สพป.สมุทรสาคร : ตรวจราชการตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

889451.JPG

นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสมมาตร คำวัจนัง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร และคณะข้าราชการ ให้การต้อนรับนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ในเขตตรวจราชการที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร และได้ชี้แจงแนวทางในการรายงานตรวจราชการ หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย สพป.สมุทรสาคร สพม.10 สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว วิทยาลัยการประมง ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว

ศูนย์ กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และกลุ่มโรงเรียนเอกชน

22 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: