๓๑ ตค. ๖๐ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำท่วม

1009329.jpg

31 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัลลพ สงวนนาม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 น.ส. ลออ วิลัย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 1 น.ส.พรพรรณ นิ่มนวลเกตุ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ร่วมเดินทางออกตรวจเยี่ยม และตรวจราชการโรงที่ประสบภัยน้ำท่วม เพิ่อรับฟังสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น โดยเวลา 17.45 น. เดินทางถึง โรงเรียนวัดหนองเมือง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีระดับน้ำท่วมสูงสุด ณ ปัจจุบัน ประมาณ 70 ซม. และเวลา 18.30 น. เดินทางถึง โรงเรียนบ้านสระเตย ซึ่งเหลือน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าเล็กน้อย หลังจากนั้น เวลา 19.30 น. แวะกราบนมัสการหลวงพ่อเพี้ยน อัคคธัมโม เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จากนั้นจึงเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

01 พฤศจิกายน 2560

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: