สพป.พิษณุโลก เขต ๓ รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

1018335.JPG

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พล.3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล3 พร้อมด้วยดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2560 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุม ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2. เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 3. ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) พบปะนักเรียนร่วมชมนิทรรศการพระเมรุมาศฯ 4.การบริหารโรงเรียน โดยใช้ PPT Model 4. การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ 5. นักจิตวิทยา โรงเรียนประจำเขตพื้นที่ 6. กิจกรรมวิ่ง 31 ขาสามัคคี ปี 60 7 ภาพยนตร์สั้น การมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ โดย ปาริชาติ ทองแท้

29 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: