วิทยาลัยเทคโนโลยีแะสหวิทยาการ มทร. ล้านนา รับสมัครนักศึกษา ปวช. โควตาเรียนดี ปี ๒๕๖๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2560 คุณสมบัติผู้สมัคร : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (4 หรือ 5 ภาคการศึกษา) ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 1. สมัครออนไลน์ วันที่ 14 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2559 (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ ) 2. สมัครด้วยตนเอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ ) ค่าใช้จ่าย : ค่าสมัคร 300 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่ หรือ FACEBOOK วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: