งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาวัง ๓

902264.jpg

วันนี้ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ได้มอบหมายให้นายบุญชู สิทธิสอน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมผลงานฝีมือของนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนาวัง 3 ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายไพจิตร จันทะเมธิ ผอ.โรงเรียนบ้านนาแก ประธานศูนย์เครือข่ายฯ นาวัง 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสถานศึกษา 8 โรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ได้ให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมที่สถานศึกษาส่งเข้าร่วมการประกวดทักษะทางวิชาการจำนวนหลายแขนง อาทิ การปั้นขึ้นรูปด้วยดินน้ำมัน การวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ การประกวดคัดลายมือ การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น แหล่งข่าวโดย : นายบัญญัติ พันธ์พรหม นักประชาสัมพันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 รายงานข่าว/ภาพกิจกรรม

05 ตุลาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: