ประชาสัมพันธ์ สพป. ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

สพป.ชลบุรี เขต 3 เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH

885408.JPG

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง : นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH โดยมี ดร ทรรศนะ บุญขวัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กล่าวรายงาน นายภควัต ขันธหิรัญ ปลัดอำเภอศรีราชา นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี สำหรับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ EN-TECH วิทยาลัยฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระดับอาชีวศึกษา ตามนโยบายของจังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านอาชีพให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโลจิสติกส์ (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)

อุตรดิตถ์จัดการแข่งขันมินิวอลเล่ย์บอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

885365.jpg

8 สิงหาคม 2559 นายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงยิมส์ 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการแข่งขัน “วิทยุ การบินฯ มินิวอลเล่ย์บอลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา อายุ ไม่เกิน 12 ปี เพื่อหาทีมชนะเลิศเลิศทีมชาย 1 ทีม และชนะเลิศทีมหญิง 1 ทีม รวมจังหวัดละ 2 ทีม ไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ โรงยิมส์ 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2559 โดยมีทีมที่เข้าแข่งขันทีมชาย 8 ทีม ทีมหญิง 17 ทีม และจะมีการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศพร้อมมีพิธีปิดการแข่งขัน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2559

สายันต์ : ภาพ / กรรณิกา : ข่าวและรายงาน

9 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: