Tag Archives: คสช.

“ประยุทธ์งสั่งศธ.เร่งแก้ปัญหาการศึกษาชาติ

“ประยุทธ์งสั่งศธ.เร่งแก้ปัญหาการศึกษาชาติ : ทีมข่าวการศึกษารายงาน

Continue reading →

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๕ส.ค.๒๕๕๗

6jjae9b8f89caggbcbbfk.jpg

ย้ายเพื่อใหญ่!! มีผลในทางปฏิบัติตั้งแต่วันอังคารที่ 29 ก.ค.2557 เมื่อที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งแต่งตั้ง “ประเสริฐ บุญเรือง” อดีตเลขาธิการ กศน.ไปนั่งในตำแหน่ง “ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ” (ศธ.) หลังอยู่ในตำแหน่ง “เลขาธิการ กศน.” มาเป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ 4 ปี ตามวาระ

ดูเหมือนว่า “ประเสริฐ” น้อมรับคำสั่งและพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ ศธ.ทันที เพราะถือว่าเป็นการ “ย้ายปกติ” แม้ครั้งนี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็จ้องจะย้ายมาก่อน 0 3 ปี 6 เดือนมีผลงาน ทั้ง “โครงการ กศน.ตำบล” ที่มีเกิดขึ้นทั้ง 7,409 ตำบล “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” , การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ “จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน” 0 “การยกฐานะครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน” (ศรช.) เป็นพนักงานราชการกว่า 8,000 ตำแหน่ง , “การปรับเงินเดือนครู ศรช.” เป็น 15,000 บาท, ปรับเงินเดือนลูกจ้างเหมาจ่าย “โครงการสุดยอด กศน.”, กศน.เกม และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ฯลฯ 0″ผมภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานรับใช้ประชาชน และตอบสนองความต้องการของนักเรียน นักศึกษา กศน. และได้มีโครงการดีๆ เกิดขึ้นมากมาย” ประเสริฐ ย้ำ

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

คสช.เด้ง”เลขาฯกศน.”ไปผู้ตรวจฯศธ.

“คสช.” ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายซี 10 ศธ. 3 ตำแหน่ง “ประเสริฐ” เลขาธิการ กศน. โดนโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.

Continue reading →

เปิดม่านการศึกษาประจำวันที่๑๗มิ.ย.๒๕๕๗

ab9agkigi9bc99cdi9bga.jpg

“ครูแจ่ม” เห็นรายชื่อ “คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง” ที่กำลังเตรียมวางกรอบในการดำเนินการแล้ว บอกได้คำเดียวว่า “เป็นไปได้อย่างไร”

ดูรายชื่อแต่ละคนแล้ว ส่วนมากมี “ตำหนิ” ด้านความไม่โปร่งใส แต่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานในระดับชาติได้อย่างไร ฤาบ้านเมืองนี้สิ้นแล้วคนเก่งและดีมีความรู้ความสามารถแล้วหรือ ?

อยากจะวิงวอนผู้มีอำนาจในคสช. เปิดใจให้กว้าง อ้าแขนรับ “คนนอก” ที่มีภูมิความรู้ ความสามารถมาร่วมเป็นคณะกรรมการ น่าจะดีกว่ามั้ย อย่าซ้ำเติมการศึกษาบ้านเราเลย ลำพังปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นก็ทำให้คนไทย เอือมระอามากอยู่แล้ว ขอเถอะ !!

สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ เฉลิมพระเกียรติ…โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก และวัดมหาพฤฒาราม จัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในอังคารที่ 23 มิ.ย.นี้ ที่หอประชุมโรงเรียน เวลา 08.00-16.30 น.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขามหาพฤฒาราม ชื่อบัญชี โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามฯ(สนันสนุนการศึกษา) เลขที่บัญชี 047-2-17473-9 และส่งใบโอนเงินที่ โทรสาร 02-236-5740 หรือธนาณํติสั่งจ่ายไปรษณีย์กลาง ในนามนางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2236-5758

ประกวดสื่อเด็กปฐมวัย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต(มสด.)ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ “สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน” ส่งสื่อได้ทั้งรูปแบบของสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายใต้เนื้อหาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 2 หมื่นบาท โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร สอบถามโทร.0-2244-5460 หรือยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://education.dusit.ac.th วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2557

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

จัดงานศิลป์เปิดเพลงปลุกใจชมพิพิธภัณฑ์ฟรี

วธ.ชู Art For All สร้างสามัคคี-ปรองดอง ศธ.ให้ร.ร.เปิด 10 เพลงปลุกใจ คสช. หลังเคารพธงชาติ กรมศิลป์คืนสุขชมฟรีพิพิธภัณฑ์พันแห่ง

Continue reading →