ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.พิจิตร เขต ๒ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าเสา จ.ระยอง

889057.jpg

+วันนี้(19 สิงหาคม 2559 ) นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 120 คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าเสา ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยมีนายธีรศักดิ์ ธารามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านท่าเสา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีข้าราชการครูรวมทั้งผู้บริหาร จำนวน 9 คน นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 โดยเตรียมความพร้อมของนักเรียนและครู โดยจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)

โดยมุ่งพัฒนานักเรียนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมุ่งพัฒนาปัญญาภายใน รวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Quotient)และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) พร้อมทั้งพัฒนาปัญญาภายนอกของนักเรียน ด้วยการพัฒนาความฉลาดทางด้านร่างกาย (Physical Quotient) และความฉลาดทางด้านสติปัญญา(Intellectuals Quotient) โดยใช้จิตศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาภายในและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาปัญญาภายนอกของนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนบ้านท่าเสา มีผลงานดีเด่น อาทิ รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา2553,2557 ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก , โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับประเทศ ประจำปี 2554,รางวัลเหรียญทอง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับประเทศ, รางวัลศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลพระราชดำริในสถานศึกษาดีเด่นของจังหวัดระยอง ประจำปี 2555, โรงเรียนสุดยอดต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2557, โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2558 (ภาพ/ข่าว:ทีม ปชส.พจ.2) (ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pr.pct2/photos/?tab=album&album_id=890302971081398 )

19 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: