กิจกรรม KM กิจกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ สพป.เลย เขต ๑

1030257.JPG

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน กิจกรรม (KM) การเสริมสร้างความรู้สำหรับบุคลากร โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา การมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เช่นการทำสมุดการดำเนินงานตามภารกิจงานของแต่ละงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้เพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ การแลกเปลี่ยนความรู้ ถึงผลการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในด้านต่างๆ กิจกรรม KM เป็นหลักสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคน ที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดในการทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการทำงานที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อให้องค์กรได้ขับเคลื่อนไปอย่างสวยงามเป็นองค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด พร้อมกันนี้ ได้มีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยการมอบช่อดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร สพป.เลย เขต 1 จำนวน 5 ท่าน

04 มกราคม 2561

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: