ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ ณ รร.วัดเทพประชุมนิมิตร

884945.jpg

***นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ติดตามโครงการ ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ ณ รร.วัดเทพประชุมนิมิตร ซึ่ง รร.วัดเทพประชุมนิมิตรได้จัดกิจกรรมสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนทุกวัน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว , การทำไข่เค็มสมุนไพร , การทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ , การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ แป็นต้น กิจกรรมทุกกิจกรรม จะให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ โดยมีครู และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งหลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า “เป็นกิจกรรมที่ดีมาก สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ สร้างรายได้ และจะนำไปบอกต่อให้กับผู้ปกครอง”

ผอ.สพป.เพชรบุรี่ เขต 1 ได้กล่าวว่า รร.วัดเทพประชุมนิมิตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่สามารถหลอมรวมการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุข สามารถนำเอาเรื่องราวต่าง ๆ ที่จัดในกิจกรรมลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนรู้จักปรับปรุงบรรยากาศ นำเอาสิ่งของที่ไร้ประโยชน์ มาสร้างเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้ เช่น โอ่งแตก นำมาเป็นแปลงนาปลูกข้าว ถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.30 นำมาปรับปรุงแต่งโฉม เป็นห้องอาบน้ำ และห้องส้วม มีการปลูกไม่้แบบผสมผสานโาดยนำเอาไม้ยืนต้น ปลูกรวมกับไม้ล้มลุกในที่เดียวกัน (ถังซีเมนต์) เป็นต้น

ทินกร กล่่ทอง ภาพ / ข่าว

ดูภาพกิจกรรท https://www.facebook.com/k.tinakorn/posts/1113445648709922

08 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: