สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

1037574.jpg

สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำโดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง บุคลากร และ ครู ICT โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ร่วมประชุมทางไกล (Conference) มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา เพื่อรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก พิธีเปิดโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)

19 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: