วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท่าจีน

903139.JPG

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง) นายปรีดี ภูสีน้ำ

ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท่าจีน โดยมีนายสมบูรณ์ สาลีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาท่าจีน กล่าวรายงาน จัดการแข่งขันรวม 43 รายการ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 491 คน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาชัย จำนวน 75 คน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ต่อจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนางสาว น.ส.พรรณี ใจเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว พร้อมคณะผู้บริหารพาเยี่ยมสนามแข่งขัน

10 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: