เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสู่อนุชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

900297.jpg

>>สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดงาน “เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสูอนุชน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุ ราชการ ประจำปี 2559 จำนวน 149 ท่าน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจาก ผศ.ฉัตรชัย ศุภการะกาญจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี โดยมี นางพรรณี สกุณา รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน

>>งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ““เกษียณอย่างสุขสันต์ สานฝันสูอนุชน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา เป็นระยะเวลายาวนานในการรับราชการ ด้วยจิตวิญญาณของคำว่า “ครู”

28 กันยายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: