วันครูจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

1035704.jpg

วันครูจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 16 มกราคม 2561 จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ.เมืองสิงห์บุรี โดยมี พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีกิจกรรมทางศาสนาและพัฒนาจิตวิญญาณครู ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ สามเณร จำนวน 66 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ กิจกรรมการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัลให้กับครู ครูผู้สอนดีเด่นระดับจังหวัด ครูดีของปวงประชา ครูดีไม่อบายมุข และมอบรางวัล การประกวดคำขวัญวันครู โดยมี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายพิธีการและพิธีกร วางแผนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำหนดการจัดงานวันครู นายชวลิต พึ่งโภคา ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานฝ่ายปฏิคม ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ครู และ ผู้ร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง การจัดงานในครั้ง ได้รับความร่วมมือร่วมใจ จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ศธจ.สิงห์บุรี , สพป.สิงห์บุรี , สพม. 5 , กศน.จังหวัดสิงห์บุรี , คณะกรรมการอาชีวศึกษาสิงห์บุรี , ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบจ.สิงห์บุรี , ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี , วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี , สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี , สำนักงาน สกสค.จังหวัดสิงห์บุรี , สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี และ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,600 คน

16 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: