ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ เน้นย้ำการทดสอบ O-NET ต้องสุจริตโปร่งใสเด็กสอบอย่างมีความสุขไม่เครียด

1042289.jpg

“ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 เน้นย้ำการทดสอบ O-NET ต้องสุจริตโปร่งใสเด็กสอบอย่างมีความสุขไม่เครียด” วันที่ 29 มกราคม 2561 นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เปิดเผยหลังเป็นประธานในการประชุมครูซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Test) ว่า สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการและดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ จะจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 โดย ป.6 สอบวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 และ ม.3 สอบวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งในเรื่องนี้ตนมีความห่วงใย จึงได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำสนามสอบ ประกอบด้วยชั้น ป.6 จำนวน 14 สนามสอบ ชั้น ม.3 จำนวน 5 สนามสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตรงต่อเวลา เก็บรักษาความลับเป็นอย่างดี ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดที่ สทศ.กำหนดอย่างเคร่งครัด มีความละเอียดถี่ถ้วนและให้ความสำคัญกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง นักเรียนที่เข้าสอบมีความสุขในการทำข้อสอบ และที่สำคัญ “เด็กต้องทำ O-NET ได้ดีกว่าปีที่แล้ว” นายสุวรรณ กล่าว

29 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: