สพป.อ่างทอง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม

1054664.JPG

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อมอบและติดตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ก่อนเข้า สู่ระเบียบวาระการประชุม ได้นำผู้บริหารสถานศึกษากล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และมอบเกียรติบัตรให้กับ

1)โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนภูมิภาค เข้าแข่งขันระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รวม 17 รายการ 9 โรงเรียน

2) มอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมเขียนเรียงความ “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย” .///ณัชภัษสรณ์ สิริอัคคะโชติ ภาพ/ข่าว

27 กุมภาพันธ์ 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: