ประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

885831.jpg

นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม อาทิ ศึกษาธิการ ภาค 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนครปฐม ร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งการตรวจราชการตามจุดเน้นเชิงลึกในประเด็นนโยบาย 10 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิคที่ทำให้เรียนอย่างสนุก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ

–//ขอขอบคุณภาพจาก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.เขต 2// https://goo.gl/photos/jBUaB5hMLiKHsVnb8

10 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: