ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๑๑ (Power Green Camp ๑๑)

“ค่ายเพาเวอร์กรีน 11”

เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 8-15 ตุลาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ กับการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน” ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พร้อมประสบการณ์ทัศนศึกษาเจาะลึกความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งมรดกโลก

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.powergreencamp.com

ส่งใบสมัครเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ” พร้อมเอกสารอื่นๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559”

ดูรายละเอียดและเกณฑ์การสมัครเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวและข้อมูลต่างๆ ของค่ายเพาเวอร์กรีน 11 ได้ที่ http://www.facebook.com/powergreencamp หรือ โทร.02-441-5000 ต่อ 2112 หรือ Email: powergreencamp@hotmail.com

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: อินเตอร์เน็ต

Advertisements
%d bloggers like this: