นักเรียน สพป.สิงห์บุรี รับเกียรติบัตร นักเรียนที่ประพฤติดี มีค่านิยมที่ดี ในประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

1042750.jpg

จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประจำเดือน มกราคม 2561

วันนี้ (29 มกราคม 2561) ณ.ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยมี นาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2561 พร้อมด้วย นาย ประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมในการประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ในการประชุม ได้มีการนำสวดมนต์ การปฏิญาณตน จากนั้นได้ มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ประพฤติดี มีค่านิยมที่ดี จำนวน 4 ราย ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี มีค่านิยมที่ดี ประจำปี 2561 เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายดังนี้ 1. นายนรากรณ์ จูงาม มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอินทร์บุรี 2.น.ส.ปิยธิดา โปร่งปาน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 3.นายอาทิตย์ ไหมทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสิงห์บุรี 4.เด็กหญิงศลิษา สืบสาย ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพรหมสาคร และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่จังหวัดสิงห์บุรี หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมในระเบียบตามวาระ เรื่องงานนโยบายรัฐบาลและงานสำคัญของจังหวัด

29 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: