าใจแนวทางการทำงานในทิศทางปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่คุณภาพต่อไป

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962281203868137.1073742314.100…

ดูคลิปการประชุม https://youtu.be/_3qeWM_g-NA

พิษณุโลก – นักเรียนซ้อมโปงลางช่วงปิดเทอม

839487.jpg

ดนตรีพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ที่สะท้อนวิถีชีวิต และความเจริญทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ที่ควรต้องมีผู้สืบสาน อนุรักษ์ รวมทั้งการประยุกต์ให้สอดคล้อง สภาพชุมชน และสังคมภายนอก

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่นอกจากการเรียนการสอน ให้ความรู้ทางวิชาการกับนักเรียนแล้ว นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นเมือง จึงได้สนับสนุนให้นักเรียน ที่มีความสนใจด้านการเล่นดนตรีและการแสดง ในช่วงปิดภาคเรียน ที่นักเรียนพักอยู่บ้านว่างๆ หันมาใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการปลูกจิตสานึก ให้เกิดความรู้ เข้าใจ รักและหวงแหน ความสำคัญของดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นเมืองซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และ เพื่อให้มีการสืบทอดต่อไป

จึงได้ตั้งวงโปงลาง ประจำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เนื่องจากประชากรในพื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นคนอิสานที่เดินทางมาตั้งรกรากอยู่มาก เวลามีกิจกรรมหรืองานประเพณีในหมู่บ้าน ก็จะมีการแสดงดนตรีโปงลาง คนตรีพื้นบ้านที่ชื่นชอบของคนในภาคอิสาน ดังนั้น ทางโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จึงเป็นหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรม ด้านดนตรีโปงลางขึ้นมา โดยมีนักเรียนให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 45 คน โดยมีผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนอย่างดี

นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม บอกว่า “โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ได้เปิดให้มีการฝึกซ้อมโปงลางนักเรียนขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเพิ่มทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีโปงลาง มีความสามารถในการแสดง ไปแสดงในเวลาที่ชุมชน โรงเรียน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ร้องขอมา เป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ให้อยู่กับชุมชนตลอดไป”

นางสาวบุญชู นกแก้ว ครูผู้ฝึกสอน เล่าว่า “โรงเรียนเริ่มมีดนตรีโปงลางมากว่า 10 ปี แล้ว โดยเริ่มจากครูที่เป็นคนอิสาน ได้ถ่ายทอดการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอิสานไว้ โดยพื้นเพชาวบ้าน บ้านวังโพรง ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางอิสาน เด็ก ๆ นักเรียนที่เป็นรุ่นพี่ ก็จะสอนแบบพี่สอนน้อง เพื่อได้สืบสานต่อ ๆ กันมา จนเป็นวงดนตรีที่ทางโรงเรียนสามารถนำเด็ก ๆ ไปแสดงในงานต่าง ๆ ได้”

นายชาญณรงค์ นาฤงค์คาร (อ่านว่า นา-ลึง-คาน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าว่า “การมาเล่นโปงลางในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะด้านดนตรีและการแสดง ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอิสาน ให้คนรุ่นหลังได้รู้ ภูมิใจที่โรงเรียนของเรามีวงโปงลาง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงสู่ชุมชนด้วย” ด้าน

นางสาวจิรภัทร์ สร้อยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติมว่า “ ช่วงปิดภาคเรียน พวกเราจะมาซ้อมดนตรีกัน เป็นการรวมกลุ่มกัน ได้ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเรายังได้ทักษะด้านดนตรีอีกด้วยค่ะ”

ในการฝึกซ้อมในแต่ละวันช่วงปิดภาคเรียนนี้ จะมีนักเรียนรุ่นพี่ ๆ มาคอยเป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนทั้งการเล่นเครื่องดนตรีโปงลาง การแสดงประกอบต่าง ๆ เป็นลักษณะพี่สอนน้อง ทำให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้การเล่น การแสดงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทางผู้ปกครองยังให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ทั้งยังมีวิชาทางการแสดงและทางดนตรีติดตัว สามารถรับงานแสดง มีรายได้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษา

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ที่ให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สืบสานวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านของไทยเราได้เป็นอย่างดี

…………………………………

22 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าว สพป. วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ

821121.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ รายงานการดำเนินงานของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ซึ่งมี นายดำรง ชื่นจิต เป็นประธาน ในครั้งนี้มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบคือ การป้องกันการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดย สพฐ.ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ.กำหนดจุดหมายปลายทางที่มุ่งสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุขตอบสนองป้องกันการทุจริต” และมีเรื่องที่เสนอเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคือ การดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มานางสาวอรวรรณ คำมาก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

พิธีเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง คืนที่ ๒

820882.JPG

ดร.สายทอง ไตรยะวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดงานเวทีกลางงานนมัสการองค์พระพุทธมิ่งเมือง ณ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

โดยงานจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ มณฑปองค์พระมิ่งเมือง โดยวันแรกมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน วันที่สองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน และในวันสุดท้ายมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเป็นประธาน

งานนมัสการองค์พระมิ่งเมือง เป็นงานประจำปีที่ชาวอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกับเทศบาล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในอำเภอโกสุมพิสัยร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่เริ่ม

ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นมา โดยมีองค์พระมิ่งเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศูนย์กลางที่เคารพสักการะและที่พึ่งทางจิตใจของชาวอำเภอโกสุมพิสัย ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การละเล่น ดนตรี ของเยาวชน นักเรียน และประชาชน มีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า และรำวงย้อนยุค เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน เด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง การละเล่น และกิจกรรมอย่างแน่นแฟ้น

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ถ่ายภาพ/เขียนข่าว

พิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนบ้านควนประ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

820762.jpg

..**เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านควนประ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน จัดกิจกรรมการอัญเชิญรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปี 2557

..**เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ในการพระราชทานรางวัลดังกล่าว โดยนายอำเภอบางขันอัญเชิญเกียรติบัตรสถานศึกษารางวัลพระราชทานจากห้องทำงานนายอำเภอ สู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน เพื่อประดิษฐานบนรถบุปผาชาติ สู่โรงเรียนบ้านควนประ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

..**โดยมีนายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 นางพรรณี สกุณา ,นายเสรี สุวรรณประเสริฐ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ให้การต้อนรับและอัญเชิญรางวัลประดิษฐาน ณ แท่นวางเกียรติบัตร ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หอประชุมโรงเรียนบ้านควนประ นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และชมการแสดงของนักเรียน

..**นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน นับว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีและมีคุณภาพ

.***จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2

***โทร.0843971454

3 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

814588.JPG

+นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6, สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สำนักงานส่งเสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนในอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและรณรงค์ให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ประกอบพิธีการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น โดย ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพม.6 อ่านสาส์นของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันครู ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (จันทรา…ภาพ/ข่าว)

16 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.พล.๑ อบรมครูสอนพุทธศาสนา เป็นผู้นำถ่ายทอดศาสนพิธีอย่างถูกต้อง

789795.JPG

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ณ ห้องขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับชมรมครูอนุรักษ์และผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา จังหวัดพิษณุโลก มีครูผู้สอนวิชาพระพุทธศาสนาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 150 คน เข้าร่วมรับการอบรม จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนพระพุทธศาสนาได้รับการฝึกปฏิบัติในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ศาสนพิธี และการสวดมนต์อย่างถูกต้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณด้านศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี การตั้งโต๊ะบูชา การปฏิบัติงานกุศลพิธี เช่น การถวายสังฆทาน ถวายกฐิน ผ้าป่า การสวดมนต์ อานิสงส์ของการสวดมนต์และฝึกสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

นายประยุทธ กล่าวตอนหนึ่งว่า การปฏิบัติพิธีการทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะต้องถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้เข้าถึงสาระของศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมถึงการสวดมนต์ เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่พึงปฏิบัติ เนื่องจากการปฏิบัติศาสนกิจและสวดมนต์เป็นประตูไปสู่พระพุทธศาสนา เป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยในเบื้องต้น จะช่วยส่งผลให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็น มีสติในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะครู ซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนพิธีในโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียง ต้องมีภาวะผู้นำทางศาสนพิธี ต้องได้รับการฝึกปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตรงตามแบบแผน เกิดความเข้าใจตรงกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

16 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ