สพป.สร.๑ สอบพนักงานราชการทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว

1027081.JPG

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 2,885 คน จะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยใช้สนามสอบ ณ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ และโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” สำหรับมาตรการในการดำเนินการนั้น นายคำปุ่น บุญเชิญ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยสนามสอบ กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมถึงได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการก่อนเข้าสนามสอบมีการสแกนวัตถุ และบันทึกภาพตรวจบัตรของผู้สอบทุกคนและนอกจากนั้น ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอดส่องป้องกันการทุจริต โดยภาพรวมการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

////// ประเสริฐ ปัตถวัลย์ และทีม ปชส. สพป.สร.1 รายงาน

24 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: