สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

901210.jpg

วันที่ 30 กันยายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 “กษิณาลัย 2559 สร้างสรรค์ความดี เพื่อศักดิ์ศรี สพป.ปข.1” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้อง 3 อ่าว โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โ่ดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็็นประธาน และนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีีรีขันธ์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งสิ้น 81 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 8 คน ครูผู้สอน 66 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน บุคลากรทางการศึกษา 1 คน และลูกจ้างปรจำ 5 คน (www.facebook.com/prachuab.area/media_set?set=a.582047545337399.100005964…)

30 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: