ผอ.สพป.นว ๓ พัฒนาสมรรถนะครูใหม่ ๔ สุข สุขภาพดีทั้งกายใจ สุขที่ได้เรียนรู้ สุขที่ได้ทำความดี สุขอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

884969.JPG

ผอ.สพป.นว 3 พัฒนาสมรรถนะครูใหม่ 4 สุข สุขภาพดีทั้งกายใจ สุขที่ได้เรียนรู้ สุขที่ได้ทำความดี สุขอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี นายวิระ แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู ในศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.สิริพร ปาณาวงษ์ รองคณบดีคณะคุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ดวงใจ พุทธเษม เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้ ครูบรรจุใหม่ในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 3 จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 4–5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสพป.นครสวรรค์ เขต 3 ผอ.สพป.นครสวรรค์ กล่าวกับครูผู้เข้ารับการอบรม ขอให้ครูในศตวรรษที่ 21 สอนด้วยหัวใจของความเป็นครู ทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ ทำอะไรเพื่อนักเรียน อย่าปล่อยประสบการณ์ให้ว่างเปล่า ยิ่งให้คนอื่น ยิ่งได้รับสิ่งดี ๆ มาก ในการเข้ามาอบรมหาความรู้ ขอให้นำความรู้ไปสู่นักเรียนของเราให้มากที่สุด ผอ.สพป.นว 3 กล่าวในที่สุด

08 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: