Tag Archives: ขอนแก่น

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม ผอ.เขตฯทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล ครูดีในดวงใจ และเป็นตัวแทนรับมอบเงินจากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ

789749.jpg

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 จากนั้นเป็นตัวแทนรับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งดสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียนต่อไป สำหรับการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

ภาพจาก ปชส. เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี

สพป.นราธิวาส เขต 2 วางพวงหรีดและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

789497.JPG

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 มอบหมายให้นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูของ รร.ในสังกัด รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ นำพวงหรีดไปวางหน้าศพและเคารพศพนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 11 สิงหาคม 2558 บนถนนสายนราธิวาส – ตากใบ ท้องที่ ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 10 ราย และมีนักเรียนที่บาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ขณะนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้ว และกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ .นราธิวาสราชนครินทร์ ประกอบด้วย ด.ญ.นภัสสร นิลน้อย และ ด.ญ.จรรยา รามแก้ว สำหรับนักเรียนที่เสียชีวิต และตั้งบำเพ็ญกุศลศพอยู่ที่ฌาปนสถานวัดทรายขาว อ.ตากใบ มีจำนวน 7 ราย ประกอบด้วย น.ส.ปพิชญา บุญหวังช่วย ด.ช.ภานุพัฒน์ บุญหวังช่วย ด.ญ.บุญธิดา ฉาฉ่ำ ด.ญ.สุนิษา สุวรรณพงษ์ ด.ญ.ศิรดา หิรัญวงศ์ ด.ญ.บริมาศ แดงเงิน และนายเมธิชัย มณีโรจน์ ส่วนที่ฌาปนสถานวัดเกาะสวาด อ.ตากใบ มีจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ด.ญ. สิตาพร สวนพิบูลย์ และ ด.ญ.เบญจมาศ คำจุล ทั้งนี้ นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ ในนาม สพป.นราธิวาส เขต 2 ได้มอบเงินซึ่งเป็นเงินที่คณะครูของ รร.ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2 ร่วมใจกันทำบุญมาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และได้กล่าวแสดงความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้ง แด่ครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นดวงใจที่รักยิ่ง ที่จากไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ โดยไม่มีวันที่จะย้อนกลับคืนมาได้อีก ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยน้ำตาของผู้ที่มีร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก………

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ จังหวัดนครปฐม

789627.jpg

14 สิงหาคม 2558 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม โดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี โดยก่อนจะเข้าวาระการประชุม นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับมอบ เงิน จำนวน 100,000 บาท จากนางพวงมณี ชัยเสรี ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส และ ส่งต่อให้กับนายวีระ แข็งกสิการ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เพื่อใช้ในการสร้างบ้านให้กับนักเรียน และมอบ ประกาศเกียรติคุณบัตร เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ และโล่รางวัล สำหรับครูในโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ซึ่ง สพฐ.ได้ดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ภาคเหนือ นางศิริพร ตันทโอภาส รร.สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ , นางบุญรวม สุขสำราญ รร.บ้านขมวด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , นางสาพิน วงษารัตน์ รร.จุฬาภรณ์รายสิทยาลัย สพม.36 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอาภรณ์ จันทร์สว่าง รร.บ้านดินข่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 , นางไกรสร ศรีภูงวงศ์ รร.หนองขามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 5 , นางเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ รร.นารีนุกูล สพม. เขต 29 ภาคกลาง นายลิขิต สุเมธานุสรณ์ รร.วัดท่าหัวแหวน สพป.จันทบุรี เขต 2 , นางพรทิพย์ วงษ์ดำรงศักดิ์ รร.บางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 , นางสาวปาจรีย์ วัชชวัลคุ รร.สตรีวิทยา าพม.เขต 1 ภาคใต้ นางชไมพร ใบเรือง รร.วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ รร.บ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง รร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14–//ขอบคุณภาพรับรางวัลครูดีในดวงใจจาก คุณทินกร ปชส.เพชรบุรีเขต1–//

15 สิงหาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ครูดีในดวงใจ นางอุบุลรัตน์ หล้าชาญ

761987.jpg

ชื่อ นางอุบลรัตน์ หล้าชาญ (วรบุตร) (ครูอูฐ)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ ๑๒๖ สพป. สกลนคร เขต ๒

การศึกษา ศษ.บ. วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (วิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงาน

– ครูสอนภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๕-๖ ปี ๒๕๒๑–๒๕๔๖

– ครูสอนภาษาไทย ชั้น ม. ๑-๓ ปี ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน

ผลงานและรางวัลเกียรติยศที่เคยได้รับ

– ผลงานการแต่งหนังสือ ๓๐ เรื่อง การแต่งเพลง ๑๔๐ เพลง

– ชนะเลิศครูสอนและฟังดนตรีไทยดีเด่น ปี ๒๕๓๕ -๒๕๓๖

– ชนะเลิศประพันธ์คำร้อง ทำนองและขับร้องเพลงมาร์ช โรงพยาบาลพังโคน ปี ๒๕๔๓

– รองชนะเลิศประพันธ์เพลงชมวิทยาลัย,เพลงมาร์ชวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ปี๒๕๔๔

– ครูดีเด่นผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ปี ๒๕๔๔

– ครูหนุ่ม ภูไท ให้ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และขับร้องเพลง “ มนต์รักเมืองสกล” บันทึกเทป ซีดี ปี ๒๕๔๔

– เป็นวิทยากรอบรมครู ตชด.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

– ครูผู้สอนการกล่าวสุนทรพจน์รางวัลเหรียญทอง ม. ต้น จาก สพท. สน.เขต ๒ ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

– ครูเกียรติยศสาขาวิชาภาษาไทย ของ สพท.สน. เขต ๒ ปี ๒๕๔๘

– ครูผู้สอนการขับร้องสรภัญญ์เหรียญทอง ม.ต้น ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

– ครูผู้ฝึกสอนการแสดงวงลูกทุ่งไทย“เทิดไท้องค์ราชินี”ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปี ๒๕๔๘

– ครูยอดนักอ่านดีเด่น ของ สพท. สกลนคร เขต ๒ ปี ๒๕๕๑

– ครูผู้สอนการแต่งคำประพันธ์เหรียญทองปี ๒๕๕๑,๒๕๕๔

– โล่รางวัลเหรียญเงิน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ชุด “ ขจัดภัย ไข้เลือดออก”

– ครูผู้สอนการขับร้องเพลงกล่อมเด็กรางวัลเหรียญทอง สพท. สกลนคร เขต ๒

– ครูผู้สอนการทำหนังสือเล่มเล็ก เหรียญทอง ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖

– กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

– ครูผู้มีการพัฒนารูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ จาก สพฐ. ปี ๒๕๕๔

– ครู Master Teacher ภาษาไทย ม.ต้นจาก สพฐ.ปี ๒๕๕๔

– รางวัลครูดีในดวงใจ , รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๔

– ได้รับการยกย่องจาก นสพ.“กรุงเทพธุรกิจ” ๑๕ เม.ย. ๒๕๕๐

โดย อ. ถวัลย์ มาศจรัส ให้เป็น “ครูของแผ่นดิน”

– รางวัลระดับ Gold ประเภท ๑ นวัตกรรมของครู ระดับภูมิภาค โครงการ

เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ จาก สพฐ.

– รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น เข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ

พร้อมโล่รางวัลจากคุรุสภา ปี ๒๕๕๖

– รางวัลการเขียนค่านิยม sakon 2ให้แก่ สพป.สกลนคร เขต ๒

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คณะทำงานอ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้าระดับภาคฯ

– รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จาก คุรุสภา ปี ๒๕๕๗

* ผลงาน ๑๐ รางวัลเหรียญทองระดับภาค ฯ ปี ๕๔,๕๕,๕๖ และ ๑ โล่รางวัล ระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖

– ครูผู้สอนการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป. ๔- ๖

– ครูผู้สอนการแต่งและร้องเพลงคุณธรรมระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการประกวดมารยาทไทย ระดับ ม. ๑-๓

– ครูผู้สอนการแต่งกลอนสุภาพรางวัลที่ ๒ ระดับประเทศในโครงการรักษ์ภาษาไทย

– คณะทำงานรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาปี ๒๕๕๔

– คณะทำงานรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ปี ๒๕๕๕

– คณะทำงานนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมฯปี ๒๕๕๖

– ครูผู้สอนการประกวดเพลงคุณธรรมรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๔ ปี ๒๕๕๗

– เป็นพิธีกร/วิทยากร/นักร้องรับเชิญในงานพิธีและโอกาสต่าง ๆ “ต่างที่คิด ชีวิตจึงต่าง”

เพลง รักภาษาไทย

คำร้อง / ขับร้อง อุบลรัตน์ หล้าชาญ

๑. สวัสดีเพื่อน ๆ ทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย ต่างมาพร้อมหน้า

๒. วันนี้เราจะเรียนภาษา มาเรียนภาษา ภาษาไทยกัน

๓. เอกลักษณ์ของชาติยิ่งใหญ่ หนึ่งคือภาษาไทย ควรรู้ไว้ให้มั่น

๔. กอ ไก่ ถึง ฮอ นกฮูก ช่วยฝังช่วยปลูก ภาษาสร้างสรรค์

๕. อีกทั้ง สระอิ สระอา โท ตรี จัตวา ตามมาผูกพัน

๖. ตัวไหนถ้าไม่ออกเสียงแล้วเราก็เพียงใส่ตัวการันต์

๗. คำซ้อน คำซ้ำ คำประสม คำขวัญ คำคม น่านิยมทั้งนั้น

๘. เกิดคำหลายหลากมากมาย เพื่อน ๆ หญิงชาย ควรได้เรียนกัน

๙. เราเกิดมาเป็นคนไทยอ่านเขียนพูดให้ได้ ภาษาไทยของฉัน

๑๐. มาเรียนมารู้จดจำ สุภาษิต สำนวนคำ ทั้งพังเพยสุขสันต์

๑๑. อ่านคล่อง เขียนสวย พูดเพราะ ภาษาไทย เสนาะฟังอยู่ทุกวัน

๑๒. ร้อยแก้ว ร้อยกรอง กาพย์กลอน โคลงฉันท์ ร่ายสะท้อนความเป็นไทยนั่น

๑๓. ภาษาสุนทรพจน์ ฝึกพูดจำจด ทุกคนควรขยัน

๑๔. คุณค่าภาษามากมี ธรรมเนียม ประเพณี ไทยนี้ยึดมั่น

๑๕. เป็นไทยทั้งใจและกาย ภาษาไทยใช้ อย่าได้แปรผัน

๑๖. มาเรียนเถิดนะพวกเรา จะไม่ขลาดไม่เขลา เราควรรู้กัน

๑๗. สื่อสารด้วยภาษาไทยสร้างความภูมิใจทำให้ได้ตามนั้น

๑๘. เป็นคนด้วยความสมบูรณ์ใช้ภาษาพอกพูนหนุนตัวทุกวัน

๑๙. บอกมาก็ยังไม่ครบแต่ก็ขอจบลาก่อนละกัน

๒๐. ขอให้ทั้งเธอและฉันรักภาษาไทยกันรักมั่นตลอดเอย

( อุบลรัตน์ หล้าชาญ,๒๕๕๐) ๐๘๙-๒๗๗-๖๙๗๒ คำร้อง/ทำนอง/ขับร้อง: อุบลรัตน์ หล้าชาญ (วรบุตร)

*** ทักทายในอาเซียน *** ซาลามัต ดาตัง มาฟังกันคำทักทาย

มาเลเซียบรูไน กูมุสตาฟิลิปปินส์

อีกซาลามัต เซียง มาออกเสียงให้ได้ยิน

อินโดตามท้องถิ่น สิงคโปร์คือหนีห่าว

ไทยคือสวัสดี พูดคำนี้ทุกค่ำเช้า

สบายดีคือลาว พม่ามิงกาลาบา

ซินจ่าวคือเวียดนาม แล้วตามด้วยกัมพูชา

ซัวสเดออกเสียงมา เป็นภาษาอาเซียนเอย

********************

(อุบลรัตน์ หล้าชาญ,๒๕๕๕) “ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญเงิน ของคุรุสภา ปี ๒๕๕๑”

*** บทร้อยกรอง ไข้เลือดออก ป้องกันได้ ***

๑. อันโรคไข้เลือดออก จะขอบอกให้ได้รู้

ยุงลายนำมาสู่ เป็นทุกผู้เด็กผู้ใหญ่

๒. เป็นโรคที่ติดต่อ ยุงลายก่ออันตราย

กัดคนมีโรคร้าย แพร่ขยายเพราะตัวยุง

๓. ผู้ป่วยไข้เลือดออก จะขอบอกมีไข้สูง

ปวดหัวหน้าตายุ่ง ท้องไส้พุงเริ่มปั่นป่วน

๔. แตกต่างจากไข้หวัด ไอไม่ขัดไม่รบกวน

น้ำมูกไม่มารวน แต่ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อ

๕. มีไข้สองสามวัน จุดแดงนั้นขึ้นระเรื่อ

ตามแขนขาผิวเนื้อ มีอาการเบื่ออาหาร

๖. ผู้ป่วยไข้เลือดออก อาจถึงช็อกตามอาการ

รักษาอย่าช้านาน ช้าเกินการอาจถึงตาย

๗. เมื่อไข้ให้รักษา อย่ากินยาอื่นทั่วไป

กินยาพาราได้ น้ำผลไม้ดื่มบ่อยบ่อย

๘. ดื่มน้ำตาลเกลือแร่ อาจช่วยแก้ดีไม่น้อย

หากไข้ไม่ลดถอย ค่อยนำส่งแพทย์ให้ทัน

๙. ป้องกันไข้เลือดออก จะขอบอกจำให้มั่น

ระวังตอนกลางวัน อย่าให้มันกัดนะยุง

๑๐.ป้องกันหลายวิธี ทางที่ดีนอนในมุ้ง

ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทุกสัปดาห์ตรวจตราไว้

๑๑.ปิดโอ่งให้มิดชิด ฝาสนิทกันยุงไข่

เปลี่ยนถ่ายน้ำให้ใส ปลอดภัยไว้ไกลยุงลาย

๑๒.ใส่ทรายกันลูกน้ำ คว่ำถ้วยชามไม่ได้ใช้

ภาชนะอีกมากมาย อย่าปล่อยให้มีน้ำขัง

๑๓.ขยะในพื้นที่ ทำลายทีเผาหรือฝัง

จำไว้จงระวัง ลูกน้ำยังอันตราย

๑๔.เลี้ยงปลากินลูกน้ำ ให้ติดตามก่อนจะสาย

ปลาหางนกยูงได้ เลี้ยงเอาไว้ทั้งปลาบู่

๑๕. ปลาสอดและปลากัด เลี้ยงกำจัดยุงรู้อยู่

ใส่น้ำส้มสายชู ที่ขาตู้มีจานรอง

๑๖. พวกข่าหรือตะไคร้ สะเดาใช้ได้ทั้งผอง

๑๗. ผิวส้มนำรมไฟ ไล่ยุงไปตามหมายมุ่ง

พ่นหมอกควันคละคลุ้ง กำจัดยุงตัวเต็มวัย

๑๘. หากทำได้เช่นนี้ ยุงไม่มีปลอดจากไข้

โรคร้ายก็หมดไป ปลอดภัยไร้ไข้เลือดออก

*******************

คำร้อง / ขับร้อง อุบลรัตน์ หล้าชาญ

ทำนอง คาถาขอใจ

(สร้อย) ไม่มียุงลาย ไม่มียุงลาย

ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก

ไม่มียุงลาย ไม่มียุงลาย

ไม่มียุงลาย ไม่มีไข้เลือดออก

(ดนตรี)

เชิญมาฟังเรื่องราวต่อไปนี้ เรื่องที่มีสาระมากมาย ไข้เลือดออกโรคอันตราย

จากยุงลายเป็นสื่อนำพา ชีวิตเรานั้นย่อมสำคัญ ต้องป้องกันเมื่อรู้ทันปัญหา

(สร้อย)

ไม่ใช้มนต์เหมือนในนิยาย ทำได้ง่ายให้คว่ำกะลา ตุ่มน้ำต้องปิดฝาทุกครา

ทั้งเลี้ยงปลาให้กินลูกน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำตามวันเวลา ฝังพวกขยะหรือว่าเผาไฟ

(สร้อย)

 มีความรู้ไม่ให้ยุงกัด ต้องกำจัดให้ยุงหมดไป ทรายอะเบทใส่ในน้ำไว้ สมุนไพรไล่ยุงไกลตา

ยามจะนอนกางมุ้งก่อนหนา จะหมดปัญหาไร้ไข้เลือดออก

(ดนตรี)

(สร้อย)

18 มิถุนายน 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวบรวมข่าว สพป. ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

สพม.25 (ขอนแก่น) จัดอบรมแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

730280.jpg

สพม.25 จัดอบรมลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ที่ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด (ลูกเสือ ก.ป.ส.) โดยมีลูกเสือแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 84 โรงเรียนๆ ละ 1 กอง จำนวน 672 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยมีนายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า โครงการลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด เป็นกิจกรรมหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษามีความรู้. ความเข้าใจ มีความตระหนักถึงโทษภัย ความเสี่ยงและผลกระทบอันเนื่องมาจากยาเสพติด นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกทักษะชีวิตในการสร้างภูมิคุ้มกัน ภัยจากยาเสพติด มีอุดมการณ์และเจตคติที่ดี พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและสอดคล้องป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในสถานศึกษา พร้อมเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องความเสี่ยงด้านยาเสพติดภายในและภายนอกโรงเรียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมแล้ว สพม.25 ก็จะมีแกนนำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดครบ ทุกโรงเรียน ในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาต่อไป

จ.สตูล แข่งขันกีฬา โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ปี 2558

730268.JPG

วันที่ 28 มีนาคม 2558 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) นายนิมิตร นิลวัตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน ปี 2558 โครงการ “สานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้” ซึ่งเริ่มทำการแข่งขันพร้อมกันทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) เป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่เห็นความสำคัญของเยาวชนในพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งหวังให้เยาวชนมีความตื่นตัวและสนใจในการเล่นกีฬา ตลอดจนการเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน อีกทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและห่างไกลจากยาเสพติด จึงให้หน่วยงานการศึกษา คือ สพม. สพป. สช.จ. กศน. อาชีวศึกษา, กองการศึกษาพิเศษ วชช. ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาโดยมอบหมายให้ สพป.สตูล เป็นเจ้าภาพ โดยมีกีฬาที่แข่งขันมีทั้งหมด 5 ชนิด คือ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลหญิง เซปัคตะกร้อ และวิ่ง 31ขา ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ซึ่งการแข่งในครั้งนี้จะเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดสตุล ไปเข้าร่วมการแข่งขันเเพื่อคัดเลือกสุดยอดคนเก่งใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอีกด้วย

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

730348.JPG

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางศิริพร กิจเกื้อกูล คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีงานสง่า ศรีราม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และคณะ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีคุณูประการหาที่สุดมิได้กับการศึกษา ศาสนา ศิลปและวัฒธรรม มาอย่างต่อเนื่องและในปี ๒๕๕๘ นี้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยจัดนิทรรศการถวายพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเพื่อถวายความจงรักภักดี เทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาไทยในด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังนี้ ๑.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ๒.กิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและด้านดนตรีไทย ๓. กิจกรรมโครงการสนุกอ่าน สนุกเขียน ห้องเรียน ๓ มิติ และการแสดงถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือจัดกิจกรรม ดังนี้

๑. กองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์

๒. สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๓. ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

๔. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางคล้า

๖. ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านหัวสำโรง

๗. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

๘. บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์)

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๑๑. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว

๑๒. โรงเรียนตลาดบางบ่อ

๑๓. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

๑๔. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง

๑๕. โรงเรียนวัดบางตลาด

๑๖. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

๑๗. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

๑๘. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม, อำเภอสนามชัยเขต,อำเภอคลองเขื่อน,อำเภอบางคล้า, อำเภอราชสาส์น, อำเภอแปลงยาวและอำเภอท่าตะเกียบ

29 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพม.๒๕ เดินหน้าโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษา

724434.jpg

สพม.25 เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษา ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โดยร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยในปี 2558 มีเป้าหมายขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมโรงเรียนระดับชั้นขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแห่ง นั้น วันนี้ (11 มีนาคม 2558) ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สุรชัย วัฒนาอุดมชัย ปลัดจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จาก 84 โรงเรียนในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11 -13 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนขามแก่นนคร นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กล่าวว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญต่อการพัฒนาชาติ รัฐบาลทุกรัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดอยู่ตลอดเวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยู่เสมอ โดยมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการห้องเรียนสีขาว สถานศึกษาสีขาว โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ฯลฯ กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา ดังนั้น สพม.25 จึงได้ขับเคลื่อนโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดสู่สถานศึกษาทุกแห่ง โดยมุ่งจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติดทุกโรง และลูกเสือแกนนำต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนละ 8 คน เพื่อจะได้เป็นหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทำหน้าที่เป็นสายตรวจ คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของเพื่อนนักเรียน แจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนตรวจตราเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงทั้งในและรอบสถานศึกษาต่อไป ประภาส วินิจสิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

สพม.25/ข่าว

13 มีนาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

“เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” ปฏิบัติการปฏิรูปงานข่าวการศึกษาคู่ขนานการ “ยกเครื่อง” การศึกษาไทย

678191.JPG

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ วิสัยทัศน์ ประสบการณ์ในเรื่อง การถ่ายภาพข่าว การบรรยายภาพ การเขียนบทความ การเขียนบทวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การเขียนสกู๊ป การถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือภาพวีดีโอ เพื่อตัดต่อส่งเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ ทีวี เว็บไซต์ โดยใช้ชื่อทริปหรือกิจกรรมว่า “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนภาพถึงความพยายาม “จูนคลื่น” ศักยภาพบุคลากร “นักประชาสัมพันธ์” ให้สามารถเชื่อมต่อภารกิจงานด้านการข่าวในแง่มุมการบริหารจัดการศึกษา ประสิทธิภาพ คุณภาพของการจัดการเรียนรู้จากภาคส่วนราชการ หน่วยงานจัดการศึกษาและสถานศึกษาสู่สาธารณชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนและปรากฎการณ์ “ข่าวการศึกษาเชิงสร้างสรรค์” อย่างเต็มพื้นที่ ชัดเจน ถูกต้องและทันสมัยรวดเร็ว

นายชุมพล รัตน์เลิศลบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า “นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เช่น อาเซียน การรณรงค์อ่านออกเขียนได้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ตลอดจนสถานการณ์วิกฤตในเรื่องของการจัดลำดับคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียน การทำความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสู่ประชาชน เป็นหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ องค์กรจะไปในทิศทางใดนั้น การประชาสัมพันธ์จะมีส่วนในการชี้นำเป็นอย่างมาก”

กระแสการ Road Map หรือยกเครื่องประเทศไทยโดยเฉพาะกฎหมายด้านการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายองค์คณะทั้งจากฝ่ายบริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ความเป็นองคาพยพที่ใหญ่โตมหึมาจึงย่อมมีหลากความคิดเห็นและปัจจัยสลับซับซ้อนที่จำเป็นต้องบังเกิดมหกรรมการ SWOT หรือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอย่างหลากหลายรัดกุมรอบคอบ อันจะทำให้ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษาชาติ ไม่ว่าจะเป็นไปในรูปแบบกระจุกหรือกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในอนาคตก็ตาม

การทำความเข้าใจและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรที่ “มโหฬารอุ้ยอ้าย”นี่เอง จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักปฏิรูปร่วมสมัย นักบริหารการศึกษายุคใหม่ที่ที่ผ่านมาดูเหมือนจะมองข้าม “เบี้ยใต้ถุนร้าน” ที่มีกระจัดกระจาย “ป่าล้อมเมือง” อยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตทั่วประเทศ

“การขยับเขยื้อนโครงสร้างที่ยังไม่นิ่งและยังไม่ตกผลึกมานานนับกว่าสิบปี ส่งผลให้ศักยภาพบุคลากรนักประชาสัมพันธ์มีความต่างและขาดศูนย์กลางที่จะมาเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านทักษะองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการขาดกระบวนทัศน์ที่ร้อยรัดกับพื้นฐานวิชาชีพ จำเป็นต้องอาศัยนักประชาสัมพันธ์การศึกษาเชื่อมโยงกับบุคลากรสื่อมวลชนมืออาชีพในสารบบสื่อสารมวลชนร่วมสมัย ถ่ายทอด บอกเล่า ฝึกปรือในพื้นฐานสมรรถนะหลัก เช่น การถ่ายภาพข่าว, การเขียนข่าวตามหลัก 5 W 1 H, การถ่ายภาพวีดีโอ; การเขียนบทความทางการศึกษา สคริปต์ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายๆ แต่สำหรับข่าวสารการศึกษา มองประเด็นเป็น เล่นข่าวได้ ถ่ายภาพคล่อง ออนไลน์เร็ว ที่มีเคลื่อนไหวรายวันส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนวัยเรียนคู่ขนานหมวดปฏิรูปการศึกษาประเทศในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเป็นเรื่องที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาที่มีความต่างสมรรถนะในประสบการณ์วิชาชีพ วิชาการและวิสัยทัศน์ จำเป็นต้องเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ เทคนิควิธีด้านการทำข่าว ส่งข่าว จากเพื่อนพ้องน้องพี่นักประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนสายการศึกษา” นายบุญช่วย พันธ์งาม นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ประธานชมรมนักประชาสัมพันธ์การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยกล่าวถึงที่มาที่ไปของกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ “เพื่อนสอนเพื่อน….เป็นข่าว” ที่มีการสัญจรไปต่อยอดและเติมเต็มทักษะ “การทำข่าวการศึกษา” มาแล้วครบทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ.ขอนแก่น ภาคกลางและตะวันออกที่จ.ชลบุรี ภาคใต้ที่จ.กระบี่และภาคเหนือที่จ.เชียงใหม่

กิจกรรม “เพื่อนสอนเพื่อน…เป็นข่าว” จึงเป็นปฏิบัติการเชิงรุกและปฏิกริยาสร้างเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพงานด้านข่าวการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองต่อภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคหน่วยงานจัดการศึกษาโดยโฟกัสไปที่คุณภาพเด็กนักเรียน ค่านิยมไทย 12 ประการที่นักประชาสัมพันธ์การศึกษาต้องร่วมส่งเสริม สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรมและอย่าง “พร้อมพรึ่บ”เต็มพื้นที่

ในยุคสมัยสถานการณ์ปฏิรูปการศึกษาชาติเดินหน้าคึกคักเข้มข้นตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)และรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภารกิจประชาสัมพันธ์การศึกษาจึงต้องคู่ขนานและเป็นแนวร่วมการสร้างความเข้าใจเพื่อการ “ส่งต่อ”ประชาชน

อย่าให้ใครต่อใครได้ค่อนขอดเหมือนที่ผ่านมาก็แล้วกันว่า “การปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จเพราะอ่อนประชาสัมพันธ์….!”

25 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง

677197.jpg

ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1. ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่ 28 สิงหาคม 2503 อายุ 54 ปี 3 เดือน บิดาชื่อ นายเคน จุลมณี มาดาชื่อ นางเจียง จุลมณี

2. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ 390 หมู่ 2 ตำบลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โทรมือถือ 085- 0111238 โทรบ้าน – โทรที่ทำงาน 044 – 852000

อีเมล Vichoat2503@gmail.com ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 390 หมู่ 2 ตำบลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์

จังหวัดขอนแก่น

3. วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

4. การทำงาน/รับราชการ

พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2527 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 บ้านโนนท่อน อ.หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2538 ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคำแคนคำเจริญ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2542 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2557 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

5. การเข้ารับการอบรม การสัมมนา ศึกษาดูงาน ที่สำคัญ

5.1 พ.ศ. 2536 อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษารุ่นที่ 1 /2536

5.2 พ.ศ. 2544 อบรมเตรียมหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ

5.3 พ.ศ. 2548 อบรมตามโครงการศึกษาดูงาน(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ประเทศสหรัฐอเมริกา

6. ผลงาน

6.1 งานวิจัย “การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2546”

6.2 งานวิจัย “การพัฒนาห้องสมุดดีเด่นโรงเรียนประถมศึกษา”

6.3 งานวิจัย “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

7. คติพจน์ในการทำงาน

“คุณภาพ คุณธรรม และความเป็นธรรม”

8. เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน ทุติยภรณ์ช้างเผือก (ทช.)

21 พฤศจิกายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คนใหม่

661979.JPG

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี

เป็นบุตรของนายนอม นางเพิ่ม พรหมประสิทธิ์

ภูมิลำเนา 7/1 หมู่ 4 ตำบลควนโนรี อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี อาชีพทำสวน

E-mail nitnara001@gmail.com

สถานภาพ : สมรสกับนางนงเยาว์ พรหมประสิทธิ์ อาชีพรับราชการ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีบุตรธิดาจานวน 2 คน

อายุเวลารับราชการ : 21 ปี (ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอด)

ประวัติการศึกษา

2515-2519 ชั้นเตรียม – ป.4 โรงเรียนบ้านหนองครก ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี (โรงเรียนยุบเลิก)

2519-2521 ชั้นป.5- ป.6 โรงเรียนบ้านตุปะ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2521-2524 ม.1-ม.3 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษดิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2524-2527 ม.4-ม.6 โรงเรียนโพธิ์คีรีราษฎร์ศึกษา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

2527-2529 ปก.ศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา (เป็นนักกีฬามวยไทย,มวยสากลสมัครเล่นของวิทยาลัย)

2529-2531 ปริญญาตรี (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี (เป็นนักกีฬายูโด, นักกีฬาปัญจักสีละของ

มหาวิทยาลัย)

2543-2545 ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

ประวัติรับราชการ

9 มี.ค.35-30 เม.ย.37 อาจารย์ 1 ระดับ 3 บ้านอีนอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

1 พ.ค.37-2 ก.ค.38 อาจารย์ 1 ระดับ 3 ประชาวิทยรังสรรค์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

3 ก.ค.38- 5 พ.ย.41 อาจารย์ 1 ระดับ 3 บ้านซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

6 พ.ย.41–17 เม.ย.43 อาจารย์ 1 ระดับ 5 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

18 เม.ย.43-24 ธ.ค.43 ครูใหญ่ บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

25 ธ.ค.43-30 ก.ย.46 อาจารย์ใหญ่ ระดับ 7 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

1 ต.ค.46-30 ก.ย.47 ผู้อำนวยการ ระดับ 8 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

24 ธ.ค.47-29 มี.ค.52 ผู้อำนวยการ คศ.3 บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

30 มี.ค.52-30 ก.ย.57 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 1 จ.นราธิวาส

ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

รางวัลดีเด่นที่สำคัญ

1.รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. พ.ศ.2556

2.ชนะเลิศประเภทยิงปืนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พ.ศ.2556

5.ครูผู้เสียสละและอุทิศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนื่องในงานวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พ.ศ.2551

6.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น(ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นสมาคมผู้บริหารการศึกษาประศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543

7.ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นสปจ.นราธิวาส พ.ศ.2544,2545

8.โล่เกียรติยศโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์ดีเด่นศอ.บต. พ.ศ.2543

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

661803.jpg

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1443/2557 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557

ประวัติและผลงาน

1. ประวัติส่วนตัว

เกิดเมื่อ วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2498

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 20/28 หมู่ 3 บ้านช้างแลนด์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

คู่สมรส นางพชรพร ทาปลัด รองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีบุตร 1 คน

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

2. ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ. 2540 ศึกษาศาสตรทมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2532 นิติศาสตรบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. 2526 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.) ศึกษาด้วยตนเอง

ปี พ.ศ. 2519 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป.ก.ศ. ชั้นสูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูอุดรธานี

3. ประวัติการรับราชการ

ปี พ.ศ. 2521 ครู 2 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ปี พ.ศ. 2530 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอหนองแสดง/อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี , อำเภอธาตุพนม

จังหวัดนครพนม

ปี พ.ศ. 2534 ศึกษาธิการอำเภอหนองแว้ง จังหวัดนราธิวาส/ศึกษาธิการอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ปี พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร/ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ปี พ.ศ. 2546 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ปี พ.ศ. 2547 ผู้ช่วยอำนวยการ/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปี พ.ศ. 2549 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ปี พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

4. ประวัติการอบรมศึกษาและดูงาน

ปี พ.ศ. 2534 หลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) โดย สนง.ลูกเสือแห่งชาติ 8 วัน

ปี พ.ศ. 2535 หลักสูตรศึกษาธิการอำเภอ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 26 วัน

ปี พ.ศ. 2538 หลักสูตรเตรียมผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 26 วัน

ปี พ.ศ. 2547 หลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) โดย สนง. ลูกเสือแห่งชาติ 8 วัน

ปี พ.ศ. 2551 หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนา

ประชาธิปไตย โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 วัน

ปี พ.ศ. 2553 การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการรักษาวินัยและนิติการระดับภูมิภาค โดย สพฐ.

ปี พ.ศ. 2557 การสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. 3 วัน

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2535 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย ด้านการบริหารการศึกษา, การจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 วัน

ปี พ.ศ. 2538 ศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้ ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 วัน

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รับมอบนโยบาย

661968.jpg

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วไปประเทศ

นายนพดล อินปา รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วไปประเทศ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อรับมอบนโยบาย โดยมี ท่าน รมต.ศธ. (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน และ ได้กรุณามอบนโยบายให้ที่ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทั่วประเทศ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรน์ คอนเวนชั่น จำนวน 7 ข้อ ดังนี้

(1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะผลประเมินเทียบกับหลายประเทศในโลกเราอยู่ลำดับท้ายๆ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้มากและปีนี้ได้จัด งบประมาณให้ ศึกษาธิการมากลำดับที่หนึ่ง ของประเทศ และเป็นลำดับที่สอง ของโลก คือ ได้ถึง ห้าแสนก่วาล้าน ดังนั้น ขอให้บุคลากรที่ สพฐ .และ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ทุกท่าน ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติจะต้องหาวิธีการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพเป็นอนาคตที่ดีของชาติให้ได้ด่วน

(2) ขอเน้นให้…เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องความปรองดองสมานฉันท์ของชนในชาติให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศโดยอาจเริ่มในที่ทำงานของตนเองก่อนและขยายวงไปสู่ โรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศให้ได้และขอให้จัดทำแบบศูนย์ดำรงธรรมก็ได้โดยมีวิธีการที่ชี้แจงเสนอแนะแก่ประชาชนได้เข้าใจดีได้

(3) ขอให้เขตพื้นที่ทำงานอย่างมืออาชีพทุ่มเทประโยชน์ให้กับสถาบันการศึกษา

(4) ให้เขตพื้นที่การศึกษา ทำงานเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อกับทุกองค์กรในพื้นที่ เช่นอปท. โรงเรียน และกระจายสู่ชุมชนโดยแปลงนโยบายจากส่วนบนปฏิบัติลงสู่พื้นที่ให้ได้ผลงานเชิงประจักษ์คาดหวังว่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ทุกคน ทำหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละและจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้ทันโลกและทำหน้าที่ปรึกษาให้ โรงเรียน ครู นักเรียน อย่างดียิ่ง

(5) ขอให้ทำงานอย่างสุจริตโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนขณะนี้สื่อต่างๆ สังคมมองเราในแง่การใช้งบประมาณอย่างไม่โปร่งใสมีมากจึงต้องตระหนักรู้ เพราะมีคนกำลัง เฝ้ามองอยู่เสมอสิ่งที่ท่านทำไม่ดีนั้นไม่สามารถปกปิดได้การใช้งบประมาณต้องถูกต้องตามระเบียบตรวจสอบได้ และรมต. กับรมช. จะทำงานโดยไม่มีเรื่องเช่นนี้โดยเด็ดขาดยึดหลักธรรมาภิบาลและไม่อยากให้พวกเราตกเป็นเครื่องมือของอิทธิพลไม่ว่ากรณีใดก็ตามสังคมภายนอกดูแคลนศึกษาธิการว่าระบบการศึกษาของไทยล้มเหลวพวกเรารวมทั้งผมด้วย จึงตกเป็นจำเลยสังคมจึงขอให้พวกเราทุกคนนำพลังบีบคั้นจากภายนอกมาหาวิธีการที่จะทำให้ผลผลิตคือนักเรียนลูกหลานของเราเป็นคนที่มีความคิดมีเหตุมีผลคิดวิเคราะห์เป็นตามวัยของเขาเติบโตขึ้นมาด้วยคุณธรรมจริยธรรมความมีจิตอาสาติดอยู่ภายในตัวเขาถ้าลูกหลานไทยทุกคนเป็นเช่นนี้ได้อนาคตประเทศไทยเจริญแน่นอน จึงขอให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ นำเรื่องนี้ไปถ่ายทอดให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้รับทราบว่า รัฐบาลอยากให้สังคมภายนอกมองเข้ามาในศึกษาธิการอย่างชื่นชมสามารถยกมือไหว้เราได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ

(6) การปฏิรูปการศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรจะเกิดขึ้นภายในปีนี้โดยในส่วนกลางกำลังทำอยู่ทั้งสภาการศึกษาและสภาปฏิรูปการศึกษาต่างเร่งที่จะช่วยทำให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรระบบการผลิตครูเป็นต้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นแน่นอน

(7) การปฏิรูปการศึกษาเป็นความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศซึ่งเห็นได้จากมีผู้ทรงคุณวุฒิสูงมาสมัครจำนวนมากในสภาปฏิรูปการศึกษามากที่สุดเพื่อจะช่วยการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นให้ได้ ดังนั้นผู้อำนวยการเขตพื้นที่ จะต้องขับเคลื่อนวิธีการทำงานสร้างการยอมรับของสังคมจุดเริ่มต้นของการจัดการศึกษาขอให้เริ่มจากตัวเราเองทุกคนทั้งวิชาการจรรยาบรรณวิชาชีพและสิ่งที่จะยอมรับไม่ได้คือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เป็นธรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบพวกเราเดินทางมาสัมมนาในที่นี้ผ่านเส้นทางหน้าโรงแรมจะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าโดยมีเสาหลักตอม่อใหญ่โตแข็งแรงเพื่อรองรับรางรถไฟฟ้าให้ปลอดภัยดังนั้นสพฐ.คือผอ.เขตทุกคนเปรียบดั่งเสาหลักตอม่อนี้ที่ต้องแข็งแรงและสร้างเด็กไทยให้เป็นเสาหลักตอม่อแข็งแรงเช่นเดียวกันขอให้ผอ.เขตทำงานให้สมกับความคาดหวังของรัฐบาลและประชาชน

(เครือข่าย ปชส.สพฐ. ภาพ/เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต 2 ข่าว)

16 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เซปักตะกร้อกระชับมิตรไทย – เกาหลีใต้

641526.jpg

ทีมเซปักตะกร้อ ชาย หญิง ทีมชาติเกาหลีใต้ ชุดเอเชี่ยนเกมส์ ลงเตะกระชับมิตรกับทีมเซปักตะกร้อนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2557 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกระชับมิตร ระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้ (ชาย และหญิง) ชุดสู้ศึกเอเชี่ยนเกมส์ กับทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) โดยมีนายอารมณ์ ศรีเชียงสา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) และคณะจัดให้มีขึ้น โดยการแข่งขันวันนี้มีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด 2 คู่ คือ

คู่ที่ 1 ทีมชาติเกาหลีใต้หญิง พบ ทีมนักเรียนชายรุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี ซึ่งมีดีกรีรองแชมป์ประเทศไทย ปี 2557 การแข่งขันรายการเซปักตระกร้อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผลปรากฎว่า ทีมยุวชนชายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ชนะไปด้วยสกอร์ 1 : 2 เซ็ต คู่ที่ 2 ทีมชาติเกาหลีใต้ชาย พบ ทีมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนขอนแก่น วิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ผลปรากฎว่า ทีมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์ 0 : 2 เซ็ต

ได้รับถ้วยรางวัลจากนายมาโนช ฝั้นฉิม ผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไปครอง โดยการแข่งขันเซปักตะกร้อกระชับมิตรครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียน และชุมชนใกล้เคียง ที่เดินทางมาชมการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากนายวีระศิลป์ ประเสริฐทรง นายกสมาคมกีฬาเซปักตะกร้อจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมชมการแข่งขันด้วย ประภาส วินิจสิริ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 /รายงาน

ดูมากกว่านี้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003398544484&sk=photos&collec…

04 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

สพป.ชม.เขต 4 อบรมเชิงปฎิบัติการการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูชั้นประถมศึกษา

601882.JPG

ดร.ทวี อุปสุขิน ผอ.สพป.ชม.เขต 4 มอบหมายนายสุภาพ กาวิ รอง สพป.ชม.เขต 4 เป็นประธานเปิดงานโครงการ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นางสุชาดา บุญฤทธิ์ ศน.ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร ตามนโยบายปฎิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของระทรวงศึกษาธิการ และตามประกาศของ สพฐ.ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมที่เน้นการสื่อสารสร้างเจตนคติที่ดีของครูต่อการสอนภาษาอังกฤษ

รูปแบบของการอบรม อาทิ การบรรยาย การปฎิบาติกิจกรรมตามฐาน การเรียน 4 ฐาน ระยะเวลาการอบรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2557

วิทยากรประกอบด้วย นางสุชาดา บุญฤทธิ์ศน.ชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงานศูนย์ Peer Center / เจ้าของภาษา Ms.Cavcll Rowscll ครูช่วยสอนโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์ / ครูวิทยากรแกนนำ รวม 20 คน ผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 100 คน…

ฐิตารีย์ คำนิล ภาพ/ข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อ http://www.prcmi4.com http://www.cmi4.go.th/ http://www.obec.go.th/ http://www.facebook.com/prcmi4 http://www.facebook.com/thitareekhumnil http://www.facebook.com/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.ปท. และ Line สมาคม ปชส.สพท.ปท. Line สพป.ชม.เขต ๔ Line ปชส.สพท.เชียงใหม่ Lineเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต ๔ และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ส่วนกลางและท้องถิ่น

การพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

601997.jpg

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่นและสำนักงานโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรตที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เน้นโรคอาหารเป็นพิษ(อีสานตอนบน) ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้สอน/ครูอนามัยโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูพี่เลี้ยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้แทน หรือผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน สาธารณสุขอำเภอ บุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 34 คน โดยเนื้อหาการประชุม บรรายกายความเป็นมาของโครงการ จักิจกรรมพัฒนาอาหารปลอดภัยสถานศึกษา การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อถ่ายทอดคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ และการคัดเลือกสถานศึกษา การประชุมย่อย เพื่อถ่ายทอดคู่มือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ และการคัดเลือกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในพื้นที่เสียงแบบบูรณาการ เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา(อีสานตอนบน) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยมี ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

601607.JPG

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัด สพม. เขต 35

ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2557 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น เมื่อเด้อนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

มีการประกวดแข่งขันมาตามลำดับ โดยโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มาตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต/ภาค โดยมี 3 รายการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ

1. ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

2. ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นายกนกศักดิ์ สอดสี

3. ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร

ทั้ง 3 กิจกรรมได้รับคัดเลือกในระดับชาติ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ คือประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นส่วนประเภทสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ได้รางวัลชมเชย

นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้นำคณะครู-นักเรียน ไปเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณดังนี้

1. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติ

2. กลุ่มยุวเกษตรกร ดีเด่นแห่งชาติโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมโดยมีประธานกลุ่มเป็นตัวแทนเข้ารับ

พระราชทานโล่รางวัลคือ นางสาววันวิสาข์ สมคะเน

27 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

‘เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู’ สพม.๑๙ ตั้งเป้าสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับประเทศ

589476.jpg

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นตัวแทนจังหวัดโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ลดการใช้พลังงาน ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท ในระดับภูมิภาค

ดร.วิมล ปานะถึก ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค เพื่อเชิญชวนให้สถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันลดการใช้พลังงาน ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดที่มีผลงานการลดใช้พลังงานได้สูงสุด และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาจำนวน 250,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลพลังคิด สะกิดโลก จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกจำนวน 40 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 20 โรงเรียน ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคต่อไป

ดร.วิมล ปานะถึก กล่าวต่อว่า แม้ว่าการแข่งขันในระดับภูมิภาคจะรวมเอาโรงเรียนประถมและมัธยมเข้าด้วยกัน เพื่อคัดให้เหลือ 3 โรงเรียนในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งเท่ากับว่าได้เพิ่มความพยายามให้กับเราเพื่อลดการใช้พลังงานเพิ่มอีกเท่าตัว “แผนรณรงค์ลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของโรงเรียน” ถูกกำหนดขึ้นโดยการระดมสมองจากครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน มีการบันทึก ้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีการกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงานในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเนื้อหาจะเน้นการสร้างจิตสำนึกลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน รวมถึงการหาพลังงานทดแทนอีกด้วย ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจะจัดทำการรณรงค์อย่างเข้มข้น น่าสนใจ ผ่านทั้งสื่อเก่าและสื่อสมัยใหม่ โดยเฉพาะเว็ ไซต์ของโรงเรียน และโซเชียลมีเดีย เฟสบุ๊ก เป็นต้น

“เราเชื่อมั่นในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ที่จะร่วมกันลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และพร้อมจะขยายผลไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดด้วย เราทุกคนจึงหวังและมองข้ามไปถึงสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2557 นี้” ผอ.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู กล่าวด้วยความมุ่งมั่น

………………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู /ภาพ

04 มิถุนายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ