สุโขทัยจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี ๒๕๖๐

1017114.JPG

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่สนามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2560 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธี

ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการปกครอง การแพทย์ ศาสนา วัฒนธรรม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และด้านกิจการลูกเสือ

คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รำลึกถึงพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีมีใจรักชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ที่อยู่อาศัย สถานศึกษา วัด และสาธารณะต่างๆ โดยมีสถาบันการศึกษา วิทยาลัยโรงเรียนเอกชนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ได้นำลูกเสือเนตรนารี งานร่วมพิธีถวายราชสดุดีในครั้งนี้ (ภาพ : ปฏิฬ นาคทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เครือข่าย ปชส.สพม.38 /ข่าว : ฤทัยกัญญา ชูทอง ปชส.สพม.38)

27 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: