สพป.ยโสธรเขต ๑ มอบโล่รางวัลระดับชาติสถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรับมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนกำพร้าถูกพ่อแม่ทิ้ง

1024167.JPG

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสำราญ ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร พิธีการก่อนการประชุมได้มีคหบดีผู้ใจบุญ

มอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนกำพร้าถูกพ่อแม่ทิ้ง ด.ญ.นริศรา เกตุประยูร หรือ น้องขวัญ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร คือ นายพิจิตร จงอักษร หจก.วราวุธ(เลี่ยงฮะ) การปิโตเลี่ยม อ.คำเขื่อนแก้ว จำนวน 5,000 บาท โรงเรียนกวดวิชาโปลิศกรุ๊ปยโสธร โดย พ.ต.ท.ดร.ชัยบัญชา -คุณสุนิสา กองทอง จำนวน 2,000 บาท นอกจากนั้นการมอบโล่รางวัลระดับชาติสถานศึกษาที่มีผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี โรงเรียนบ้านขาม อ.มหาชนะชัย การมอบใบระกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 10 คน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทผู้สอน และประเภทผู้สนับสนุน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ด้วย

18 ธันวาคม 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: