Tag Archives: กรุงเทพมหานคร

สพม.๑๙ ฉลองความสำเร็จกับรางวัลพระราชทาน ๓ รางวัลในปีเดียว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

893657.JPG

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพ ม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 โดยมีดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธี

นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า เมื่อปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้ส่งสถานศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลสถานศึกษาและนักเรียนพระราชทาน และปรากฏผลการคัดเลือกให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ได้รับรางวัลพระราชทานทั้ง 3 รางวัล โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือเด็กชายธัชพล วรุณศิริ และนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือนางสาวฌัชชา ณ หนองคาย

ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า การที่สถานศึกษาแห่งเดียวจะได้รับรางวัลพระราชทานมากถึง 3 รางวัล ในปีการศึกษาเดียวถือว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายเลย แต่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างดี ประกอบกับทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนทุกคนที่ได้ช่วยกันจนสามารถประสบความสำเร็จได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่ายิ่ง

……………………………………………

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 ภาพ/ข่าว

05 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ ๗ (๗th KGE CAMP)

รับสมัครนักเรียนม.ปลายสายวิทย์-คณิต 100 คน เข้าสู่ ค่ายขจีแคมป์ครั้งที่ 7 (7th K’GE CAMP) วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และพื้นที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าสมัคร 300 บาท

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์ : 26 กันยายน 2559

ระดับการศึกษา :ม.ปลาย(สายวิทย์-คณิต)

ค่าใช้จ่าย : 300 บาท (ชำระเมื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว)

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รายละเอียดค่าย:

โครงการค่ายขจีแคมป์ (K’GE Camp) เป็นโครงการที่ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโลกร้อน รู้จักการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประหยัดพลังงาน การนำวัสดุสิ่งของเหลือใช้มาสร้างพลังงานทดแทน การช่วยกันลดโลกร้อนจากสิ่งใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถทำได้ รวมทั้งแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมเคมี สายงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมีและบทบาทของวิศวกรรมเคมีในการแก้ปัญหา สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมีการฝึกให้ผู้เข้าร่วมได้ทำงานในระบบกลุ่ม และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทันตามระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยมีการแข่งขัน และการแจกรางวัล นอกจากนี้ยังได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้า ร่วมโครงการในค่ายมีความรักความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีและด้านวิศวกรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปอีกด้วย

ระเบียบการสามารถดาว์โหลดได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/0B1W2zcn0VxUPZnl1cWtWb2ZVLTQ/view?pref=2&pli=1

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาว์โหลดได้ที่:

https://drive.google.com/file/d/0B1W2zcn0VxUPWnVqVkt3QU1MRWc/view?pref=2&pli=1

กรอกข้อมูลให้ครบเรียบแล้ว แล้วส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์

ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ :

ค่าย K’GE CAMP ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

***ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจ K’GE Camp#7 :https://www.facebook.com/kgecamp7/

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร จ.ราชบุรี

863488.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับ 8 หน่วยงานคือ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร และ กลุ่มบริษัท ทรู ร่วมกันจัดอบรมโครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9- 11 มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 เข้ารับอบรมรุ่น ละ 50 คน จำนวน 4 รุ่น ๆละ 3 วัน เข้าทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.สตูล ให้โอวาท ๓ เด็กเก่ง ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง ปี ๒๕๕๙

845412.JPG

วันที่ 8 เมษายน 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวให้โอวาทและมอบเงินเป็นขวัญกำลังใจ ด.ช.สิทธินนท์ หนูชูสุข นักเรียน ร.ร.อนุบาลสตูล ด.ช.แอลฟิลด์ เสวก นักเรียน ร.ร.อนุบาลควนโดน และด.ช.มูฮำหมัดอิ๊กรอม หลังจิ นักเรียน ร.ร.บ้านเจ๊ะบิลัง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก” เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 16 ปี 2559 ในโอกาสเข้าคารวะก่อนจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกีฬาที่ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2555

ด.ช.สิทธินนท์ หนูชูสุข กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศอังกฤษ ต้องขอขอบคุณ นายชัยชนะ สงดำ โค้ชทีมโคกนาว อ.ควนโดน ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก และขอบคุณผู้การอดุลย์ มะลิพันธุ์ ที่ให้โอกาสดี ๆ แก่เด็ก จชต. โดยตนจะพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดี ๆ จากการไปเยี่ยมชมสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมรสรลิเวอร์พูล และสโมรสรแมนซิตี้ พร้อมกับฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มากที่สุด

สำหรับนักเรียนทั้ง 3 คน ได้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทีผ่าน ซึ่งได้คัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 โรงเรียนต่อ 1 คน จากทั้งหมด 1,300 โรงเรียน จนเหลือ 25 คน เพื่อเข้าค่ายเก็บตัวที่กรุงเทพมหานคร และสร้างเสริมประสบการณ์ฟุตบอลโดยการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬา ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 16

08 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

รมว.ศธ. พร้อมด้วยเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมงานประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ

839471.jpg

***22 มี.ค.59 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นการติดตามดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทั้งเรื่องงบประมาณและงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตอบสนองการทำงานให้ตรงเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรงกับเหตุการณ์ ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้รับการปลูกฝัง และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๓๕๐ คน เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ คน ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดูแลและความช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด โดยมีเรื่องที่ต้องดำเนินการ เช่น การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาติดตามงานตามนโยบายอย่างใกล้ชิด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยจากอัคคีภัย พร้อมทั้งกำชับให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน เฝ้าระวังและสอดส่องดูแลบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและนักเรียน เพื่อป้องกันและสามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงที อีกทั้งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่านเข้าใจแนวทางการทำงานในทิศทางปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่คุณภาพต่อไป

ดูภาพทั้งหมด

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962281203868137.1073742314.100…

ดูคลิปการประชุม https://youtu.be/_3qeWM_g-NA

พิษณุโลก – นักเรียนซ้อมโปงลางช่วงปิดเทอม

839487.jpg

ดนตรีพื้นเมืองของแต่ละภูมิภาค เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ที่สะท้อนวิถีชีวิต และความเจริญทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย ที่ควรต้องมีผู้สืบสาน อนุรักษ์ รวมทั้งการประยุกต์ให้สอดคล้อง สภาพชุมชน และสังคมภายนอก

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่นอกจากการเรียนการสอน ให้ความรู้ทางวิชาการกับนักเรียนแล้ว นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นเมือง จึงได้สนับสนุนให้นักเรียน ที่มีความสนใจด้านการเล่นดนตรีและการแสดง ในช่วงปิดภาคเรียน ที่นักเรียนพักอยู่บ้านว่างๆ หันมาใช้เวลาว่างนั้นให้เกิดประโยชน์ และยังเป็นการปลูกจิตสานึก ให้เกิดความรู้ เข้าใจ รักและหวงแหน ความสำคัญของดนตรีไทย และ ดนตรีพื้นเมืองซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และ เพื่อให้มีการสืบทอดต่อไป

จึงได้ตั้งวงโปงลาง ประจำโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม เนื่องจากประชากรในพื้นที่ในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นคนอิสานที่เดินทางมาตั้งรกรากอยู่มาก เวลามีกิจกรรมหรืองานประเพณีในหมู่บ้าน ก็จะมีการแสดงดนตรีโปงลาง คนตรีพื้นบ้านที่ชื่นชอบของคนในภาคอิสาน ดังนั้น ทางโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จึงเป็นหน่วยงานที่ร่วมส่งเสริม สืบทอดวัฒนธรรม ด้านดนตรีโปงลางขึ้นมา โดยมีนักเรียนให้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ 45 คน โดยมีผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนอย่างดี

นางหัทยา นุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม บอกว่า “โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ได้เปิดให้มีการฝึกซ้อมโปงลางนักเรียนขึ้น ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเพิ่มทักษะ มีความรู้ ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีโปงลาง มีความสามารถในการแสดง ไปแสดงในเวลาที่ชุมชน โรงเรียน หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ร้องขอมา เป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ให้อยู่กับชุมชนตลอดไป”

นางสาวบุญชู นกแก้ว ครูผู้ฝึกสอน เล่าว่า “โรงเรียนเริ่มมีดนตรีโปงลางมากว่า 10 ปี แล้ว โดยเริ่มจากครูที่เป็นคนอิสาน ได้ถ่ายทอดการแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาวอิสานไว้ โดยพื้นเพชาวบ้าน บ้านวังโพรง ส่วนใหญ่อพยพมาจากทางอิสาน เด็ก ๆ นักเรียนที่เป็นรุ่นพี่ ก็จะสอนแบบพี่สอนน้อง เพื่อได้สืบสานต่อ ๆ กันมา จนเป็นวงดนตรีที่ทางโรงเรียนสามารถนำเด็ก ๆ ไปแสดงในงานต่าง ๆ ได้”

นายชาญณรงค์ นาฤงค์คาร (อ่านว่า นา-ลึง-คาน) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าว่า “การมาเล่นโปงลางในช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะด้านดนตรีและการแสดง ได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวอิสาน ให้คนรุ่นหลังได้รู้ ภูมิใจที่โรงเรียนของเรามีวงโปงลาง ที่สามารถสร้างชื่อเสียงสู่ชุมชนด้วย” ด้าน

นางสาวจิรภัทร์ สร้อยศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มเติมว่า “ ช่วงปิดภาคเรียน พวกเราจะมาซ้อมดนตรีกัน เป็นการรวมกลุ่มกัน ได้ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดประโยชน์ รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเรายังได้ทักษะด้านดนตรีอีกด้วยค่ะ”

ในการฝึกซ้อมในแต่ละวันช่วงปิดภาคเรียนนี้ จะมีนักเรียนรุ่นพี่ ๆ มาคอยเป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนทั้งการเล่นเครื่องดนตรีโปงลาง การแสดงประกอบต่าง ๆ เป็นลักษณะพี่สอนน้อง ทำให้น้อง ๆ สามารถเรียนรู้การเล่น การแสดงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งทางผู้ปกครองยังให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ทั้งยังมีวิชาทางการแสดงและทางดนตรีติดตัว สามารถรับงานแสดง มีรายได้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษา

นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ที่ให้เด็กนักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สืบสานวัฒนธรรม ดนตรีพื้นบ้านของไทยเราได้เป็นอย่างดี

…………………………………

22 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ๔ ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

838957.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจวิชาการจัดค่ายพักแรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีทักษะ วิธีการดำเนินการ วิชาการจัดค่ายพักแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยบุคลากรทางการลูกเสือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ภาคกลางและภาคตะวันออก) คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มี นายอมร ชุมศรี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

20 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ นายพรศักดิ์ ค้าขาย ผู้น้อมนำปรัชญา เพื่อพ่อ พอเพียง

832864.jpg

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแนะนำประวัติและผลงานของผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของเขตพื้นที่การศึกษาคือ

นายพรศักดิ์ ค้าขาย. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้รับบทบาทเป็นผู้นำลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ใชัทักษะวิชาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน บูรณาการกับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน มีผลงานดีเด่นเป็นที่ปรากฏชัดเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชน จึงได้รับการยอมรับได้รับรางวัลในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

……………………………….

ประวัติผลงานนายพรศักดิ์ ค้าขาย ชื่อ – นามสกุล นายพรศักดิ์ ค้าขาย

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(บริหารการศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเขี่ยวชาญ

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๘ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓๔ ปี (ครูผู้สอน ๒๖ ปี / ผู้บริหาร ๙ ปี) ประวัติหน้าที่การงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน – ๑ พ.ค.๒๕๒๔ ครู ๑ ระดับ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแซะ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

– ๓๐ ก.ค.๒๕๒๗ ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนบ้านดอนแซะ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๑๘ ต.ค.๒๕๒๘ ครู ๒ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านดอนแซะ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๙ ส.ค.๒๕๒๙ ครู ๒ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๓๑ ก.ค.๒๕๒๙ อ.๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

-๑๘ มี.ค.๒๕๓๖ อ.๒ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๑ เม.ย.๒๕๔๒ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ร.ร.บ้านโนนกระเบื้องฯ สปอ.พิมาย สปจ.นครราชสีมา

– ๑๘ ต.ค.๒๕๔๙ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องฯ สพท.นครราชสีมา เขต ๗

– ๒๔ พ.ย.๒๕๔๙ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย สพท.นครราชสีมา เขต ๗

– ๓๐ ธ.ค.๒๕๕๒ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

– ๒๐ ก.ย.๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านหนองพลวง สพป.นครราชสีมา เขต ๗

– ๒๘ ต.ค.๒๕๕๖ ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน สพป.นครราชสีมา เขต ๗ สรุปผลงานและรางวัลสูงสุดที่ได้รับ ๑. ได้รับ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้น ๑ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยเข้าเฝ้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ ศาลาดุสิดาลัย กรุงเทพมหานคร

๒. ได้รับ โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ของ สพฐ ปี ๒๕๕๕ , ๒๕๕๘

๓. ได้รับ รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี ๒๕๕๔

๔. ได้รับ รางวัลเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ของ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๕๒

๕. รางวัลเหรียญทองโรงเรียนจิ๋วผลงานแจ๋ว ของ สพฐ.ปี ๒๕๕๐

๖. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทครูผูสอน ปี ๒๕๓๖

๗. รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประเภทผู้บริหาร ปี ๒๕๕๖ ฯลฯ ตำแหน่งอื่น ๆ ณ ปัจจุบัน

๑. นายกสมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ที่ ๘

๒. นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพิมาย

03 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุคุณธรรม เข็มทอง นางรติมา ปฤษฏางคเดชา

815803.jpg

นางรติมา ปฤษฎางคเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ รับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล “”คุรุคุณธรรม เข็มทอง” สำนักงานคุรุสภา ระดับประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มกราคมที่ผ่านมา ณ หอประชุมสำนักงานคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

 ประวัติส่วนตัว

วัน/เดือน/ปีเกิด ๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๖ อายุ ๕๒ ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๓ ตรอก/ซอย – ถนน –

ตำบล/แขวง น้ำดิบ อำเภอ/เขต ป่าซาง จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๐-๘๑๕๕ มือถือ ๐๘-๔๓๖๔-๑๒๖๑ โทรสาร ๐-๕๓๕๐-๘๑๕๕

สถานภาพครอบครัว  โสด  สมรส  หย่าร้าง  หม้าย จำนวนบุตร ๑ คน

 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนวและให้คำปรึกษา

จากสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

พ.ศ.๒๕๕๑ คุณวุฒิที่ได้รับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

โปรแกรมวิชา การบริหารการศึกษา สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

พ.ศ. ๒๕๓๕ คุณวุฒิที่ได้รับ กศ.ม สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พ.ศ.๒๕๒๗ คุณวุฒิที่ได้รับ วท.บ. สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษา

สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการรับราชการหรือการปฏิบัติงาน

โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สังกัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สังกัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนวัดกิ่วมื่น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนบ้านแม่อาว อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ

โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๕ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อำเภอบ้านโฮ่ง .จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

ปี ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง.จังหวัดลำพูน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

 รางวัลที่เคยได้รับ

รางวัลที่เกิดจากการครองตน

-รางวัล””คุรุคุณธรรม เข็มทอง”ระดับประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

-รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการเรียนรวม เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างSEAT ประยุกต์ร่วมกับหลักสัปปุริสธรรม ๗

-รางวัลหม่อมงามจิตต์บูรฉัตรครูผู้ดูแลเอาใจใส่นักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๒

-รางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๕

-รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ประจำปี ๒๕๕๗

-รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ สพม.๓๕

-รางวัลครูแนะแนวดีเด่น ประจำปี๒๕๓๒ ระดับเขตการศึกษา ๑๐

-รางวัลครูแนะแนวดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๔๕

-รางวัลครูเกียรติยศ ต้นแบบการปฏิรูปการศึกษา สาขาครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๔๗

– รับป้ายพระราชทาน สนองพระราชดำริ “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา)

รางวัลที่เกิดจากการครองคน

-รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๗ จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

-รางวัลผลการปฏิบัติงานที่ดี (Good Pratices) ในการแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab School Symposium ๒๐๑๓” ระดับประเทศ

-รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕

-รางวัลผู้เสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๕๕ จากสมาคมครูอำเภอแม่ทา

รางวัลที่เกิดจากการครองงาน

ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษา

-รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี ๒๕๕๒ “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒”

-รางวัล“โรงเรียนเพียรมุ่งมั่นสู่การเพิ่มผลผลิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา” ตามโครงการโรงเรียนของพ่อเล่าเรื่องพอเพียง จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรม

-รางวัลเสมา ปปส.สถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ “ระดับทอง” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

-รางวัล“องค์กรนำร่อง”ในการสร้างนวัตกรรมสร้างสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

-รางวัลองค์กรแห่งความสุข Happy Work Placeโครงการร่วม สสส. และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

19 มกราคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘

802181.jpg

โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3

ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ประเภทโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา(ป.1-ม.3) โดยได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ รอบแรกการประเมินจากเอกสาร และรอบที่ 2 ประเมินสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน จากคณะกรรมการ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ++

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน คณะครูที่ปรึกษา และตัวแทนสภานักเรียน เข้าร่วมรับโล่รางวัล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 พร้อมรับเงินรางวัลสนับสนุนโครงการฯ 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท) มอบโดยท่าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร พร้อมได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ คงสภาพมาตรฐานเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2560) สำหรับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ เป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยและมีจิตสำนึกในความเป็นชาติไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ต่อเนื่องและยั่งยืน.

นายประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน ได้ให้ข้อมูลว่า “โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน เป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขยายผลสู่ชุมชน ที่มีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ และนักเรียนมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ชีวิตภายใต้รั้วโรงเรียนเดียวกันอย่างสมานฉันท์ ทำหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง มีบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองและวิถีประชาธิปไตย อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม และหลักธรรมาภิบาล มีจิตอาสาและพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประสานความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น ได้เป็นอย่างดี”

และในความหมายของ “โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน” คือโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมสภานักเรียน โดยผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมและวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม อย่างเหมาะสมกับวัยและระดับการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรม ปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่บนพื้นฐานค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและของประเทศชาติ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาจนประสบความสำเร็จและเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ (เครือข่าย ปชส.ร.ร.บ้านเนินพลับหวาน : ภาพ/ปิ่นเพชร แช่มช้อย ปชส.สพป.ชลบุรี เขต 3 : รายงาน)

04 ตุลาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สพฐ.ขับเคลื่อนนโยบายสร้างนวัตกรรมการศึกษาพิเศษ

781852.JPG

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีกล่าวว่า ในนามของรัฐบาลไทย ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการศีกษาพิเศษ ครั้งที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง “นวัตกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ ICSE2015 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ การเปิดประชุมในครั้งนี้ พลเอกประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจในผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยได้เสนอประเด็นในนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษาที่ต้องเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การศึกษาจะต้องส่งผลต่อการมีงานทำ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความสุขในการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องค่าใช้จ่ายการศึกษาจะต้องมีความเหมาะสม

ซึ่งผู้ปกครองสามารถรับได้ และการศึกษาต้องส่งผลด้านบวกแก่ผู้คนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม นโยบายเหล่านี้ได้ครอบคลุมการศึกษาพิเศษ ซึ่งเป็นการศึกษาสำหรับผู้พิการและคนด้อยโอกาส และเป็นกลุ่มที่มีความต้องการเป็นพิเศษ

การประชุมครั้งนี้ มีการประชุมคู่ขนานที่สำคัญยิ่ง คือ การประชุมโต๊ะกลม ภายใต้หัวข้อ “ปัญหาและความท้าทายด้านการศึกษาพิเศษ การก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน โดยการนำของซีมีโอ-เซ็น (SEAMEO-SEN) ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือ ทั้งในและนอกกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในอนาคต จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กำหนดนโยบาย และทิศทางในอนาคตทางด้านการศึกษาพิเศษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในทุกภูมิภาคร่วมกัน โดยซีมีโอเซ็น จะเป็นกลไกสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกในการพัฒนาคุณภาพและเท่าเทียมทางการศึกษา ทรัพยากรมุนษย์และนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความหลากหลายของนักเรียน เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและค้ำจุนกันของผู้คนในสังคม เป็นความงดงามของมนุษยชาติ เรามีความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เริ่มจากการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม พัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้และสาธารณูปการต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการพิเศษที่สามารถส่งผลในระยะยาว ให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติอย่างเท่าเทียม

การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาพิเศษนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญและการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น งานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญและควรได้รับการสนับสนุน อันจะไปสู่การขยายการให้บริการรวมทั้งการผลิตอุปกรณ์ใหม่ ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ทางประเทศไทย โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษาพิเศษมาโดยตลอด เห็นได้จากความพยายามในหลายมิติ เช่น การดำเนินการของสถาบันพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อคนพิการและสูงอายุ การผลักดันให้มีอารยสถาปัตย์ในอาคารสาธารณะ การเผยแพร่ระบบซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาพิเศษสำหรับการสื่อสารและนำทาง เพื่อนำสู่การใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการประชุมฯ ใน 4 วัน ขอให้ทุกท่านเรียนรู้และอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังต่อไปในอนาคต และช่วยกันพัฒนาความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์สังคมที่อยู่เป็นสุขร่วมกัน ทำให้ภูมิภาคของเราตลอดจนสังคมโลกเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

…………………………………………………..

(ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สพฐ.)

29 กรกฎาคม 2558

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ