งานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม “ค่ายวิชาการหรรษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

887513.JPG

16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการ สพป นครปฐม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย “ค่ายวิชาการหรรษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม โดยมีนายสาธิต นะวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียน รายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้และกษะทางวิทยาศาสตร์ สร้างทัศรคติ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนชองครูและผู้ปกครอง โดยมีคณะครู ผู้ปกครองร่วมเรียนนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อเรื่อง “โลกแห่งการสื่อสาร” โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ 10 ฐาน คือ ฐานโทรโข่ง ฐานการพูดผ่านประสาท ฐานโทรศัพท์ถ้วยกระดาษ ฐานภาษามือ ฐานสญลักษ์ในชีวิตประจำวัน ฐานการส่งสัญญาณ ฐานการเขียนจดหมาย ฐานไปรษณีย์ของเรา ฐานฟังผ่านกำแพง และฐานรูปหน้ายิ้มแบบต่าง ๆ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศึกษานิเทศก์ คณะครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมจัดค่ายวิชาการหรรษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย https://goo.gl/photos/VGD3fUdDpduaxCgK9

16 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: