สพป.ชลบุรี เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

1039843.JPG

วันนี้ 24 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น.- 12.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมประชุมทางไกล ระบบ Conference รายการ “พุธเข้า…ข่าวโรงเรียน” ต่อด้วย “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษาของ สพฐ. และต่อด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561 ตามวาระการประชุม โดยมีบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ชลบุรี และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (3BB) เข้าร่วมให้ข้อมูลข่าวสารและบริการทางอินเทอร์เน็ต ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1….ปราณี:ข่าว/กุศาวดี:ภาพ

24 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: