ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย

888020.JPG

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.วีรกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๘ พร้อมด้วย ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดย ดร.วีรกุล อรัณยะนาค ได้กล่าวกับผู้สมัครสอบว่า จงอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเพื่อที่จะช่วยให้สามารถสอบแข่งขันได้โดยการเสียเงินเพื่อการฝากเข้ารับราชการ เข้ารับการอบรม หรือซื้อข้อสอบ ขอให้ผู้ที่สมัครสอบอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาด ขอให้ทุกท่านตั้งใจอ่านหนังสือและเข้าสอบด้วยความสุจริต ให้มั่นใจในเจตนารมณ์ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลาที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุติธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

17 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: