ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๒ เผยสอบสัมภาษณ์ครูผู้สอน-ครูขั้นวิกฤต วันที่สองหายห่วง

1027051.jpg

24 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์) นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผอ.สพป.พัทลุง เขต 2 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสอบ เปิดเผยหลังจากประชุมกรรมการสัมภาษณ์และพบปะให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ว่า ตามที่ สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา และคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 2 อัตรา โดยมีการสอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ไปเมื่อวานนี้ ผู้มีสิทธ์สอบ 79 คน มาสอบ 75 คน ขาดสอบ 4 คน ซึ่งการสอบข้อเขียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ นั้น นายสุวรรณ กล่าวต่ออีกว่า วันนี้มีการสอบภาค ข ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ซึ่งตนได้ประชุมคณะกรรมสอบสัมภาษณ์ในภาคเช้า โดยให้แนวนโยบาย”ในการสอบสัมภาษณ์ให้เป็นแบบกัลยาณมิตร มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเยี่ยงวิญญูชน ควรพูดกับเด็กด้วยความเมตตากรุณา จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีเป็นศักดิ์ศรีของ สพป.พัทลุง เขต 2 ที่ติดตาตรึงใจประทับใจไม่รู้ลืมและการสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องเฉลยว่าผิดหรือถูกให้เขาพูดไป ประโยคท้ายสุดที่กรรมการควรกล่าวทิ้งท้ายให้กำลังใจเด็กก่อนที่เขาจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ไป คือ อวยพรให้เขาโชคดี ” นายสุวรรณ กล่าว พจนาถ ช่วยเนื่อง ภาพ/ข่าว

24 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: