Tag Archives: ชลบุรี

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ดำเนินการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

713053.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยมีผู้เข้าสอบดังนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 24 ราย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งสิ้น 24 ราย โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางเพ็ญแข แต่งจันทร์ และนางไปรมา ศุภมาตร คณะติดตาม สพฐ. มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการแข่งขัน

สำหรับการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งนี้ ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทุกประการ (ภาพ : สมรัตน์ เรืองอิทธินันท์ / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

15 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าว สพป. ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สพป.เชียงใหม่เขต6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64

715245.jpg

นายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ร่วมพิธี.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ” สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน “โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 -ม.3 และ โรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่ม.กับการคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการประกวดร้องเพลงขับขานประสานเสียง ป.1 -ป.6

ภาพ คุณกัญญาภัค และ คุณดารารัตน์ เพื่อนประชาสัมพันธ์/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สพป.สมุทรสาคร : ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2

715229.JPG

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบกลาง สำหรับใช้ปลายภาคเรียนที่ 2/ปลายปี

ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม สพป.สมุทราคร

นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร

ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกข้อสอบกลาง ตามนโยบายยกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 สำหรับ

ให้โรงเรียนนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบปลายปี/ปลายภาคเรียนที่ 2 คะแนนข้อสอบกลาง

คิดร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี/ปลายภาค ในระดับชั้นและกลุ่มสาระต่อไปนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,2 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

สพป.ชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

714994.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้คำขวัญ “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมี พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งงานจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2558 และในโอกาสนี้ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย (ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 3 / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

18 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

697401.png

ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :วันที่ 25 กันยายน 2521 ตำแหน่ง ครู ระดับ 2

3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

อันดับ คศ.3(4) วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

4. ประวัติการศึกษา

1.ระดับปริญญาตรี พลศึกษา ม.วิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร ปีการศึกษา 2524

2.ระดับปริญญาโท พลศึกษา ม.วิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร ปีการศึกษา 2527

3.ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ม.สยาม ปีการศึกษา 2555

5. ประวัติการรับราชการ

1. 2521 ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จ.นนทบุรี

2. 2531 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 4 สำนักงานศึกษาธิการกิ่งอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี

3. 2531 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 5 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอโพทะเล จ.พิจิตร

4. 2532 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

5. 2533 ศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

6. 2535 ศึกษาธิการอำเภอ 6 สำนักงานศึกษาธิการ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

7. 2536 ศึกษาธิการอำเภอ 7 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสังขะ จ.สุรินทร์

8. 2538 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9. 2539 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

10. 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

11. 2546 ผช.ศธจ. 8 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพท. สุพรรณบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

12. 2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ค.ศ.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

13. 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1คศ.3(4)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

14. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

– จ.ม. จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย ปี พ.ศ.2528

– จ.ช. จัตุรถาภรณ์ ช้างเผือก ปี พ.ศ.2530

– ท.ม. ทวีติยาภรณ์ มงกุฎไทย ปี พ.ศ..2536

– ท.ช. ทวีติยาภรณ์ ช้างเผือก ปี พ.ศ.2541

– เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นสอง และเหรียญราชการชายแดน

7. การฝึกอบรมหลักสูตรอื่น ๆ (หลักสูตรสำคัญ ๆ)

– หลักสูตรศึกษาธิการอำเภอ ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– หลักสูตรเตรียมศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

– ประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติว่าด้วยการบริหารงานค่ายลูกเสือและหอพักนานาชาติ

– ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T..)

– การพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม โดยสำนักงาน ก.ค.

– หลักสูตรจิตวิทยาในการบริหารงาน

– การพัฒนาบุคลากรแกนนำสร้างระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี การสร้างราชการ

ใสสะอาดและการพัฒนาหน่วยงานสู่มาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและ

สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ

– การอบรมทางไกลหลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รุ่นที่ 2

– หลักสูตรการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

– หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานรุ่นที่ 2

– หลักสูตร ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

– หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษารุ่นที่ 4

– หลักสูตรวิทยากรเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษารุ่นที่ 3

– หลักสูตรการพัฒนากฏหมายสำหรับผู้บริหารการศึกษา

– สัมมนาการศึกษาไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2550

– หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จังหวัดชลบุรี

– การบริหารการศึกษาในรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐาน

– การบริหารจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

– National Education Leaders Forum ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

– การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 2

– หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– การพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 8. ประวัติการศึกษาดูงาน

– การบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย

– การบริหารการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

– งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครั้งที่3 ประเทศออสเตรเลีย

– การบริหารและจัดการศึกษาประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา

– การบริหารและจัดการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศมาเลเซีย

– การบริหารและการจัดการศึกษา ประเทศสหรัฐอเมริกา

-การบริหารจัดการการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

-การบริหารจัดการศึกษา 9.ผลงานวิชาการ / การวิจัย /บทความทางวิชาการ

1.เลขานุการ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม

2.การศึกษาการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

3.ผลงานวิจัย การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.บทความทางวิชาการ เรื่อง SYSTEM THINKING , SUFFICIENCY ECONOMY

PHILOSOPHY , นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

9. การได้รับการยกย่อง ชมเชย เกียรติยศ ชื่อเสียง

– ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2

– เป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2529 จังหวัดนนทบุรี

– ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดอ่างทอง ให้เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” ปี 2539

– ได้รับหนังสือและเสื้อเชิดชูเกียรติในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจการการกีฬาของกรมพลศึกษา ปี 2541

– ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ในฐานะเป็นครูผู้ประพฤติตนตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วย

จรรยาบรรณครู จากคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2544

– ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ปีพ.ศ. 2546

– ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี พ.ศ.2552

– ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2554 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

12 มกราคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

691407.JPG

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่องาน “ศิลปกรรม นำสมรรถนะเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล”โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยงานในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64 มีกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างโอกาสให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ใน 26 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านวิชาการ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างเต็มความสามารถ (ภาพ/ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

19 ธันวาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” ปฏิบัติการปฏิรูปงานข่าวการศึกษาคู่ขนานการ “ยกเครื่อง” การศึกษาไทย

678191.JPG

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ในเรื่อง การถ่ายภาพข่าว การบรรยายภาพ การเขียนบทความ การเขียนบทวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การเขียนสกู๊ป การถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวีดีโอ เพื่อตัดต่อส่งเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ ทีวี เว็บไซต์ โดยใช้ชื่อทริปหรือกิจกรรมว่า “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนภาพถึงความพยายาม “จูนคลื่น” ศักยภาพบุคลากร “นักประชาสัมพันธ์” ให้สามารถเชื่อมต่อภารกิจงานด้านการข่าวในแง่มุมการบริหารจัดการศึกษา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการจัดการเรียนรู้จากภาคส่วนราชการ หน่วยงานจัดการศึกษาและสถานศึกษาสู่สาธารณชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนและปรากฎการณ์ “ข่าวการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” อย่างเต็มพื้นที่ ชัดเจน ถูกต้องและทันสมัยรวดเร็ว

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า “นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เช่น อาเซียน การรณรงค์อ่านออกเขียนได้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของการจัดลำดับคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียน การทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสู่ประชาชน เป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ องค์กรจะไปในทิศทางใดนั้น การประชาสัมพันธ์จะมีส่วนในการชี้นำเป็นอย่างมาก”

กระแสการ Road Map หรือยกเครื่องประเทศไทยโดยเฉพาะกฎหมายด้านการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายองค์คณะทั้งจากฝ่ายบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ความเป็นองคาพยพที่ใหญ่โตมหึมาจึงย่อมมีหลากความคิดเห็นและปัจจัยสลับซับซ้อนที่จำเป็นต้องบังเกิดมหกรรมการ SWOT หรือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอย่างหลากหลายรัดกุมรอบคอบ อันจะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาชาติ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบกระจุกหรือกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในอนาคตก็ตาม

การทำความเข้าใจและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรที่ “มโหฬารอุ้ยอ้าย”นี่เอง จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักปฏิรูปร่วมสมัย นักบริหารการศึกษายุคใหม่ที่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมองข้าม “เบี้ยใต้ถุนร้าน” ที่มีกระจัดกระจาย “ป่าล้อมเมือง” อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ

“การขยับเขยื้อนโครงสร้างที่ยังไม่นิ่งและยังไม่ตกผลึกมานานนับกว่าสิบปี ส่งผลให้ศักยภาพบุคลากรนักประชาสัมพันธ์มีความต่างและขาดศูนย์กลางที่จะมาเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการขาดกระบวนทัศน์ที่ร้อยรัดกับพื้นฐานวิชาชีพ จำเป็นต้องอาศัยนักประชาสัมพันธ์การศึกษาเชื่อมโยงกับบุคลากรสื่อมวลชนมืออาชีพในสารบบสื่อสารมวลชนร่วมสมัย ถ่ายทอด บอกเล่า ฝึกปรือในพื้นฐานสมรรถนะหลัก เช่น การถ่ายภาพข่าว, การเขียนข่าวตามหลัก 5 W 1 H, การถ่ายภาพวีดีโอ; การเขียนบทความทางการศึกษา สคริปต์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่สำหรับข่าวสารการศึกษา มองประเด็นเป็น เล่นข่าวได้ ถ่ายภาพคล่อง ออนไลน์เร็ว ที่มีเคลื่อนไหวรายวันส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนวัยเรียนคู่ขนานหมวดปฏิรูปการศึกษาประเทศในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาที่มีความต่างสมรรถนะในประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการและวิสัยทัศน์ จำเป็นต้องเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ เทคนิควิธีด้านการทำข่าว ส่งข่าว จากเพื่อนพ้องน้องพี่นักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสายการศึกษา” นายบุญช่วย พันธ์งาม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยกล่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ “เพื่อนสอนเพื่อน….เป็นข่าว” ที่มีการสัญจรไปต่อยอดและเติมเต็มทักษะ “การทำข่าวการศึกษา” มาแล้วครบทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.ขอนแก่น ภาคกลางและตะวันออกที่จ.ชลบุรี ภาคใต้ที่จ.กระบี่และภาคเหนือที่จ.เชียงใหม่

กิจกรรม “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” จึงเป็นปฏิบัติการเชิงรุกและปฏิกริยาสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพงานด้านข่าวการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคหน่วยงานจัดการศึกษาโดยโฟกัสไปที่คุณภาพเด็กนักเรียน ค่านิยมไทย 12 ประการที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาต้องร่วมส่งเสริม สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง “พร้อมพรึ่บ”เต็มพื้นที่

ในยุคสมัยสถานการณ์ปฏิรูปการศึกษาชาติเดินหน้าคึกคักเข้มข้นตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภารกิจประชาสัมพันธ์การศึกษาจึงต้องคู่ขนานและเป็นแนวร่วมการสร้างความเข้าใจเพื่อการ “ส่งต่อ”ประชาชน

อย่าให้ใครต่อใครได้ค่อนขอดเหมือนที่ผ่านมาก็แล้วกันว่า “การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จเพราะอ่อนประชาสัมพันธ์….!”

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางญาณิศา ชูสกุล ครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต ๓ รับรางวัล คุรุสดุดี ปี ๒๕๕๗

666946.jpg

“ครูโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 รับรางวัล “คุรุสดุดี” ปี 2557″

นางญาณิศา ชูสกุล เกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2506 อายุ 50 ปี วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านสัตหีบ หมู่ที่ 2 ถนนบ้านนา ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 26 ปี

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี จึงได้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครบทั้ง 9 ข้อ จรรยาบรรณข้อที่มีความเด่นชัดที่สุด ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเองข้อที่ 1 คือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ โดยมีการค้นคว้า แสวงหา เทคนิคทางวิชาชีพที่พัฒนาและก้าวหน้าอยู่เสมอ ศึกษาหาความรู้โดยการเข้ารับการอบรม เพื่อนำความรู้มาวางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล ส่งผลให้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่รับผิดชอบ นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 และเหรียญเงิน ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-6 ได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ไปแข่งขันในระดับภาคในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62 และ 63 ตามลำดับ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประเทศทุกปี ในปีการศึกษา 2554 และปี 2556 นักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนน ในปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.80 สูงเป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3

29 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ร.ร.สงขลาวิทยามูลนิธิ สพป.สข.1 อบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครู

661829.JPG

วันนี้ (16 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมวีว่า อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมคุณภาพการศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียน ได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในสังคมไทย โดยมีนายธีระนันท์ วงศ์เหลือ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ในการอบรมฯ ครั้งนี้ มีครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 30 คน

นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศครั้งที่ 5/2557 เพื่อรับนโยบายจากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

661575.JPG

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศและมอบนโยบายการทำงานให้กับ ผอ.เขตฯ จากนั้น รมช.ศธ.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางแก้ไขโดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน กรุงเทพฯ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศและมอบนโยบายการทำงานให้กับ ผอ.เขตฯ จากนั้น รมช.ศธ.พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมหาทางแก้ไขโดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน กรุงเทพฯ และในการนี้ นายชาญชัย รสจันทร์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายด้วย

สพป.ชลบุรี เขต 3 รับมอบ “ห้องน้ำของหนู” จากบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

661622.JPG

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนบ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานรับมอบ “ห้องน้ำของหนู” จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่โรงเรียนบ้านโค้งดารา มูลค่า 2,000,000 บาท และโรงเรียนบ้านเขาแบก มูลค่า 2,000,000 บาท โดยมีนายลิขิต ศิริมา ผู้จัดการโฮมโปร สาขาศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินการโครงการห้องน้ำของหนู พร้อมมีผู้ร่วมพิธีส่งมอบ ดังนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายเกษม ปิ่นมณเทียรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มปฎิบัติการสาขา บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายประทึป ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งดารา นางสำเนา ศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแบก ผู้แทนบริษัทที่ให้การสนับสนุนโครงการ และในโอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มอบป้ายมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศด้วย (ภาพ : มังกร แสนเสนา / ข่าว ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

16 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมชมงานนิทรรศการโรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ

652835.jpg

วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและคณะครูในสังกัด ได้เยี่ยมชมงานนิทรรศการโรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุมอีสเทิร์นคอนเวนชั่น ABC โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 225 โรงเรียน งานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2557 ทั้งนี้ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ และคณะครู ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน Sysposium โรงเรียนสุจริต ผลิตนวัตกรรม นำสู่การปฏิบัติ ด้วย (ภาพ : เบญจา พันธุ์ทอง / ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

26 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงาน สพป. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพป.ชลบุรี เขต 3 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นราธิวาส เขต 1

660810.jpg

วันนี้ (14 ตุลาคม 2557) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานและการบริการที่เป็นเลิศ โดยคณะศึกษาดูงานประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวม 80 คน นำทีมโดยนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1 (ภาพ : ทีม ปชส.สพป.ชลบุรี เขต 3/ ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)

สพป.ระยอง เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

660584.jpg

13 ต.ค.57 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) ณ ค่ายลูกเสือกัญจณัช ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ให้กับผู้เข้ารับการอบรมดังนี้ 1. รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1, 2. ผู้อำนวยการโรงเรียน, 3. รองผู้อำนวยการโรงเรียน และ 4. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน โดยมี นางพิมพ์ใจ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 เป็นผู้อำนวยการฝึก และวิทยากรจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดเขตอื่น ๆ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) หรือเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือได้

สพป.อุบล เขต ๔ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

660963.jpg

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายวันชัย บุญทอง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายอุทัย สุดเต้ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา นายสุพิชญ์ ประจญยุทธ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายพันธ์ศรี พลศรี ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และนายธวัช ลาธุลี ผู้แทนข้าราชการครู เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน ด้านละ ๒ คน เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการคัดเลือกต่อไป เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

<< ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ ภาพ/ข่าว >>

นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

https://www.facebook.com/PRubon4

14 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

นางอภิรมย์ เป็นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต ๓ รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

658230.JPG

นางอภิรมย์ เป็นสุข เกิดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๒ อายุ ๕๕ ปี

วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ หมู่ ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓๓ ปี

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ จรรยาบรรณข้อที่ ๒ ผู้บริหารการศึกษา ต้องรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ ภาคภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สร้างศรัทธาให้เกิดแก่บุคคลทั่วไปให้ศรัทธาในวิชาชีพครู ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๖

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๖ เหรียญทองระดับชาติ ส่งเสริมคณะครูให้ได้รับรางวัลและวิทยฐานะสูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การทำบายศรีปากชาม

๒ ปี ต่อต่อกัน (๒๕๕๕-๒๕๕๖) และรางวัลเหรียญเงิน Science show ม.๑-๓ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๕ และร่วมงานวันครูทุกปีตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันไม่เคยขาด

08 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ