สพป.นครพนม เขต ๑ พัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้าง

889379.JPG

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ มอบหมายให้ นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ ประธานเปิดการพัฒนาศักยภาพพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราวครูอัตราจ้าง พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเป็นครูสู่มืออาชีพ เพื่อนำความรู้ ความสามารถ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน สร้างจิตสำนึกในความเป็นครูสู่มืออาชีพ ซึ่งจะเป็นการส่งผลต่อผู้เรียนในทางที่พึงประสงค์ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน ๙๗ คน โดยมี นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะฯ ขอขอบคุณวิทยากร นายเด่นชัย ไตรยะถา ให้เกียรติบรรยายเรื่อง ทักษะการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

https://www.facebook.com/gallery.nkp1/photos/?tab=album&album_id=1771788…

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

21 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: