ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ กมล ทัศนาญชลี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมพิธีเปิดและชมการแสดงผลงานศิลปกรรมเชิดชูเกียรติ “กมล ทัศนาญชลี”

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาจิตรกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557-2558 ซึ่งได้นำผลงานบางส่วนของการแสดงงานศิลปะในหัวข้อ Earth, Air, Fire & Water by Kamol Tassananchalee ซึ่งจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ เวนิสเบียนนาเลย์ (Biennale di Venezia) 2015 ณ ประเทศอิตาลี

โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ หอศิลป์สวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป พร้อมกับกิจกรรมการแสดงอื่นๆ ภายใต้แนวคิดธีมงานวิชาการสัมผัสได้ ในงาน “สวนสุนันทาวิชาการ”

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: