โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา หาทุนสร้างโครงหลังคาเหล็ก (โดม) คลุมพื้นสนามกีฬา เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม และใช้งานของชุมชน

886517.jpg

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล จัดสร้างโครงเหล็กคลุมพื้นสนามเด็กเล่น ของโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 อำเภอบ้านแหลม โดยมีเตี่ยหนึ่ง และป้าเซี้ยม สรรหาสุข เป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดหาทุนก่อสร้าง

สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เกิดพายุฤดูร้อน พัดเข้าโรงเรียน ก่อให้เกิดความเสียหายกับสนามเด็กเล่น อาคารประกอบ และอาคารเรียนบางส่วน ซึ่งโรงเรียนก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย แต่ปัจจุบัน พื้นที่สำหรับที่จะให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย หรือเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน มีน้อย อีกทั้งหากชุมชนมาขออนุญาตใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการจัดกิจกรรม ก็มีไม่เพียงพอ จึงได้คิดจัดสร้างหลังคาโค้ง (โดม) คลุมพื้นสนามกีฬาของโรงเรียน ขนาด 450 ตรม. ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างที่คำนวนโดยช่างประมาณ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) แต่โรงเรียนยังขาดทุนทรัพย์ จึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าหาทุนสร้างหลังคาโค้งดังกล่่าว

นายจุมพล สรรพอุดม ผอ.รร.มิตรภาพที่ 34 ได้กล่าวว่า การรวบรวมทุนก่อสร้างในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคหบดีในเขตอำเภอบ้านแหลมเป็นอย่างดี อีกทั้งพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนเงินทังสิ้น 393,435 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คาดว่า คงเพียงพอในการก่อสร้าง หลังจากนี้จะดำเนินการทันที จะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 และที่สำคัญยิ่ง การก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก (โดม) คลุมพื้นสนามในครั้งนึ้ ถือเป็นงานที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็นการก่อสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 ปี 12 สิงหาคม 2559 อนึ่ง ในพิธีวันนี้ ผู้ปกครอง และผู้ใจบุญ ได้นำอาหารกลางวันประกอบด้วย ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง , ข้าวมันไก่ , ขนมจีน , หอยทอด , ขนม และน้ำดื่มมาเลี้ยงนักเรียน และผู้มาร่วมงานทุกคน

ดูภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/k.tinakorn/media_set?set=a.1116688691718951.107…

12 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: